Prof Dr. Kemal Sezen

Address Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics, Operations Department, 16059 Görükle, Bursa / Turkey

Nationality                 Turkish

Residence                   Bursa, Turkey

Address                      Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Econometrics Department, Operations Research MSB, Gorukle 16059 Bursa

Mobile                        +90 553 495 95 00

Email              kemal@uludag.edu.tr    hksou2011@gmail.com 

 

EDUCATİON

Doctorate (1986 – 1990)       Uludag University, Institute of Social Sciences

            Thesis:  A Branch and Bound Method for Production and Purchasing Problem

Masters     (1984 – 1986)      Uludag University, Institute of Social Sciences

           

ACADEMİC EXPERIENCE

1991 - Current            Uludag University, Bursa, Turkey

Professor at the Department of Econometrics, Operations Research MSB

1985 - 1991                 Uludag University, Bursa, Turkey

      Research Assistant at the Department of Econometrics, Operations Research MSB

 

LANGUAGES

Turkish – Native; English – Fluent (in spoken and written); French – Conversational

 

PUBLİCATİONS

Book Departments

Excel 2010 &VBA, Sentez Yayın Dağıtım, Bursa, 2012

Yöneylem Araştırmasında Benzetim, Çev.H.Kemal Sezen,M.Murat Günel, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009

Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa, 2004

Bilgisayara Giriş ve MS Office 2000, Marmara kitabevi yayınları, Bursa, 2000.

Microsoft Excel, Ders Notu, Marmara Kitabevi yayınları, Bursa,1999.

Doğrusal Olmayan Programlama, Marmara Kitabevi yayınları, Bursa, 1998.

Kuyruk Teorisi, Ders Notu, Marmara Kitabevi yayınları, 1998.

Dinamik programlama, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa, 1998.

H. Kemal Sezen ve Erkan Işığıçok, Bilgisayarın ABC'si 2, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 1998.

H. Kemal Sezen ve Erkan Işığıçok, Bilgisayarın ABC'si 1, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 1997.

H. Kemal Sezen ve Erkan Işığıçok, Bilgisayara Giriş ve PC'nin temelleri, Alfa Basım yayım Dağıtım, İstanbul, 1996.

Kemal Sezen ve Erkan Işığıçok, Lotus 123, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa, 1995.

Dr. Mustafa Aytaç ve H.Kemal Sezen, Bilgisayar Programlama ve Fortran 77, Örnek Kitabevi, Bursa, 1988.

ARTİCLES

Eren Şenaras A., İnanç Şahin, H.Sezen H.K., “C# Programlama Dilinde Geliştirilen Program İle Rasgeleliğin Sınanması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  Yıl: 2015 Sayı:1

A Eren Şenaras., Sezen H.K., (2014), Analyzing Randomness Of Numbers Generated By Logistic Map, Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi.

Eren Şenaras A., Özaslan İ., Özgür F., Aytaç S., Sezen H.K., (2013), “Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması, 3.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa.

 Eren Şenaras A., Aytaç S., Sezen H.K., (2014), “Topkapı Sarayı Müzesinde Ziyaretçi Profili Ve Memnuniyet Araştırması: Ölçek Tasarımına İlişkin Bir Uygulama, 15th International Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics, Isparta.

Eren Şenaras A., Sezen H.K., (2014), “Determining Income Of Road Passenger Transportation Using Discrete Event Simulation”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 44.

Arzu Eren Şenaras, Hayrettin Kemal Sezen , (2014), “Uygun Nitelikli Otomatik Kılavuzlu Aracın Benzetim Tekniğiyle Belirlenmesi”, Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa

Fatma Sert, H.Kemal Sezen , (2014), “Hava Durumunun Yapay Sinir Ağları ile Kestirimi ve Bulanık Mantıkla Sınıflandırılması”, Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa.

E.Murat Tacar, H. Kemal Sezen  , (2014), “Konteyner Terminallerinde Benzetim Uygulaması” Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa

Arzu Eren Şenaras, Şahin İnanç, Hayrettin Kemal Sezen , (2014), “Lojistik Harita Tabanlı Dizinin Rasgeleleğinin Araştırılması” , Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa

Hasine Çetin, H. Kemal Sezen ,(2014),“Yerel Yönetimlerde Yalın Yaklaşım Uygulamaları: Osmangazi Belediyesi Örneği” ,Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa

H.Kemal Sezen, Arzu Eren Şenaras, Şahin İnanç, Rasgelelik Testleri ve Bir Uygulma: Altın Oran Sayısı Örneği, 26-30 Mayıs 2013, 14. EYİ konferansı, Saraybosna.

H.Kemal Sezen, Serpil Aytaç, Cenk Özmutlu, Proje Yönetiminde Anahtar Noktalar ve Projelerin Başarısızlık Nedenleri, 26-30 Mayıs 2013, 14. EYİ konferansı, Saraybosna.

H.Kemal Sezen, Berna Aydin, Ahmet Ozturk, Museum Economics:The Analysis of TheVisitor Demand, Entrepreneurship and Innovation In the Condition of Economic Downturn, International Scientific Conference, 13-14 June, 2013, Bialystok,Polonya.

H.Kemal Sezen, M.Murat Günal, Cenk Özmutlu, Tarih ve Teknolojinin Buluşması: Topkapı Sarayı Müzesi Görsel Etkileşimli Benzetim Modeli, I Uluslararası Yazılım Kongresi 2013, 27-28 Eylül 2013, Bursa.

H.Kemal Sezen, Arzu Eren Şenaras,  İlkay Özaslan,  Faik Özgür,  Serpil Aytaç, Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması, Poster, 12-14 Kasım 2013, Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri.

7. H. Kemal Sezen, Fatma Sert, Gezi Etkinlikleri İçin Hava Durumu Kestirimi, Poster, 12-14 Kasım 2013, Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri.

H.Kemal Sezen, Şule Kaya, Murat Günal, Hastane kliniğinde kaynak dengeleme amaçlı bir benzetim modeli uygulaması, UÜİİBF dergisi, Haziran 2012.

H.Kemal Sezen, Sule Kaya, Murat M. Günal, A Simulation Model Application For Balancing Resource Levels And Patient Waiting Times In A University Hospital’s Ear-Nose-Throat Clinic,  1 International Interdisciplinary Social Inquiry Conference - IISIC 2012, 17- 21 June 2012, Bursa.

H.Kemal SEZEN, Işın ÇETİN, Simulation Model Verification and Validitation (LBD), 1 International Interdisciplinary Social Inquiry Conference - IISIC 2012, 17- 21 June 2012, Bursa.

H.Kemal Sezen, Selim Tüzüntürk,Türkiye Ekonomisinin 2012 Yılına İlişkin Çoğaltan Katsayılarının Ve Faktör Yoğunluklarının Kestirimi, 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya 28-30 mayıs 2010

H.Kemal Sezen, Dilek Murat, Rassallık testleri ve Pi sayısı için bir uygulama, 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya 28-30 mayıs 2010

H.Kemal Sezen, Arzu Eren, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığına İlişkin Gelir Belirleme Benzetim Uygulaması, 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya 28-30 mayıs 2010

H.Kemal Sezen, Ş.Kaya, M.Gunal, E.Çakmak, S.Onart, Simulation Project for an Ear-Nose-Throat Clinic, ORAHS 2010, Genova, İtaly, 18-23 July 2010

Türkiyede gelir dağılımı verilerine ilişkin bir araştırma, 28-30 Mayıs 2008, Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.

H.Kemal Sezen, Dilek Murat, Türkiye ekonomisine ilişkin faktör yoğunlukları ve çoğaltan katsayılarının belirlenmesi , 28-30 Mayıs 2008, Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.

H.Kemal Sezen, Selim Tüzüntürk, Ahmet Öztürk, 2010 yılına ilişkin ihracata bağlı sektörel ve makroekonomik büyüklüklerin belirlenmesi, 28-30 Mayıs 2008, Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.

15 Mart 2007, Lancaster University, UK, “A Conceptual Model Design Of the Monte-Carlo Simulation For Inventory Decisions, How Can Decision Makers Be Encouraged To Undertake Computer Simulations Themselves”

24-25 mayıs 2007, Ekonometri –istatistik sempozyumu, Malatya ,bildiri: “Yöneticilerin Karar Verme Sürecine Yardımcı Bir Araç Olarak Benzetim Tekniği Ve Kullanımını Kısıtlayan Etkenler”

2-4 temmuz 2007, Yöneylem Araştırması Kongresi, İzmir, bildiri: “Envanter Kararları İçin Monte Carlo Benzetim Yöntemine İlişkin Kavramsal Bir Tasarım Ve Bir Prototip Geliştirme”

18-19 Ekim 2007, Warsaw university of Technology, Faculty of Transport. EUFW7 çerçevesinde Avrupada ulaştırmanın koordinasyonu.

27th- May - 4th June 2006, The management of innovations theory and practice Bialystok/ Polonya , Paper: "A Simulation Study For A Company’s Inventory Policy "

6th-8th September 2006, Operations Research 2006 Univeersitat Karlsruhe/Germany, Paper: The Formulating Semi-Product Balance Equations At Job Shops.

12th to 15th, September 2006., AIRO 2006 (XXVII Annual Conference of the Italian Operations Research Society ) University of Bologna Cesena/ Italy, Paper: The Application Of Multi-Objective Production Planning At The Confection Firm

-How can decision makers be encouraged to undertake computer simulations Themselves (1), Conference, Lancaster University, Department of Management Science, 15.3.2007, IntroducingTurkey and Uludag University (2), Conference, Lancaster University, Department of Management Science, 15.3.2007.

Üretim sistemlerinde negatif sapmalı hedef programlama uygulaması, UÜİİBF dergisi, cilt xxv say1, haziran 2006

Montaj tipi süreçlerde üretimin ençoklanmasına ilişkin bir tamsayılı doğrusal programlama uygulaması, UÜİİBF dergisi, cilt xxv say1, aziran 2006

Bir Optimum Dilimleme Problemi Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 17, sayı: 4, 1999.

Kocaeli House Requirements, General Indicators According With The Factors That Affects Houses Demand, Fizibilite çalışması,1999, Bursa.

Getiri Değerini En İyileyen Sıralama (Atama) Problemi İçin Klasik Dal ve Sınır Algoritması Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı 3, 1998.

Getiri Değerleri Olasılıklı Bir Stokastik Dinamik Programlama Uygulaması, Marmara Üniv.İstatistik ve Ekonometri araştırma ve Uygulama Merkezi dergisi, 1998 sayısı.

Mağaza Yerleşim Projesinde Pert Uygulaması, Marmara Üniv. İstatistik ve Ekonometri araştırma ve Uygulama Merkezi dergisi, 1998 sayısı.

Montaj Türü Üretim Sistemlerinde Kapasite Kontrolu, YAEM'98 Ulusal Kongresi, Ankara, 1998.

Taktik Düzey İşgücü Gereksinimlerinin Belirlenmesinde Bir Araç: Bütünleşik Üretim Planlama Sistem Analizi, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt :16, Sayı:1. 1998.

Malzeme Gereksinim Planlama Sistem Analizi ve Bir Uygulama, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt :16, Sayı:1. 1998

Karar Alma Problemleri ve Karar Ağacı Analizi, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı:2, 1998.

İskontolu Bir Satınalma Problemi İçin Karar Ağacı Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı:2, 1998.

Gecikme Cezası İçeren Üretim Sıralama Problemine Geri İzleme Yaklaşımı Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı 4, 1998.

Gecikme Cezası İçeren Üretim Sıralama Problemine Sıçramalı İzleme Yaklaşımı Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı 4, 1998.

Üretim Kapasitesinin Belirlenmesine İlişkin Bir Model Denemesi, III Ulusal Ekonometri ve istatistik sempozyumu, 29-30 mayıs 1997, Bursa.

A Linear Programming Application For Maximum Production Level And Capacity Utilization Rate., Management of The Firm in The Light Of Theary and Practics adlı Konferans, Bialystok/Polonya, 1996. (Bildirinin ayrıca Polish dilinde çevirisi yapılıp sempozyum kitapçığında bastırılmıştır.(Stosowanie Programowania Liniowego na maksymalizacje Produkcji i stopy wykorzystania zdolnosci, produkcyjnej"

Geri İzleme Yöntemi Kullanılarak İşlerin Presde İşlenme Sırasının Belirlenmesi, D.E.Ü,İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 1993.

Telsepet Üretim Sürecinde Pert Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt 14, sayı 1-2, 1993.

Dinamik Programlama Yöntemi ve Cam Üretimine Bir Uygulama Denemesi, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, 1993.

Bursa İli 1991 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçlarının Seçim Çevresi ve Çevre Baraj Oranı Açısından Analizi, DİE Araştirma Sempozyumu'92, Ankara, 1992

Tamsayılı Doğrusal Programlama Yaklaşımı Kullanılarak En Yüksek Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi, U.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, Cilt XII, sayı 1-2, Mart-Kasım 1991.

 

CERTIFICATES

Safety advisory certificate for international ground transportation of dangerous goods (by Ministry of Transportation in Turkey), 2015

Independent auditing expert (given by accounting and auditing standards authority in Turkey), 2013

Sworn-in certified public accountant (CPA) (given by chamber of SCPA), 1998

MS SQL Server 2000 Database, MS Win2000 Professional & Server, Visual Basic.Net

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.218]