HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI
Anabilim Dalının temel amacı;
Hayvan yetiştirme alanındaki teorik ve uygulamalı dersler ile lisans ve lisanüstü öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktır. Yukarıda belirtilen eğitsel etkinliklerin yanısıra yurt düzeyinde özellikle hayvan yetiştirme, hayvan ıslahı ve hayvansal üretimde karşılaşılan sorunları çözmeyi ve hayvan yetiştirme alanında ulusal ve evrensel düzeyde bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlayan araştırma projeleri düzenlemeyi amaçlamaktadır. Anabilim Dalının diğer amaçları ise şu şekilde özetlenebilir.
  • Öğrencilere hayvancılık ile ilgili temel sorunları belirleme ve tanımlama becerisini kazandırmak,
  • Ulusal ve uluslar arası düzeyde kaliteli hizmet sunabilmek,
  • Tarım Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitülerine, özel hayvancılık işletmelerine, üreticilere danışmanlık hizmeti sunmak,
  • Hayvan Yetiştirme alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yapmak,
  • Gelişmiş teknoloji kullanarak, eğitim öğretim ve araştırmalar yapmak,
  • Tarım Bakanlığı teknik personeli ile üreticilerin yararlanabileceği kısa süreli kurslar düzenlemek,
  • Yürütülen araştırmalardan elde edilen bulguları çeşitli yayım araçlarıyla üreticilere yaymak.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [2.981]