Prof. Dr. Ferudun YILMAZ

 

Department: Economic Policy

Contact Information:

Tel: 02242941087

E-mail:  fyilmaz@uludag.edu.tr

Academic Interests: History of Economic Thought, Political Economics, Economic Philosophy, Institutional Economics

 

Education

BA: Marmara University, İşletme (İngilizce) 1993

Master’s: Uludağ University, İktisat 1995

PhD: Uludağ University, İktisat 2000

 

Academic Career

Professor: 2009-…

Associate Professor: 2004- 2009

Research Assistant : 1994- 2004

 

Academic Interests

History of Economic Thought, Political Economics, Economic Philosophy, Institutional Economics

Courses

Makro İktisat, Politik İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisat Felsefesi, Kurumsal İktisat, Yeni Politik İktisat

Publications

Books

Yılmaz, F. (2011), (ed.) İktisadı Felsefeyle Düşünmek, İstanbul: İletişim Yayınları. (Ozan İşler ile birlikte).

Yılmaz, F. (2009), Rasyonalite, İktisat Özelinde Bir Tartışma, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Richard Bernstein, Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi, Bilim Hermenoytik ve Praxis, (çev. Feridun Yılmaz), İstanbul: Paradigma Yayınları, 2009.

 

Articles

Yılmaz, F. (2011), “Hysteresis in Unemployment: Evidence from 23 OECD Countries”, Ekonomicky Casopis/Journal of Economics, 59/2011, 5, 488-505.

Yılmaz, F. (2010), “Transition to the Regulatory State in Turkey: Lessons fromEnergy”,Journal of Economic Issues, 2007, 44: 2, 393-402 (with Tamer Çetin).

Yılmaz, F. (2009), “Adam Smith Problemi: İskoç Aydınlanması Bağlamında Bir Anlama Denemesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, sayı: 531, pp. 21-32.

Yılmaz, F. (2007), “Veblen and the Problem of Rationality”, Journal of Economic Issues, 41: 3, 841-862.

Yılmaz, F. (2007), “İktisat Biliminin Bir Tarihi Olacak mı?”, İFMC İktisat Dergisi, sayı:490, ss.70-75.

Yılmaz, F. (2004), “Avusturya İktisadı ve Sübjektivizm”, Piyasa, 3:11, ss. 101-119

Yılmaz, F. (2004), “Carl Menger’de İktisat Metodolojisi ve Avusturya Felsefesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi, 6:1, ss. 81-94.

Yılmaz, F. (2003), “İktisat ve Sosyoloji: Rakip Kardeşlerin Hakimiyet Kavgası”, Toplum ve Bilim, 95, pp.61-84.

 

Yılmaz, F. (2002), “Hayek’de Piyasanın Epistemik Rolü”, Liberal Düşünce Dergisi, 7:27, pp.137-150.

Yılmaz, F. (2002), “Güç İlişkileri ve Firma Teorisi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57: 1, pp.157-176.

Yılmaz, F. (2002), “Piyasa-Firma Ayırımı Tartışmaları Çerçevesinde Firma Teorisi”,Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4:1, 67-82.

Yılmaz, F. (2001), “The European Contribution to Institutional Economics: The Approach of G.M. Hodgson”, METU Studies in Development, 28:3-4, pp.455-476.

Yılmaz, F. (2001), “İktisatta ‘Politik’in Doğası”, Doğu Batı, 17, pp.87-103

Yılmaz, F. (1994), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Para Politikaları”, Uludag Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15: 2, pp.77-84

 

Book Chapters

Recent Developments in Institutional Economics, edited by Geoffrey  M.Hodgson,Review of Political Economy, 2009, 21:3, pp. 500-502.

Yılmaz, F. (2007) “Avrupa’da Kurumsal İktisat: G.M.Hodgson Örneği”, Eyüp Özveren (der.) Kurumsal İktisat, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, ss. 93-142.

“İktisat ve Felsefe”, John B. Davis, Alain Marciano ve Jochen Runde (Der.) The Elgar Companion to Economics and Philosophy, Toplum ve Bilim, 2007, 109, ss. 312-316.

Institutions and Norms in Economic Development, edited by Mark Gradstein and Kai A.Konrad, Journal of Economic Issues, 2008, 42:4, pp.1173-1174.

Yılmaz, F. (2001), “Bursa Ekonomisi ve Sanayisi”, içinde Ertuğrul Kaan (der.) Düşkapı, Bursa: Pera Basın Yayın, ss.141-158. (Mehmet Emin Altundemir ile birlikte)

Conferences

Yılmaz, F. (2010), “Transition to the Regulatory State in Turkey: Lessons from Energy”, Association for Evolutionary Economics (AFEE) Annual Meeting, Atlanta, GA., USA, (with Tamer Çetin).

Yılmaz, F. (2009), “Ayres’ Views on Science and Technological Change: A Hermeneutical Critique”, European Society for the History of Economic Thought (ESHET), 13th Annual ConferenceThessaloniki, University of Macedonia, Greece.

Yılmaz, F. (2009), “Is Hysteresis Important for the Turkish Economy?”, 2nd International conference on Social Sciences, İzmir, Turkey (with Hülya Kanalıcı Akay and Mehmet Nargeleçekenler).

Yılmaz, F. (2007), “Radical Subjectivism and the Theory of Action”, European Society for the History of Economic Thought, 11th Annual Conference, Strasbourg, France.

Yılmaz, F. (2007), “Ludwig M. Lachmann’s Action Theory: Prospects and Problems”,Association for Heterodox Economics 9th Annual Conference, Bristol, UK.

Yılmaz, F. (2005), “Veblen and the Problem of Rationality”, European Association for Evolutionary Political Economy 17th Annual Conference, Bremen, Germany 10-12 November

Yılmaz, F. (2009), “Hermeneutik ve İktisat: Ahlak Biliminden Sinir Bilimine Dönüşümün Eleştirel Değerlendirmesi”, Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı Günümüzde Adam Smith, Kocaeli & Çanakkale, Türkiye

Yılmaz, F. (2009), “Hayek’te Evrimsel Yaklaşım”, Darwin ve Evrimsel İktisat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yılmaz, F. (2007) “Kurumsal İktisat ve Avusturyan İktisat Arasında bir Köprü Olarak Eylem Teorisi”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara.

Yılmaz, F. (2002),“Hayek’in Ekonomik ve Politik Metodolojisi“ III.Liberal İktisatçılar Kongresi Kapadokya.

Yılmaz, F. (1999), “İktisatta Heterodoksi: Bir Muhalefet Hareketi Olarak Kurumsal İktisadın Felsefi Kökenleri”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara.

Yılmaz, F. (1997), “İktisatta Ortodoksinin Meşrulaştırıcısı Olarak Retorik”, 1.ODTÜ İktisat Kongresi, Ankara.

 

Book Review

Yılmaz, F. (2011), “Düşünceden Kaçış Çabasının Öyküsü: İktisadın Felsefeden Kopuşu”, Ozan İşler ve Feridun Yılmaz (der.) İktisadı Felsefeyle Düşünmek, İstanbul: İletişim Yayınları.

Yılmaz, F. (2010), (ed.) Understanding the Process of Institutional Change in Turkey: A Political Economy Approach, New York: Nova Science Publishers, (with Tamer Çetin).

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.052]