BUÜ’lü bilim insanına “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Uludağ, bilim alanında büyük ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Üniversitemiz mezunlarından Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu'nun layık görüldüğü belirtildi.

Paylaşımda Vefa Ödülleri'nin de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'ye değer görüldüğü kaydedildi.

PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ KİMDİR?

1940 yılında Amasya’da doğdu. 1963’te Çorum İmam Hatip Okulu’nu ve 1967’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. Kastamonu İmam Hatip Okulu’nda üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1970’te Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nde “Tasavvuf Tarihi” alanında göreve başladı. 1975'te Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü'ne tayin edildi. Tasavvuf Anabilim Dalı’nda doktor ve profesör unvanını aldığı Uludağ Üniversitesi’nden 2007’de emekli oldu.

Alanındaki nüfuzunun yanı sıra diğer İslâmi ilimlere de vâkıf olan Uludağ; tasavvuf, felsefe, kelâm, fıkıh ve İslâm düşüncesi sahasında telif ve tercüme eserler kaleme aldı ve pek çok makale yayınladı. İbn Haldun'dan yaptığı Mukaddime çevirisiyle 1982’de Çeviri dalında, İran'a ve Turan'a Seyahat kitabıyla 2002’de Gezi dalında Türkiye Yazarlar Birliği’nden “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü” ve 2011’de de “Üstün Hizmet Ödülü” aldı.

Eserlerinden bazıları: Dört Kapı Kırk Eşik: İslâm Toplumlarında Sufi Gelenekler ve Derviş Tipleri; İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler; Tasavvuf ve Tenkit; Hayata Sufi Gözüyle Bakmak: İnsan-İslam-İrfan; İslam'da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış; İslam'da İrşad; İslam'da Müsamaha: Faysalü't-Tefrika Beyne'l-İslâm ve'z- Zendeka (İmam Gazzali); Kelam İlmi ve İslâm Akaidi: Şerhu'l-Akaid (Taftazani); Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi (Abdülkerim Kuşeyri); Felsefe-Din İlişkileri: Faslu'l-Makal-el-Keşf an Minhaci'l-Edille (İbn Rüşd); Doğuş Devrinde Tasavvuf: Ta'arruf (Kelabazi); Keşfü’l-Mahcûb: Hakikat Bilgisi (Hücviri).

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Son Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [30-Eki-2023]

Haber Görüntüleme : 3.321 - 11