Gelecek sayı

1 Haziran 2021 tarihinde yayında olacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University
Görükle Kampüsü 16059 Bursa/Türkiye
Cilt / Volume: 35 Sayı /Number: 1 Yıl/Year: 2021

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (Research Articles)

Ontogenetik ve Diurnal Varyabilitenin İzmir Kekiği (Origanum onites L.)'nin Uçucu Yağ İçeriği ve Kompozisyonuna Etkisi

Effect of Ontogenetic and Diurnal Variabilities on Essential Oil Content and  Composition of Turkish oregano (Origanum onites L.)

Mustafa CAN*, Nimet KATAR, Duran KATAR………………………………………..

 

Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Farklı Kökenli Çörek Otu (Nigella sativa L.) Genotiplerinin Tarımsal Özelliklerinin ve Sabit Yağ Oranlarının Belirlenmesi

Determination of Agricultural Characteristics and Fixed Oil Ratios of Different Originated Black Cumin (Nigella sativa L.) Genotypes Grown in Bursa Ecological Conditions

Faruk ÖZDEMİREL, Oya KAÇAR*………………………………………………………………….

 

Changes in Climate Parameters and Their Effects on Renewable Energy Resources Potential: Bursa

İklim Parametrelerindeki Değişiklikler ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeline Etkileri: Bursa Örneği

Aslı AYHAN ARSLAN, Tuğba BİÇEN, Ali VARDAR*……………………………………………….

 

Çiğ Süte Uygulanan Farklı Isıl İşlem Koşullarının Süzme Yoğurdun Randıman Ve Kurumadde Üzerine Etkisi

The Effect of Different Heat Treatment of Raw Milk on Yield and Dry Matter of Concentrated Yogurt

Engin YARALI*, Şevki ÇETİNER ……………………………………

 

Geliştirilmiş Anason Hatlarında Verim ve Kaliteyi Etkileyen Agronomik Morfolojik ve Fizyolojik Farklılıkların Belirlenmesi

Determination of the Agronomic, Morphological and Physiological Differences which Effected Yield and Quality in the Developed Anise Lines

Gülsüm BOZTAŞ*, Emine BAYRAM ……………………………………………………..

 

Bursa İli'nden Toplanan Yonca (Medicago sativa L.)  Genotiplerinde Verim ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizi ile Belirlenmesi

Determination with Correlation and Path Analysis of Relationships Between Yield and Yield Components in Alfalfa (Medicago Sativa L.)  Genotypes Collected from the Bursa

Sebiha EROL*, Emine BUDAKLI ÇARPICI …………………………………………………………………..

 

The Design Process of Children's Playgrounds Connecting Indoor and Outdoor Spaces: Case of Bornova Children's World, Izmir

Açık ve Kapalı Mekanları Birleştiren Çocuk Oyun Alanlarının Tasarım Süreci: Bornova, Çocuk Dünyası Örneği, İzmir

Sara DEMİR*, Okan TURAN, Emre GÜNAY …………………………………………………………………

 

Responses of Spinacia oleracea L. cv. Matador Plants to Various Abiotic Stresses Such as Cadmium Metal Toxicity, Drought and Salinity

Tuzluluk, Kuraklık, Kadmiyum Metal Toksitesi gibi Çeşitli Abiyotik Streslere Matador Çeşidi Spinacia oleracea L. nın Verdiği Yanıtlar

Ayşegül AKPINAR*, Asuman CANSEV, Deniz Zahide ALTINŞEKER ACUN …………………………….

 

Uludağ Milli Parkında Çok Yıllık Arazi Kullanım/Örtü Değişiminin CBS İçinde Analizi

Analysis of Multi-Year Land Use/Cover Change in the Uludag National Park within a GIS

Gökhan ÖZSOY*…………………………………………………………………………..

 

Mısır Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu (Yolağzı Bölgesi-Karacabey/ Bursa Örneği)

Determination of Fertility Status of Corn Cultivated Soil of Yolağzi Region in Karacabey/Bursa Province

Doğan ORDU, Barış Bülent AŞIK*………………………………………………………………….

 

Farklı Ekim Zamanı ve Fosfor Dozlarının Keten (Linum usitatissimum L.)’ in Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

The Effects of Different Sowing Dates and Phosphorus Doses on Yield and Quality Characteristics of Flax (Linum usitassimum L.)

Rüveyde TUNÇTÜRK*, Murat TUNÇTÜRK ………………………………………………………………….

 

DERLEMELER (Reviews)

Böceklerle Mücadelede Nanoteknoloji

Nanotechnology for Insect Pests Control

Nesrin ORMANOĞLU*, Mevlüt EMEKCİ, A. Güray FERİZLİ ………………………………………….

 

Sekonder Metabolitler

Secondary Metabolites

Gülsevim TİRİNG*, Serdar SATAR, Okan ÖZKAYA …………………………………………………….

 

Soğuk Plazma Teknolojisi ve Tarımdaki Çeşitli Uygulama Alanları

Cold Plasma Technology and Various Applications Areas In Plants

Hacer KANDEMİR*, Fulya AYDIN KANDEMİR, Begüm GÜREL, Aynur GÜREL ……………………….

 

Yeni Nesil Dizileme Teknolojilerinin Mikovirolojide Uygulanması

Application of Next Generation Sequencing Technologies in Mycovirology

Sahra HOSSEINALIZADEH*, Serap AÇIKGÖZ ………………………………………………….

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [918]