Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Ekonometri

Ekonometri Bölümü, analiz ve sentez yeteneğine sahip, her türlü ekonomik literatürü kolaylıkla izleyebilen, kendi alanındaki ve yakından ilgili alanlardaki uzmanlıklarla bilinçli tartışmalara girebilen ve iktisadi konularda kendi başına bilimsel araştırma yapabilen becerikli İktisatçı, Ekonometriysen, İstatistikçi ve Yöneylem Araştırmacısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için 8 yarıyıllık Eğitim-Öğretim planında altı bilim alanını kapsayan dersler verilmektedir.

İktisadı uygulayarak öğretmeyi amaç edinen Ekonometri Bölümü’nde ilk iki yıldaki dersler diğer bölümlerdekilerle belli ölçüde ortaktır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise bölümün temel dersleri belli ölçüde okutulmaktadır.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Merkezi ile çok yakın işbirliği içinde bulunan Ekonometri Bölümü, üçüncü sınıftan itibaren öğrencilere yoğun bir şekilde bilgisayar kullandırmakta ve yaz tatillerinde merkezde staj imkânı sağlamaktadır.

Yoğun uygulamalı eğitim gören Ekonometri Bölümü öğrencileri mezun oldukları zaman gerek kamu sektörü ve gerekse özel sektörde İktisadi Analist, Ekonometrisyen, İstatistikçi, Yöneylem Araştırmacısı ve Bilgisayar Programcısı olarak kolaylıkla iş bulma imkanına sahiptir.

Bölümün Misyonu
1- Özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu verimlilik ve kalite iyileştirmesi ile ilgili modeller geliştirmek ve öğrencilere uygulamalarını yaptırmak,
2- Makro ve mikro düzeyde model kurmak için ekonometri, istatistik ve yöneylem alanında temel bilgiler verilerek bu modellerin nasıl kullanılabileceğini örneklerle öğrencilere anlatmak,
3- Sistem yöneticiliği ve veri analizi yapabilecek düzeyde bilişim bilgisi ile donatılmış gerektiğinde kamu ve özel sektörün bilişim sistemi departmanlarında çalışabilecek nitelikli öğrenciler yetiştirmek,
4- İstatistik ve matematik ile ilişkileri açısından iktisat teorisini öğrencilere aktarmak ve iktisadi problemlerin niteliğine uygun Ekonometrik, istatistiksel ve yöneylem tekniklerinin kullanımına öncülük etmek.

Bölümün Vizyonu
1- Bölüm öğrencilerine gelişen dünya ve ülke koşullarına göre ihtiyaç duyulan ekonomi, istatistik, ekonometri ve yöneylem bilim dallarında eğitim vererek onların araştırma ve sorun çözme yönündeki kazanımlarını artırmaya çalışmak,
2- Kamu ve özel sektörün değişen ihtiyaçlarına uygun araştırma ve analiz yeteneği olan öğrenciler yetiştirerek, onların istihdamında yardımcı olmak,
3- Kentsel ve ülke düzeyinde ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları kamuoyunun bilgisine sunmak,
4- Lisansüstü eğitimde özel ve kamu sektöründe çalışabilecek uzman nitelikli öğrenciler ve ülkenin ihtiyacı olan bilim adamları yetiştirmektir.
5-Günümüz ekonomik ve sosyal faaliyetlerin ürettiği bilgileri, istatistik, yöneylem ve ekonometrik analiz yöntemleriyle bir sistem içinde yorumlamayı sağlayan beceri ve teknikleri öğretmek,
6- Günümüz işletmelerinin ihtiyaç duyduğu süreç iyileştirme, verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması konularında temel olan istatistiksel süreç kontrolü, örnekleme, ekonometri ve yöneylem araştırması bilim dallarıyla ilgili bilgiler verilerek, öğrencilerin başarılı bir yönetici olmalarını sağlamak,
7- Temel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte ekonomik ve sosyal olayları doğru bir biçimde incelemeye, iktisat teorilerini sınama ve yorumlamaya yönelik analiz tekniklerini ve becerilerini öğretmek,
8- Öğrencilere bilgisayar sistem yöneticisi ve bilgisayar yazılım geliştiricisi olarak çalışabilecek düzeyde bilgi donanımı vermek.

Ekonometri Bölümü’nde üç Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Adres :
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
16059 Nilüfer / BURSA

Bölüm Sekreterliği
Telefon : 0224 294 11 91
Faks : 0224 294 10 03
E-Posta : ekonometrisek@uludag.edu.tr

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.