Res. Assist. Dr. Ayda POLAT

 

 

Department: Economic Development and International Economics

Contact Information:

Tel: 0224 2941148

E-mail: aydapolat@uludag.edu.tr

Academic Interests: History of Industrialization, Economic Development 

Education

BA: Uludağ University

Master’s: Uludağ University

PhD: Uludağ University

 

Academic Career

Research Assistant (PhD) : 2016-….

Research Assistant : 2002-2016

Academic Interests

History of Industrialization, Economic Development 

Publications

Articles

“İtalya’da Endüstrileşme Sürecinde Devletin Rolü Üzerine Bir Tartışma”, Paradoks, Cilt: 10, Sayı: 2, Temmuz 2014, pp. 119-151.

“Geç Endüstrileşme Sürecinde Devletin Rolü: Rusya Örneği”, (Ayda Polat, Cem Okan Tuncel), Uludağ Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXXIV, Sayı: 1, 2015, pp. 175-198.

“Sectoral System of Innovation and Sources of Technological Change in Machinery Industry: An Investigation on Turkish Machinery Industry”, Social and Behavioral Sciences, Vol. 229, 2016, pp. 214-225. (Cem Okan Tuncel, Ayda Polat)

Book Chapters

M. Mustafa Erdoğdu, Bryan Christiansen (edt),  Handbook of Research on Comparative Economic Development Perspectives on Europe and the MENA Region, Cem Okan Tuncel, Ayda Polat, “Nanotechnology, LongWaves, and Future of Manufacturing Industry: Comparative Analysis of EuropeanUnion, East Asian Newly Industrialized Countries, and MENA Region”, pp. 314-340, USA: IGI Global, 2016 (ISBN:9781466695481)

Conferences

“1850-1913 Yılları Arasında Rusya ve Osmanlı Devleti’nde Endüstrileşme Girişimleri”, 9.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 2005, Ankara

“Bor Madenlerinin Türkiye Açısında Ekonomik ve Stratejik Önemi”, Uludağ Üniversitesi II.Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, 2006, Bursa

 Makro İktisadi Dengesizlikler ve Politik Müdahaleler: Politik Konjonktür Teorisi, Kaynakları ve Gelişimi”, Ekonomik Yaklaşımlar Kongresi, 2007, Ankara

“Sanayi Kümelerinde İnovasyon Sürecinin Firma Düzeyinde Belirleyicileri Üzerine Amprik Bir Araştırma ve Bursa Bölgesinde Sektörel Temelli Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli Oluşturulmasına Yönelik Politikalar Üzerine Bir Değerlendirme”, 2.Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2010, KKTC (Nalan Ölmezoğulları, Cem Okan Tuncel, Ayda Polat, Hasan Bakır)

“Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin İnovasyon Politikalarının Önemi: Türkiye Ekonomisinin Durumu Ve Gelecek İçin Öneriler”,  4th International Summit Of Istanbul Economists: New Ideas, New Products And Property Rights In Competitive Economy, 2012, İstanbul (Cem Okan Tuncel, Ayda Polat)

“Optimum Para Alanı Teorisi ve Avrupa Birliği’nde Borç Krizi: Avrupa Parasal Birliğinin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler”,  3. International Conference on Economics, The Turkish Economic Association (TEA),  Debt Dynamics, Financial Instability and the Great Recession, 2012, İzmir (Cem Okan Tuncel, Ayda Polat)

“The Role Of Agricultural Sector in The Process Of Industrialization in Turkey”, International Conference on Social Sciences and Education Research, 2015, Antalya (Ayda Polat, Mehmet Aslanoğlu)

“Governance, Development Outcomes and Inequality: A Cross-Country Analysis”, EY International Congress on Economics II, 2015, Ankara (Ayda Polat, Cem Okan Tuncel, Yasemin Bilge)

“A Debate on The Role of Goverment Policies on Japon Industrialization”, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Fransa, 2016

“Türkiye Ekonomisinde Premature Sanayisizleşme ve İnşaata Dayalı Büyüme Rejiminin Ekonomi Politiği”, 7. Icopec 2016 International Conference of Political Economy, 2016, İstanbul (Cem Okan Tuncel, Ayda Polat)

Rewards

Uludağ Üniversitesi II. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu Birincilik Ödülü

4. Uluslararası İstanbul İktisat Zirvesi en iyi bildiri ödülü (Cem Okan Tuncel ve Ayda Polat)

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.662]