Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2009 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 28  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2009

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Türkiye’de Yoksulluk Ve Bölgeler Arası Gelişmişlik Farkları Açısından: Sağlıkta Adalet

Rabihan YÜKSEL ARABACI ..............................................................................................................................................................................................................................1

IS-LM Modeline Alternatif Olarak BMW Modeli: Enflasyon Hedeflemesi Altında Şoklara Yönelik Politika Tepkilerinin Analizi

Metin ÖZDEMİR ...............................................................................................................................................................................................................................................27

Uluslararası Alanda Polisiye İşbirliğinin Gelişimi: Avrupa Örneği

Sezgin KAYA ....................................................................................................................................................................................................................................................49

Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı

Salih DURSUN, Serpil AYTAÇ ........................................................................................................................................................................................................................71

16. ve 18 yy Arasında Bursa Para Vakıfları ve Bursa Ekonomisine Etkileri

Değer ALPER, Canan ERDOĞAN ..................................................................................................................................................................................................................85

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları ....................................................................................................................................................................................................100

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA