Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2012 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 31  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2012

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Petrol Fiyatları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Opec ve Petrol İthalatçısı Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

Merter AKINCI, Ergün AKTÜRK, Ömer YILMAZ ................................................................................................................................................................................................1

Avrupa Birliği Ülkelerinde Bankacılık Sektörünün Etkinlik Ölçümü Üzerine Bir Uygulama

Leyla İŞBİLEN YÜCEL .....................................................................................................................................................................................................................................19

“Cephe Hareketi”nin Türk Marksizmine ve Kemalizm İle İlişkisinin Niteliğine Etkisi Üzerine Post-Marksist Bir Tartışma

Gökhan KARSAN ............................................................................................................................................................................................................................................39

Batıl İnançlar ve Yaşam Tatmini İlişkisi: İzmir’de Bir Araştırma

Nihan ÖZGÜVEN ............................................................................................................................................................................................................................................59 

Bankacılık Sektöründe Müşteri Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma

Ezgi CEVHER, İbrahim Deniz ÖZTÜRK .........................................................................................................................................................................................................75

Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profil Araştırması

Mustafa SEVÜKTEKİN, Mehmet NARGELEÇEKENLER, Işın ÇETİN ..........................................................................................................................................................99

Örgütsel Kültür Boyutlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Bir Telekomünikasyon Şirketi Örneği

Edip ÖRÜCÜ, Harun YILDIZ .......................................................................................................................................................................................................................129

Yeni Kurulmakta Olan Bir Üniversite Hastanesinde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Ölçümü: Balıkesir İli Örneği

Sinan AYTEKİN, Sema BÜLTE, İsmet AYAZ, Ayşe YILDIRIM ....................................................................................................................................................................155

Mersin’de Ramazan Ayının Gıda Tüketim Harcamaları Üzerine Etkisi

Erkan AKTAŞ, İlkay YILMAZ .......................................................................................................................................................................................................................177

Sağlık Hizmeti Krizi: Reformlar ve Krizi Aşma Yaklaşımları

Davuthan GÜNAYDIN ..................................................................................................................................................................................................................................195

Hakemlere Teşekkür ..................................................................................................................................................................................................................................229

Yayın Koşulları / Publication Standards ..................................................................................................................................................................................................231

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA