Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Sonuçları

Uludağ Üniversitesi Akademik Teşvik Geçici Komisyonu yapılan başvuruları değerlendirmek üzere 01/02/2016-02/02/2016 tarihleri arasında Rektörlük D salonunda  10:00 ile 17:00 saatleri arasında toplanmıştır. Toplantıda ön inceleme Heyetlerinin raporları da dikkate alınarak başvurular değerlendirilmiştir.

1.     Gerekli görülen durumlarda ilgili belgeler başvuru sahiplerinin kurumlarından istenmiştir.  Yönetmeliğe aykırı olarak yapılan puanlamalar düzeltilmiş, eksik belgelerle gelen başvurular dikkate alınmamıştır.

2.      Yapılan değerlendirmeler sonucunda Akademik Teşvik Ödeneği almaya uygun görülen başvuru sahiplerinin isimleri ve net puanları ek liste I’ de verilmiştir.

3.      Komisyon tarafından yapılan düzeltmeler sonucunda puanlamalar da oluşan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte liste II’de ilan edilmiştir.

4.      Ön inceleme heyetleri tarafından gönderilen ve 30 puanın altında olduğu belirlenen başvurular değerlendirilmeye alınmamıştır.

 

Değerlendirmeye itirazı olan başvuru sahipleri ilgili yönetmelik gereği ilan tarihinden sonraki beş işgünü içinde senato’da değerlendirilmek üzere Üniversite Genel Sekreterliğine başvuruda bulunabilirler. 

 

ÖNEMLİ  NOT : Akademik Teşvik Ödeneği alması uygun görülen başvuru sahiplerinin ödemelerinin hesaplanabilmesi için  ek form 1  de bulunan  formu doldurup  kadrolarının  bulunduğu  bölümlerin maaş birimlerine (öğretim  görevlisinin/elamanının maaşını yapan birime)  teslim etmeleri gerekmektedir.

Liste 1

Liste 2

Ek form 1

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Şub-2016 22:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [1.522]