Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2007 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 26  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2007

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

J Eğrisi Hipotezinin Testi: Türkiye Ekonomisinde Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi

Ahmet AY, Şerife ÖZŞAHİN ...............................................................................................................................................................................................................................1

İş ve Yaşam Tatmininde Yoga’nın Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Emin Cihan DUYAN .........................................................................................................................................................................................................................................25

Hastanelerde Sürekli Performans İyileştirme Sürecinin Kalite Maliyetlerine Odaklanması ve Bir Ölçüm Modeli Önerisi

Fatma Pakdil ....................................................................................................................................................................................................................................................35

Ceza Mahkemelerinin Dava Sayılarının Görev Ayırımı ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımlarının Monte Carlo Simülasyonu Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Selçuk ALP, Ceren Erdin GÜNDOĞDU ...........................................................................................................................................................................................................55

Sermaye Bütçelemesi ve Reel Opsiyonlar

Değer ALPER ..................................................................................................................................................................................................................................................69

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları ......................................................................................................................................................................................................87

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA