Res. Assist. Dr. Arzu Eren Şenaras

Department Econometrics

Research Assistant Dr. Arzu Eren Şenaras

Sub Department: Operations Research

Phone: 0224 294 07 29

e-mail: arzueren@uludag.edu.tr

Education:

Phd: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

Master: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

Bachelor: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

Academic background:

Research Assistant       2008-2016

Research Assistant Dr. 2016-

Courses:

Operations Research I, Operations Research II, Research Methods.

Journal Articles:

 

1) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2014). “Determining Income Of Road Passenger Transportation Using Discrete Event Simulation”, Academic Sight,  Volume: 44, 1-19, ISSN:1694-528X.

2) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., Sezen H.K., (2014). “Analyzing Randomness Of Numbers Generated By Logistic Map”, International Refereed Journal of Research on Economics Management, Volume: 1, 23-37.

 3) Çetin  I., Aca  Z., Baysal  B., Eren Şenaras  A., (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı, Yalnızlık Ve Özsaygı Düzeylerinin Faktör Analizi İle İncelenmesi”, Academic Sight,  Volume: 46, 13-27.

4) Tüzüntürk  S., Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2015). “Forecasting Water Demand By Using Monte Carlo Simulation”, Academic Sight,  Volume: 49, 25-44.

5) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., Sezen H.K., (2015). “C#  Programlama Dilinde Geliştirilen Program İle Rasgeleliğin Sınanması”, Uludağ University Journal of Economy & Society, Volume: 34, 27-46.

6) Sezen H.K., Sert Eteman  F., Eren Şenaras  A., Kara Adem (2015). “Müzelerde Gelir Yönetimi İçin Fiyat Farklılaştırması”, Social Sciences Research Journal, Issue: 4, 216-224.

7) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2016). “Testing Randomness Of Generated Numbers Based On The Henon Map”, International Peer-Reviewed Journal Of Humanities And Academic Scinence  Issue: 17, 17-34. DOI: 10.17368/UHBAB.20161722358 

8) Eren Şenaras  A., Şenaras O.M. (2016). “Esnek İmalat Sistemlerinin Etkinliğinin İyileştirilmesi”, International Refereed Journal of Research on Economics Management, Issue: 9, 61-80. DOI: 10.17373/UHEYAD.2016922039 

9) Eren Şenaras  A., Şenaras O.M.(2016). “Improving Effectiveness In The Emergency Service By Using Data Envelopment Analysis”, International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences, Issue: 17, 35-58.
DOI: 10.17368/UHBAB.20161722359 

10) Eren Şenaras  A., (2016). “İmalat Sistemlerinde Kaynak Kullanım Oranlarının İyileştirilmesi”, Journal of Life Economics, Issue: 10, 151-162. DOI: 10.15637/jlecon.181     e-ISSN: 2148-4139

11) Eren Şenaras  A., Çetin  I., (2016). “OECD Ülkelerinde Refahın Daha İyi Yaşam Endeksi İle Analizi”, PARADOKS Economics, Sociology and Policy Journal, Vol: 11, Issue: 2, 31-51 ISSN: 1305-7979

12) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2016). “AGV Niteliklerinin İmalat Sistemlerine Etkisinin Benzetim İle İncelenmesi”, Uludağ University Journal of Economy & Society, Vol. XXXV, Volume: 1, 103-117.  

13) Eren Şenaras  A., Çetin  I., (2017). “Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Çok Boyutlu Ölçekleme İle Analizi”, Journal of Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences, Volume:17, Year:17, Issue: 2, 195-209  DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

14) Eren Şenaras  A.,Şenaras O.M. Sezen H.K., (2017). “Robot Hatlarının Kesikli Olay Benzetimiyle İncelenmesi”, The Journal of Academic Social Science, Issue: 39, 435-446.

15) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2017). “Sistem Düşüncesi”, Journal of Life Economics, Issue: 11, 39-58. DOI: 10.15637/jlecon.187

16) Eren Şenaras  A., (2017).  “Structure And Behavior In System Dynamics: A Case Study In Logistic”, Journal of Business Research Turk, vol.9, Issue: 4, 321-340. DOI: 10.20491/isarder.2017.334

17) Eren Şenaras  A., (2017).  “Causal Loop Diagrams And Feedbacs: A Case Study In Flexible Manufacturing System”, Journal of Management, Economics and Marketing Research, Volume 1, Issue: 5,  1-12.

 18) Eren Şenaras  A., (2017). “Su Kaynakları Yönetimi İçin Bir Öneri: Sistem Dinamiği”,  Journal of Business Research Turk, Vol: 9, Issue:3, 668-692. DOI: 10.20491/isarder.2017.317

19) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2017). “GSP Çözümü İçin Karınca Kolonisi Optimizasyonu”, Namık Kemal Universty Papers on Social Science,  Volume: 2, 58-67.

20) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2018). “C # Programlama Dilinde Geliştirilen Program İle Euler Volumesının Rasgeleliğinin Sınanması”, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University ,6 (1), 9-16. DOI: 10.18506/anemon.327324.

Books

 

1) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2017).  “A Simulation Model For Resource Balancing In Healthcare Systems”, Handbook of Research on Data Science for Effective Healthcare Practice and Administration, Editor: Elham A.Z. Noughabi, IGI-Global Publishing, USA. ISBN: 9781522525158.

2) Sezen H.K.,Sert Eteman,F. Eren Şenaras  A., Arıkan Kargı V.S., (2016). Yöneylem Araştırmasına Giriş: Sistem Yaklaşımı, Kestirim, Doğrusal Modeller, Dora Publishing, Bursa. ISBN: 9786059666664.

 

 

3) Eren Şenaras  A., (2018). “A Suggestion For Energy Policy Planning: System Dynamics”, Handbook of Research on Power and Energy System Optimization, Editors: Pawan Kumar , Surjit Singh , Ikbal Ali,  Taha Selim Ustun IGI-Global Publishing, USA. ISBN13: 9781522539353, DOI: 10.4018/978-1-5225-3935-3

4) Sezen H.K., Sert Eteman F., Eren Şenaras  A. (2018). “Teknoloji, Yalın Yönetim ve Ötesi”, Ekonometride Güncel Konular, Gazi Publishing, Ankara (Forthcoming in Gazi Publishing).

 

 

Symposium Publications and Posters:

1) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2010). “Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığına İlişkin Gelir Belirleme Benzetim Uygulaması”, 11th National Symposium on Econometrics and Statistics, Sakarya.  

2) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., Sezen H.K., (2013). “Rasgelelik Testleri ve Bir Uygulama: Altın Oran Volumesı Örneği”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Saraybosna.  

3) Sezen H.K., Eren Şenaras  A., Aytaç S.S., (2014). “Topkapı Sarayı Müzesinde Ziyaretçi Profili Ve Memnuniyet Araştırması: Ölçek Tasarımına İlişkin Bir Uygulama”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta.  

4) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2014). “Otomatik Kılavuzlu Araçlar (AGV) İçeren İmalat Sistemlerinin Benzetim Tekniğiyle Tasarımı Ve Analizi”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta.  

5) Çetin  I., Eren Şenaras  A., (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Sınav Tutumlarının Faktör Analizi İle İncelenmesi”, International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya. 

6) Sezen H.K., Eteman Sert F., Eren Şenaras  A., Kara A., (2015). “Price Segmentation for Museum Revenue Management”, XVIth International Symposium on Econometrics, Operations Research And Statistics, Edirne.

7) Eren Şenaras A., Özaslan İlkay, Özgür F., Aytaç S., Sezen H.K. (2013). “Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması”, Uludağ Üniversitesi 3.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Poster.

8) Çetin I., Aca Z., Baysal B., Eren Şenaras A., (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Yalnızlık Ve Özsaygı Düzeylerinin Faktör Analizi İle İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Poster.

9) Eren Şenaras A., İnanç Ş., Sezen H.K., (2014). “Lojistik Harita Tabanlı Dizinin Rasgeleleğinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Poster.

10) Eren Şenaras A., Sezen H.K. (2014). “Determining Income Of Road Passenger Transportation Using Discrete Event Simulation”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Poster.

11) Eren Şenaras A., Sezen H.K. (2014). “Uygun Nitelikli Otomatik Kılavuzlu Aracın   Benzetim Tekniğiyle Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Poster Bildiri.

12) Eren Şenaras  A.,Şenaras O.M. Sezen H.K., (2016). “Kesikli Olay Benzetimi İle İmalat Sistemlerinde Kullanım Oranlarının İyileştirilmesi”, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas.

 13) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2017). “C# Programlama Dilinde Geliştirilen Program İle Euler Volumesının Rasgeleliğinin Sınanması”, International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul.

14) İnanç  Ş., Eren Şenaras  A., (2017). “Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Karınca Kolonisi Optimizasyonu”, International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul.

15) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2017). “Türkiye’de Nüfusun Markov Analizi İle İncelenmesi”, International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul.  

16) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., Sezen H.K., (2017). “Elektrik Enerjisi Üretimine Bağlı CO2 Salınımının Sistem Dinamiği Yaklaşımı İle Modellenmesi”, International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul.  

17) Sezen H.K.,Eteman Sert Fatma Eren Şenaras  A., (2017). “Yalın Yaklaşım: Uygulanabilme Sınırları ve Ötesi”, 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [682]