Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Taşeron Firma Çalışanları Dikkatine ( Güvenlik, Temizlik ve Nitelikli Personel)

DUYURU

                  24.12.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi uyarınca sürekli işçi olarak alınacak taşeron çalışan personelimizden istenecek belgeler aşağıda gösterilmiştir. Başvuru tarihleri 02.01.2018-11.01.2018 tarihleri arasındadır. Başvuru dilekçeleri Güvenlik firması çalışanları Güvenlik Müdürlüğüne diğer taşeron çalışanları İç Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecektir.

 

Bu konuyla ilgili http://ww.altisveren.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

 

EKLER:

1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe Örneği için tıklayınız.)

2. Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu (Dosya için tıklayınız.)

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu 3 Adet (Form Örneği için tıklayınız.)

4. 5 adet fotoğraf

5. Nüfus Cüzdanı Örneği

6. Adli sicil kaydı (02.01.2018 tarihinden sonra alınmış) (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet üzerinden) *

7- Adli sicil arşiv kaydı (02.01.2018 tarihinden sonra alınmış) (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet üzerinden) *

8. Emeklilik Durum Belgesi (SGK’dan alınacak) 

KADINLAR   YAŞ
Sigorta Başlangıç Tarihi  23.05.1998 öncesi 44
Sigorta Başlangıç Tarihi  23.05.1998 sonrası 50
ERKEKLER   YAŞ
Sigorta Başlangıç Tarihi  23.05.1994 öncesi 48
Sigorta Başlangıç Tarihi  23.05.1994 sonrası 55
ENGELLİLER    
Vergi İndirimden Faydalananlar 06.08.2003 öncesi  

 

       Yukarıda şartları taşıyanlar; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığına dair emeklilik durum belgesi ibraz etmelidir.

 

9. Askerlik durum belgesi (Erkekler için.) (Askerlik Şubesi veya e-devlet üzerinden)

10. SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu) (SGK veya e-devlet üzerinden)

11. Örnek 1 ve Örnek 4 başvuru esnasında teslim edilecektir. İdareye karşı açılan dava varsa ve/veya icra takibi varsa sınav sonrası  Örnek 2, Örnek 3 getirilecektir. 
            Örnek için tıklayınız.    Form için tıklayınız.

 

Not:

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar için ayrıntılı mahkeme karar dökümünün (Adliyeden) getirilmesi istenmektedir.

Uludağ Üniversitesi - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA