Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2005 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 24  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2005

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Çocuk Bürosuna İlişkin Suçlu Profili: Bursa Örneği

Mustafa SEVÜKTEKİN, Ayşe OĞUZLAR, Berna AYDIN, Mehmet NARGELEÇEKENLER ..............................................................................................................................1

Bireysel Performansın Göreli Etkinliğinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi ve Bir Alışveriş Merkezi Giyim Çalışanları Üzerinde Uygulanması

Zehra BAŞKAYA, Burcu AVCI ÖZTÜRK ..........................................................................................................................................................................................................15

Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Yardımıyla Avrupa Birliği Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Konumlandırılması

Ayşe OĞUZLAR ..............................................................................................................................................................................................................................................33

Ermeni Kimliğinden Ermeni Sorununa Geçiş Sürecinde Rol Oynayan İçsel ve Dışsal Faktörler

Veysel AYHAN ................................................................................................................................................................................................................................................45

Türkiye’de Dış Borçlanma Yetkisinin Mevzuat ve Sorumlu Kurumlar Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet Emin ALTUNDEMİR .........................................................................................................................................................................................................................83

Tamsayılı Programlamada Dal Kesme Yöntemi ve Bir Ekmek Fabrikasında Oluşturulan Araç Rotalama Problemine Uygulanması

Zehra BAŞKAYA, Burcu AVCI ÖZTÜRK .......................................................................................................................................................................................................101

Can We Forecast Return National-Financial Index For Istanbul Stock Exchange?

Mustafa SEVÜKTEKİN, Mehmet NARGELEÇEKENLER .............................................................................................................................................................................115

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları ...................................................................................................................................................................................................129

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA