Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-2019 YILI GÜZ-BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇILMIŞTIR VE KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-2019 YILI GÜZ-BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇILMIŞTIR

Haber Tarihi :  21.05.2018

Haber Güncelleme : 18.06.2018

Genel Bilgiler

17 Mayıs 2018 tarihli Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ve mezunlara yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına karar verilmiştir.Programa başvurularında ön kayıt olmayacak ve  kesin kayıt alınacak olup;  Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından Yapılmaktadır. Kayıtlar  devam etmektedir.

Program 2018-2019 Güz döneminde başlayacak, 14’er haftalık iki dönem şeklinde yürütülecektir.

Programdaki derslerin hafta içi Salı Çarşamba , hafta sonunda Cumartesi-Pazar günlerinde yapılması planlanmaktadır.

Programın uygulamasında Uludağ Üniversitesi Kredili Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği kuralları geçerlidir. Yönetmelik gereği teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Öğretmenlik Uygulaması dersi 14 hafta olup devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Programın yürütülmesine ilişkin tüm hususlar Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesinde bulunmaktadır. Yönerge için tıklayınız.

Başvuru Yapılabilecek Alanlar

1-TARIH

2-COĞRAFYA

3-MATEMATIK

4-FIZIK

5-BİYOLOJİ

6-KIMYA

7-FELSEFE GRUBU (Sosyoloji-Psikoloji)

8-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9-SAĞLIK

10-MUHASEBE/FINANSMANS (İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE)

11-DİN KÜLTÜRÜ

12-BEDEN EĞITIMI

13-RESİM-MÜZİK EĞITIMI

Kontenjanın %75’i Uludağ Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, %25’i ise diğer üniversite öğrenci ve mezunları için ayrılmıştır.

Kesin  Kayıt başvurusu için GANO’NUN 2.00/4.00 olması gerekmektedir (Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi Madde 5/3).

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

Mezunlar İçin:

Öğrenim ücreti dekontu. (Öğrenim ücretinin 1. taksiti olan 1.025 TL Halk Bankasının herhangi bir şubesinden TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07 IBAN numaralı hesaba, T.C. Kimlik No ve öğrenci ismi ile yatırılmalıdır. Öğrenim ücretinin 2. taksiti, 2. Dönem kesin kayıtları esnasında istenecektir.)

Onaylı Mezuniyet Belgesi, (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir. Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

Transkript (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslının başvuru esnasında yanınızda olması gerekmektedir)

Başvurular şahsen yapılacak diğer yöntemlerle (Posta, faks vb) başvuru kabul edilmeyecektir.

Öğrenciler İçin (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında mezun olacak durumda olan)

Öğrenim ücreti dekontu. (Öğrenim ücretinin 1. taksiti olan 1.025 TL Halk Bankasının herhangi bir şubesinden TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07 IBAN numaralı hesaba, T.C. Kimlik No ve öğrenci ismi ile yatırılmalıdır. Öğrenim ücretinin 2. taksiti, 2. Dönem kesin kayıtları esnasında istenecektir.)

Başvuru Formu için tıklayınız. (Mezun ve Öğrenciler için)

Adayın 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde mezun olabileceğini gösteren belge (İlgili fakülteden onaylı)

Mayıs ve Haziran 2018’de alınmış transkript (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslının başvuru esnasında yanınızda olması gerekmektedir)

Başvurular şahsen yapılacak diğer yöntemlerle (Posta, faks vb) başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesinde Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesine göre not ortalaması temel alınacaktır. Değerlendirme 4’lük not sistemine göre yapılacak olup, öğrencilerin 4’lük sistem dışındaki notları Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre düzenlenecektir. Yükseköğretim Kurulunu not dönüşüm tablosunda bulunmayan not sistemleri için U.Ü. Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kuralları geçerlidir. Başvuru sahibinin transkriptinde veya diplomasında genel akademik not ortalaması hem 4’lük sisteme göre hem de 100’lük sisteme göre verilmişse, çevrim yapılmadan 4’lük sistemdeki başarı notu alınır.

Başvuru sırasında yapılan yanlış bildirim durumunda oluşabilecek mağduriyetlerden kişinin kendisi sorumludur.

NOT

Ders Muafiyet Talepleri

Programa kayıt hakkı kazananların, Öğretmenlik Uygulaması dersi haricinde muafiyet başvurusu kabul edilmez. Programa kayıtlı öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması dersi için muafiyet başvurusu 2. Dönem kayıtları esnasında alınır.

Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler ve derslerin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmış olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

İlgili mevzuat gereği muaf sayılan ders için ücret iadesi yapılmayacaktır.

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr