Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2018-2019 Güz Dönemi EEM4501 Bitirme Projesi, EEM4503 Mühendislik Tasarımı I ve EEM3603 Proje Hazırlık İş Akış Takvimi

1 Ekim - 5 Ekim 2018

Mühendislik tasarımı I, Bitirme Projesi ve Proje Hazırlık formlarının danışmanı tarafından imzalı olarak bölüm sekreterliğine teslim edilmesi

Ara sınav haftası

Mühendislik Tasarımı I dersine ait Ara raporların ve bu raporlara ait 2 sayfalık özetlerin(bölüm sayfasında El yazısıyla hazırlanacak olan Mühendislik Tasarımı I özet ara raporu formatında) danışman hocalara teslimi

Ara sınavların son iş günü

Mühendislik tasarımı I Ara sınav formların ve verilen notu destekleyen 2 sayfalık özetlerin danışman tarafından bölüm sekreterliğine teslim edilmesi

04.Ocak. 2019

 

 

b) Proje Hazırlık, Mühendislik Tasarımı I için bir kopya raporun danışmana teslim edilmesi.

Proje Hazırlık ve Mühendislik Tasarımı I için Danışman gerekli düzeltmeleri isteyip öğrencilere sunum tarihinin ilan edilmesi.

Sunumlar en geç 08.Ocak.2019 tarihine kadar danışmanına yapılacaktır. Değerlendirme raporu ile birlikte raporun son halinden bir adet bölüm sekreterliğine en geç 24.Ocak.2019  saat 16:00 ya kadar teslim edilmesi.

02. Ocak. 2019

 

Bitirme Projesi için ciltlenmemiş bir kopya raporun danışman imzalı sınav protokolü ile birlikte öğrenciler tarafından Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi

03.Ocak. 2019

Bitirme Projesi için değerlendirme jürilerinin ilan edilmesi

04.Ocak. 2019

Bitirme Projesi için ciltlenmemiş üç kopyası (Bölüm sekreterliğindeki bir kopya geri alınacaktır) jüri üyelerine öğrenciler tarafından teslim edilmesi

24.Ocak.2019

Proje Hazırlık ve Mühendislik Tasarımı I

  • Sınav not protokollerinin
  • Notları destekleyen maksimum 7 sayfalık Özetin(sadece Mühendislik Tasarımı I alan öğrenciler hazırlayacak)
  • Danışman tarafından iç sayfasında “Uygundur” ibaresi yazılmış ve imzalanmış olan ciltlenmiş 1 nüsha raporun

Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi

14-16. Ocak. 2019

Bitirme Projesi sunumları

25.Ocak.2019

Bitirme Projesi

  • Sınav not protokollerinin
  • Danışman tarafından iç sayfasında “Uygundur” ibaresi yazılmış ve imzalanmış olan ciltlenmiş 1 nüsha raporun

Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Uludağ Üniversitesi 16059, Nilüfer, Bursa