Amaç ve Kapsam

 Amaç: 

  1. USTAD, öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda, sanatı, tasarımı araştırma ve yaşatma ilkelerini benimsemiştir. Bu nedenle UNESCO’nun 2003 yılında aldığı kararlar doğrultusunda “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine bağlı kalmak,
  2. Dünyadaki halkbilimi, sanat ve kültürel miras çalışmalarını izlemek, bu konularda yapılan araştırmaları yayımlamak ve bu alandaki çalışmaları uluslararası düzeye taşımaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda USTAD Türkçe ve/veya İngilizce yayın yapmaktadır.

     İçerik: 

  1. Alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün makaleler,
  2. Alanın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve eleştiri yazıları,
  3. Toplum kültürü, halkbilimi, etnoloji, antropoloji, doğa ve ekoloji, görsel sanatlar, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, ebru sanatı, hat sanatı, çinicilik ve süsleme sanatları ve kültürel miras çalışmalarına kuramsal ve yöntemsel açıdan katkı sağlayacak çeviriler, kısa raporlar ve bilgi notları brief report ve short communication’lar,
  4. Alandan veya yazılı kaynaklardan yapılan derlemeler.

USTAD’da yayımlanacak yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, başka dergilerin hakem sürecine girmemiş veya ret almamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bildiri kitapçığında tam metin yayımlanmış ise USTAD’da yayımlanamaz.  

Bir yazarın aynı yıl içinde en fazla bir (1) yazısı yayımlanabilir. 

Kapsam:
USTAD yılda 1 kez, kış döneminde ve aralık ayının 20'inde yayınlanır.  USTAD hakemli, uluslararası, bilimsel akademik bir dergidir. 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Kas-2022 19:06]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Kas-2022 19:06]

İçerik Görüntüleme : [619]