Prof. Dr. Nalan ÖLMEZOĞULLARI

 

Department: Theory of Economics

Contact Information: Tel: 0224 294 10 99 

 E-mail: nalano@uludag.edu.tr

Academic Interests: Economic Theory, Micro Economics, Welfare Economics, Economic Systems

 

Education

BA: Ankara University, SBF 1980

Master’s: İstanbul University, 1982

PhD: İstanbul University, 1985

 

Academic Career

Professor: 2001- …

Associate Professor: 1995-2001

Assistant Professor: 1988-1995

Research Assistant : 1981-1988

 

Academic Interests:

Economic Theory, Micro Economics, Welfare Economics, Economic Systems 

 

Courses: 

İktisat, Mikro İktisat, Dünya Ekonomisi, İktisadi Sistemler

 

Publications

Books

Bölüşüm, Genel Denge ve Refah Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1998

Genel Denge, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1999( Prof.Dr. İlker Parasız ve Yrd.Doç.Dr. Ufuk Başoğlu ile birlikte)

Gelir Bölüşümü, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1999( Prof.Dr. İlker Parasız ve Yrd.Doç.Dr. Ufuk Başoğlu ile birlikte)

Dünya Ekonomisi (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2.Basım), Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001 ( Prof.Dr. İlker Parasız ve Yrd.Doç.Dr. Ufuk Başoğlu ile birlikte)

Çağdaş İktisadi Düşüncede Devrimler-Karşı Devrimler (2.Baskı), Alfa, 2004 ( Prof.Dr. İlker Parasız ve Yrd.Doç.Dr. Ufuk Başoğlu ile birlikte)

Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm 9. Baskı Ezgi Kitabevi, Bursa, 2016

 

Articles

“Tarım Kesiminde Küçük İşletmeler ve Ekonomik Etkinlik”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Kasım 1985

“Atatürk Döneminde Tarımsal Gelişme (1923-1938)”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Mart-Kasım 1988

“Tarımsal Aile İşletmeleri ve Kapitalizm”, İktisat Dergisi, Temmuz 1988

“Latin Amerika’da Kronik Enflasyon ve Enflasyonun Yapısal Analizi”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Mart-Kasım 1990

“Piyasa Sosyalizmi ve Macaristan’da Ekonomik Reform”, İktisat Dergisi, Ocak-Şubat 1992

“Piyasa Yapıları ve Rekabet”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Aralık 1994

“Yeni Ekonomi ve Etkileri”, İktisat Dergisi, Ekim 2000

“3- Kasım 2002 Seçimi Öncesi Siyasi Parti Ekonomik Programlarına Bakış” Mülkiye Dergisi, Eylül-Ekim, 2002 (Metin Özdemir, Ozan Başkol ve Esra Güler ile birlikte)

“Doğal Tekeller, Regülasyonu ve RekabetçiUygulamalar” ”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi,sayı:105, 2005 (Tamer Çetin ile birlikte)

 

Conferences

“Türkiye Ekonomisinde Yapısal Uyum Süreci ve İstikrar” , Sempozyum Tebliği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisi”, Ankara, 2005

"Küresel Finansal Krizden Akademik İktisadın Krizine: Türkiye’de Akademisyenlerin Küresel Finansal Kriz-İktisat Eğitimi İlişkisine Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma", TEK “Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi” Çalıştayı, 12 / Aralık / 2009 Ankara (Dr. Metin Özdemir ve Dr.Esra Güler ile birlikte)

Ölmezoğulları N., Tuncel C.O., “An Empirical Investigation on Firm-level Determinants of Innovation in Industry Clusters and An Assessment on Strategies for Building Sectoral Based University- Industry Collaboration in Bursa Region the second International Conference on Economics, ICE- The Turkish Economic Association (TEA), The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities  September 1-3, 2010 Girne-Turkish Republic of North Cyprus 2010

Tuncel C.O., Ölmezoğulları N., Türk Otomotiv Sanayinde Firma Ölçeğinde Teknolojik Yetenek Düzeyinin Araştırılması ve Sektörün Geleceğine Yönelik Politika Önerileri Eskişehir, TURKEY 2011

Tuncel C.O., Ölmezoğulları N., Sektörel İnovasyon Sistemi Ve Teknolojik Tırmanma: Türk Otomotiv Sektöründe Teknolojik Yetenek Ve İnovasyon Süreçleri Üzerine Bir Alan Araştırması BURSA 2011

Tuncel C.O., Gürsel V., Ölmezoğulları N., “Türk Otomotiv Sektöründe Teknolojik Yetenek Düzeyi Üzerine Bir Alan Araştırması” BURSA 2011

 

Projects

Ölmezoğulları N.,ÇETİN Tamer Taksi Piyasalarının Regülasyonu ve İstanbul Deneyimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri  TÜBİTAK-SOBAG 105K164 2007

Ölmezoğulları N., Tuncel C.O., Bayram N., Eryılmaz M., Gürsel V.,     Türk Otomotiv Sektöründe Teknolojik Yetenek Ve İnovasyon Ağyapıları: Sektörel İnovasyon Sistemi Perspektifinden Bir Teknoloji Politikası Önerisi”  TÜBİTAK-SOBAG, Proje No: 108K035, 2010

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.001]