Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Buluşlar ve Patent Başvuruları İle İlgili Duyuru

BULUŞLAR VE PATENT BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURU

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 121 inci maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesinde öğretim elemanlarımız, araştırmacılarımız başta olmak üzere tüm personelimiz tarafından gerçekleştirilen buluşların buluşçu veya buluşçular tarafından Üniversitemize bildirmesi yasal olarak zorunludur.

Bu kapsamda Üniversitemiz tarafından “BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ VE SINAȊ MÜLKİYET HAKLARI USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ” hazırlanmıştır.

Yönerge için tıklayınız

Buluş Bildirim Formu için tıklayınız

İş akışı için tıklayınız.

 

  1. 6769 Sayılı Kanun Madde 121 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm )
  2. 6769 Sayılı Kanunun Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik Madde 28-35 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-6.htm