Res. Assist. Semih ŞEN

 

Department: Public Finance

 

Division of Department: Fiscal Policy

 

Position:  Research Assistant

 

E-Mail: semihsen@uludag.edu.tr

 

Phone: +90 224 294 07 27

 

EDUCATION

 

PhD Public Finance: Uludag University (continuing)

 

MSc Public Finance: Uludag University

 

BSc Public Finance: Süleyman Demirel University

 

High School: Nuri Erbak High School

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

Research Assistant: 2013-

 

Foreign Languages:  English

 

PUBLICATIONS

 

Research Articles

 

Semih Şen, “Yenilenebilir Enerji Üretiminde Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvikler: Seçilmiş Bazı Avrupa Ülkelerinin Deneyimleri Ve Türkiye”, Journal of Life Economics, Cilt 4, Sayı 1, 2017.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Semih Şen ve Halil Serbes, “Avrupa Birliği Borç Krizi ve Finansal Yardım Mekanizmaları”, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Methibay’a Armağan, (Editör: Fatih Saraçoğlu ve Muharrem Çakır), Ankara, 2017.

Semih Şen, “Financial Transaction Taxes and European Union In The Light Of Country Experiences”,  Recent Studies In Economics, (Editors: Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Rasim Yılmaz and Günther Löschnigg), e-BWN, Bialystok, 2017.

Semih Şen ve Mircan Tokatlıoğlu, “Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği”, Maliye Dergisi, Sayı:170, Ocak-Haziran 2016.

Semih Şen, “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin Ekonomik ve Mali Etkileri: Güncel Bir Değerlendirme”, Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:51, Sayı:589, Mart 2014.

Papers

Semih Şen and Cağlayan Tabar, “Keynesian Interventionist Government Understanding During the Global Crisis and Return to the Fiscal Policy”, 8th Internatioal Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia.

 

Mircan Tokatlıoğlu and Semih Şen, “Turkey’s Situation Regarding Maastricht Fiscal Policy Criteria and Comparison with Member Countries of the European Union”, 8th Internatioal Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia.

Semih ŞEN, “Financial Transaction Taxes And European Union In The Light Of Country Experiences”, International Association of Social Science Research (IASSR),  XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome/Italy, Semptember 1-4 2016.

 

Thesis

Semih ŞEN, Finansal Serbestleşme, Kriz ve Finansal İşlem Vergileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2015.

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [676]