Sunulan Hizmetler

1- Yatırım Programı

• Uludağ Üniversitesinin Amaç ve Hedeflerini gerçekleştirmek için Eğitim-Öğretim, Sağlık ve Spor tesislerinin bütçe olanakları doğrultusunda Ödenek Teminine Esas Yaklaşık Maliyet Hesaplarını yapmak. Zaman ekseninde Yatırım Programı ve Yatırım bütçesi hazırlanması,

2- Etüt Proje

•  İhtiyaç duyulan eğitim – öğretim alanlarının imar planına uygun nitelikli fiziki mekan tasarımının yapılması,

• Uygulama Projelerinin yapılması,

• Her türlü proje yapım ve denetim faaliyetleri,

3-  İhale ve Yaklaşık Maliyet

•  İhale işlem dosyası hazırlanması, ( Proje, Yaklaşık Maliyet, Özel fiyat tespiti ve analizlerini yapmak, Pursantaj Listeleri, Teknik ve İdari şartnameleri hazırlamak)

• Yapım işi İhalelerinin yapılması (İhale komisyonlarını oluşturmak, İhale ilanı, İhale ve sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreci yürütmek)

4- Yapım

•  İhalesi yapılan işlerin yer tesliminin yapılması.

• Sözleşme, Proje, şartname ve iş programına göre işin denetlenmesi, işin fen ve teknik kurallara göre yapılmasının sağlanması,

• Belirli zamanlarda ve işin aşamalarına göre hak ediş düzenlenmesi,

• Tamamlanan işlerin teslim alınması için geçici ve Kesin kabül işlemlerinin yapılması,

5- Küçük Onarım

•  Birimlerden gelen talepler doğrultusunda mevcut personelimiz ile çeşitli onarım hizmetlerini yapılması,

6-  Emlak İşleri

•  Tüm taşınmazların yönetmelik doğrultusunda kayıt altına alınması. Envanter numarası verilmesi,

• Yeni bina ve tesisler için ilgili belediyeden inşaat ruhsatı ve kullanma izni işlemlerinin yürütülmesi,

• Yapılan bina ve tesislerin maliyet bedel tespitlerinin kayıt altına alınması,

• Kullanma izni alınan binalara ilgili vergi dairesine beyanname verilip, kesilmesi,

• Kadastro müdürlüğünde cins değişikliği işlemlerinin takip edilmesi, ayrıca yola terk, ihdas, ifraz tevhit işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi,

• Tapu Müdürlüklerinde edinilen taşınmazlarla ilgili tescil işlemlerini irtifak hakkı üst hak gibi işlemlerinin yürütülmesi,

• Taşınmazlarla ilgili emlak beyannamesi düzenlenmesi ve ilgili belediyeye verilmesi,

• Bina ve Tesislerin elektrik, su, doğalgaz, telefon abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Özel işletmelerin elektrik, su, doğal gaz tüketim miktarlarını okumak,   ısınma bedellerini tespit etmek.

7-  İşletme-Bakım-Onarım

• Mevcut Isı, Klima ve Su tesislerinin işletme ve bakımlarını yapmak

•  Mevcut Elektrik tesis ve tesisatlarının işletme ve bakımlarını yapmak(Orta Gerilim hatları, Trafo ve Jeneratörler)

• Telefon santralinin işletme ve bakımını yapmak

• Asansörlerin İşletme ve Bakımını yapmak

•  Altyapı tesislerinin verimli ve etkin çalışmasını sağlamak için her türlü mühendislik çalışmasını yapmak.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [12-Oca-2022 13:14]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Oca-2022 13:15]

İçerik Görüntüleme : [1.875]