Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler
Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, kuramsal uygulama bütünleştirerek, çağdaş matematik öğretim anlayışını benimseyen öğretmenler yetiştirmek amacıyla açılmış bir programdır. 2008-2009 yılından itibaren öğrenci alınmaya başlayan bu programda, alan eğitimi yanında öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini de kapsayan 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Programda, zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de alabilmektedirler. Öğretmenlik mesleği eğitimi kapsamında ise öğrencilerin, Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği yaparak belirlenen ilköğretim okullarında, 7. sınıf güz yarıyılda Okul Deneyimi ve 8. yarıyılında Öğretmenlik Uygulaması olmak üzere iki yarıyıl boyunca okullarda ve öğretmenlik deneyimi kazanmaları sağlanmaktadır.

Programın Amacı
Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Matematik alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış Atatürkçü, çağdaş, ulustan yana, laik eğitimi savunan Türkiye Cumhuriyetinin Çıkarlarını koruyan öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Görevi
İlköğretim kurumlarına yönelik olarak;
Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, seçkin, matematik eğitimi alanında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan öğretmenler yetiştirmektir.

Programın Hedefi
Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası alanda başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir.

Donanım ve Mekan Olanakları
Yerleşke Kütüphanesi, Eğitim Fakültesi Kütüphanesi, internet laboratuar donanımlı dersliklerde öğretim ve etkinliklerini sürdürmektedir.

Mezunların Başlıca Çalışma Olanakları;  
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalından mezun olan öğrencilerimiz devlet okullarında, özel okullarda ve çeşitli kurslarda öğretmen olarak çalışabildikleri gibi, İlköğretim Matematik alan bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.

DERSLER

Akademik Personel

BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN

A.B.D Başkanı Prof.Dr. Murat ALTUN

Prof.Dr. Rıdvan EZENTAŞ

Prof.Dr. Muhamet Emin ÖZDEMİR

Doç.Dr.Gül KALELİ YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Menekşe Seden TAPAN BROUTIN

Dr.Öğr.Üyesi Bahtiyar BAYRAKTAR

Arş.Gör.Burcu Nur BAŞTÜRK ŞAHİN

Arş.Gör. Tuğçe KOZAKLI ÜLGER

Arş.Gör. Işıl BOZKURT

Arş.Gör. Mustafa Çağrı GÜRBÜZ

Arş.Gör.Hatice Büşra ŞAHİN

 

 

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr