Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1975 yılında Kurulan Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinin 4 bölümünden biri olarak “Sosyal Siyaset ve Kooperatifçilik Bölümü” adı ile oluşturulan bölümümüz 1982 yılında “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü” adını almıştır ve bu tarihten itibaren lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümün Misyonu
Toplumun üretim ve paylaşımla ilgili sorunlarını, birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki farklı yüzü olarak algılayan, çalışma hayatı ile ilgili değişim ve dönüşümleri kavrayan, çalışanın refah ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirleri, işyerinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirlerle birlikte düşünen Çalışma Ekonomistleri yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu
Değişimin ve Dünya ile bütünleşmenin kaçınılmaz bir gelişme olduğu gerçeğinden hareketle, işgücü piyasası tarafından talep edilen vasıflara uygun, nitelikli, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip insan gücünü yetiştirmek ve Türkiye’nin önde gelen ve öncelikle tercih edilen bölümlerinden biri olmaktır.

Bölüm Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları
İşletmelerin İnsan Kaynakları veya Personel Yönetimi Departmanlarında Yönetici olarak, İşçi ve İşveren Kuruluşlarında Eğitim ve Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı Kuruluşlarla, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda denetim elemanı (Müfettiş), çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı olarak, Türkiye İş Kurumu, DPT, Milli Prodüktivite Merkezi gibi Kurumlarda İstihdam ve Meslek Uzmanı olarak, Dışişleri Bakanlığının “Çalışma Ataşeliği” Kadrolarında Uzman olarak, Bağımsız danışmanlık ve eğitim veren kurumlarda iş ve sosyal güvenlik uzmanı olarak, İ.İ.B. Fakültelerinin diğer bölüm mezunlarının çalıştığı tüm alanlar.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde dört Anabilim Dalı bulunmaktadır:

Adres
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
16059 Nilüfer / BURSA
Bölüm Sekreterliği
Telefon :0224 294 11 91
Faks : 0224 294 10 03
E-Posta : cekosek@uludag.edu.tr

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [15.227]