Bilgi ve İletişim Güvenliği (Siber Güvenlik) Birimi

Görev Tanımı:

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulu olan USOME (Bursa Uludağ Üniversitesi Siber Olaylara Müdahale Ekibi ile yürütülen çalışmaları daha verimli hale getirmek maksadıyla, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yeni ve müstakil bir birim olarak BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ (SİBER GÜVENLİK) BİRİMİ 2020 yılının Eylül ayında yapılan bir birim içi görevlendirmeyle kurulmuştur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan bu yeni ekip; eleman eksikliği ve iş yoğunluğundan kaynaklanan zaruri sebeplerle ilk etapta halen üzerinde mevcut bulunan işleri de (network-sunucu sistemler yönetimi-yazılım) yürütmeye devam etmektedir.

Personel sayısındaki iyileşmeler ve yürütülecek eğitim faaliyetleri ile nihai hedef; bu ekibin sadece bilgi ve İletişim güvenliği sahasında çalışan müstakil bir ekip haline gelmesidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda teknik konularda çalışan tüm personel; Bilgi ve İletişim Güvenliği (Siber Güvenlik) Ekibi yöneticisi ve çalışanları tarafından konuyla ilgili verilen talimat ve görevleri öncelikle yerine getirmekle yükümlüdür.

Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bünyesinde TS-EN- ISO 27001 standardına uygun olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması devam ettirilmesi ve sürekli geliştirilmesi için gerekli tüm çalışmaları yürütmek

-USOME (Bursa Uludağ Üniversitesi Siber Olaylara Müdahale Ekibi) çalışmalarını koordine etmek

-Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince hazırlanmış olan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” nin uygulanması ile ilgili işleri koordine etmek

-Bilişim Teknolojileri alanında çalışan personelin yürüttüğü işleri siber güvenlik açısından izlemek ve değerlendirmek (Bu kapsamda Bilişim Teknolojileri alanında çalışan tüm personel, Bilgi ve İletişim Güvenliği Biriminin talimatlarına uymakla mükelleftir)

-Kurum çalışanları ve personeline yönelik olarak siber güvenlik ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını yürütmek

 -Siber Güvenlik ile ilgili diğer işleri yürütmek

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [21-Eki-2020 16:56]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Eyl-2022 11:21]

İçerik Görüntüleme : [7.590]