Genel Tanıtım

Zootekni Bölümü; Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümün temel amacı öğrencilere, lisans ve lisansüstü eğitim vermektir. Aynı zamanda çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin ve çevre şartlarının hayvansal üretim ve hayvansal ürünler üzerine etkisini belirlemek, yem kalitesi ile ilgili araştırmaları yürütmek, hayvan besleme ve yetiştirme prensiplerinin hayvansal ürünlerin kalitesini yükseltmek ve verimini artırmada kullanılması konularında eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerinde bulunmak Zootekni bölümünün uğraş alanları arasındadır. Eğitsel etkinliklerin dışında bölümün diğer amaçları temel bilimsel araştırmaları ve hem ulusal hem de bölgesel ölçekte hayvan yetiştirme ve ıslahı, hayvanların beslenmesi ve çiftlik hayvanlarının üretimle ilgili diğer sorunlarını çözmeyi amaçlayan projeleri planlamak ve yürütmektir. Yukarıda sözü edilen amaçlarla ilişkin olarak bölüm bünyesinde yetiştirilen çiftlik hayvanlarının başlıcaları; koyun, süt sığırı, tavuk (yumurtacı ve etçi), devekuşu, süt keçisi, bal arısı, besi sığırı, besi kuzusu, besi hindisi, bıldırcın ve sülündür. Bunlarla beraber temel besleme analizleri, hayvan yemlerinin besleme değerlerinin naylon torba tekniği, in vitro gaz üretimi ve enzim teknikleri kullanılarak belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bölümdeki yemler ve hayvan besleme laboratuarı yem sektöründe ve yem analiz alanında bir referans laboratuarı olarak rol oynar.

Bölümün diğer bir fonksiyonu da Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerine, yem fabrikalarına, hayvancılık endüstrisine danışmanlık hizmeti vermek ve hayvan yetiştirme ve besleme alanında ortak araştırmalar yürütmektir.

Bölümün toplam eğitim süresi dört yıldır ve öğrenciler Ziraat Mühendisi unvanını alarak mezun olurlar. Mezunlarımız özel ve devlet kuruluşları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve belediyelerde iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Haz-2022 13:33]

İçerik Görüntüleme : [3.762]