Yazılışının 950. Yıldönümünde “Divanu Lügati’t-Türk” Sergisi

 

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tarih Bölümü Başkanlığı, Divanu Lügati’t-Türk’ün yazılışının 950. yılı münasebetiyle bir kitap sergisi düzenlendi. Söz konusu sergiye Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ve Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tezcan katkıda bulundu. Sergiye Divanu Lügati’t-Türk’ün farklı dillerdeki neşirlerinin yanı sıra eserle ilgili hazırlanan akademik yayınlar da dâhil edildi.

Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınarak 12 Şubat 1074 tarihinde tamamlandığı bilinen Divanu Lügati’t-Türk, dönemin Abbâsî halifesi Muktedî bi-Emrillâh’ın oğlu Ebu’l-Kâsım Abdullah’a takdim edilmiştir. Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğindeki eser aynı zamanda Türk boylarından derlenmiş bir ağızlar sözlüğü niteliğindedir. Divanu Lügati’t-Türk, Türk milletinin yüceliğini anlatmak, Türkçenin Arapçadan geri kalır yanı olmadığını göstermek ve Araplara Türkçe öğretmek maksadıyla hazırlanmıştır.

İlk defa olmak üzere, daha önce yapılan ancak yayınlanmayan tercümeleri de inceleyen Besim Atalay tarafından üç cilt halinde hazırlanarak Türkçe yayınlanan Divanu Lügati’t-Türk’ün günümüzde farklı dillere yapılan çevirileri mevcuttur. Eserin bilinen tek yazma nüshası İstanbul Fatih’teki Millet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Son Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [10-May-2024]

Haber Görüntüleme : 629 - 9