Projeler

Öğretim Üyesi

Proje Başlığı

Proje Yılı

Yürütücü / Araştırmacı

Proje Türü

Proje Durumu

Prof. Dr. Nalan Hakime NOĞAY

Nörotoksisiteye Karşı Probiyotik ve D Vitamininin Nöroprotektif Etkisinin

İn- Vitro Araştırılması

2021-2023

Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Devam Ediyor

Prof. Dr. Nalan Hakime NOĞAY

Hiperkolesterolemik farelere probiyotik ve D-tagatozun sinbiyotik olarak verilmesinin metabolik parametreler ve bağırsak mikrobiyotası üzerine etkisi

2021-2023

Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Devam Ediyor

Prof. Dr. Nalan Hakime NOĞAY

Zihinsel Engelli Çocukların Beslenme Durumuna Annelerinin Tükenmişlik

Düzeyinin Etkisi

2016-2017

Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Prof. Dr. Nalan Hakime NOĞAY

Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğine Başvuran 6– 18 Yaş Grubu Çocuklarda Metabolik Sendrom Görülme Durumu Ve Beslenme Durumunun İlgili Risk Faktörleri Üzerine Etkisi

2006-2009

Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Establishment of Centre of Vocational Excellence (CoVE) for Dairy Sector, Erasmus-EDU-2021-PEX-COVE-101055548

2022-2026

Yürütücü

Erasmus Plus KA-3 Centre of Vocational Excellence (CoVE)

Devam Ediyor

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Switching Mediterranean consumers to Mediterranean sustainable healthy dietary patterns, PRIMA, S1-2021

2022-2025

Yürütücü

HORİZON 2020- PRIMA Projesi

Devam Ediyor

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare, COST - European Cooperation in Science & Technology – EFSA, Proposal Reference OC-2021-1-25303

2022-2025

Yürütücü

HORİZON 2020- COST ACTION Projesi

Devam Ediyor

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Network T&CM alternatives for antibiotics worldwide: Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance (GIFTS-AMR) and application number EU JPIAMR_NP_2020-018

2020-2022

Yürütücü

GIFTS-AMR Network Projesi

Devam Ediyor

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Innovative and sustainable grazing based systems integrating cows and young stock (GrazyDaisy 1871)

2018-2021

Yardımcı Araştırmacı

EU HORIZON 2020 ERA-NET project

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Mapping Skills needs and supply in the dairy sector 575872 DK 2016 SSA N

2016-2019

Yürütücü

EU, ERASMUS+,

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Developing A European Skills Council in Dairy Sector (VP/2012/009/0089)

2013-2014

Yürütücü

Avrupa Birliği Projesi

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

AB Yolundaki Türkiye’de Gıda, Süt ve Et Teknolojilerinde mesleki Eğitimde Yeni olanakların Paylaşımı ve Değerlendirilmesi      

 

2005-2005

Yardımcı Araştırmacı

Avrupa Birliği Projesi

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Tip1 Diyabette Kahve Çekirdeği Zarı ile Zenginleştirilmiş Kefirin Antidiyabetik ve Antioksidan Etkileri, Proje No: FGA-2022-1066

2022-…

Yardımcı Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Devam Ediyor

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

İçme sütü ve kefirde kanserle ilişkili miRNA'ların anlatım seviyelerinin araştırılması, Proje No: FGA-2022-820

2022-…

 

Yardımcı Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Devam Ediyor

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Ticari Kefir Kültürlerinin In-vitro Biyocanlılıklarının Raf Ömrü Süresince Değerlendirilmesi, Proje No: HDP(SAĞBF)-2020/17

2020-2021

Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Farklı çay yaprakları ve sebzeler kullanılarark üretilen fermente sebze sularının renk pigmentleri içeriklerinin ve in vitro anti-inflamatuvar ve antidiyabetik etkilerinin araştırılması

2019-…

Yardımcı Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Devam Ediyor

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Kombu Çayı Kültürünün Fermente Sebze Suyu Üretiminde Kullanımı, Proje No: BAP-19-1003-005

2019-2021

Yardımcı Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Fonksiyonel Bir İçecek: Kahve Zarı Çekirdeği ile Zenginleştirilmiş Kefir, Proje No: OUAP(SAĞBF)-2019/10

2019-2021

Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Arıcılıkta üretimi artırmak amacı ile akıllı kovan, konvansiyonel, ekolojik-organik üretim yöntemlerinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, Proje No:BAB-AGUAM 2016/2

2016-2018

Yardımcı Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Brokkolinin mikrobiyolojik kalitesi ve raf ömrünü uzatmak için kitosan kaplamanın kullanılabilirliğinin araştırılması   

 

2014-2015

Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Turunçgil fenolik bileşiklerinin bazı laktik asit bakterilerinin gelişimine etkileri, Balıkesir Üniversitesi

2012-2013

Yardımcı Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Hindiba Cichorium Spp Türlerinin Fenolik Bileşiklerinin Antioksidan Kapasitelerinin ve Antioksidan Bileşenlerin Biyoalınabilirliliğinin Araştırılması

2013-2016

Yardımcı Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Ballarda İnfant Botulizme Sebep Olan Clostridium botulinum’ un kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile tespiti

2011-2014

Yardımcı Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Kültür Mantarı Ve Brokoli’nin Raf Ömrünün Uzatılması, Mikrobiyal Bulaşmaların Engellenmesi Amacıyla Doğal Ticari Dezenfektan ve Organik Asitlerin Kullanılabilirliklerinin Araştırılması

2011-2012

Yardımcı Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Boza Fermantasyonu ve Depolanması Sırasında Organik Asitlerin Belirlenmesi, TOVAG–105 0 463

2006-2007

Yardımcı Araştırmacı

TÜBİTAK Projesi

Tamamlandı

Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Dayanıklı Yoğurt Üretiminde Yoğurdun Pastörizasyon Normu ve Depolama Sıcaklığının Kalite Üzerindeki Etkisi, Proje No: 9020049

1992-1993

Yardımcı Araştırmacı

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü

Tamamlandı

Dr. Öğr. Üyesi

Özge YEŞİLDEMİR

Switching Mediterranean consumers to Mediterranean sustainable healthy dietary patterns

2022-2025

Araştırmacı

Avrupa Birliği-UFUK 2020 Projesi

Devam ediyor

Dr. Öğr. Üyesi

Özge YEŞİLDEMİR

Anne sütü veya bebek formülü ile beslenen bebeklerde melamin ve bisfenol a maruziyetinin değerlendirilmesi

2021-2022

Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje (BAP)

Tamamlandı

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [13-Eyl-2022 10:37]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Eyl-2022 10:37]

İçerik Görüntüleme : [1.164]