2020 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

ALİYEVA ÇINAR, M. (2020). Ahıska: Sürgün mü soykırım mı?. Eğitişim, (65).

ALİYEVA ÇINAR, M. (2020). Ahıska Ağzında Kıpçak Türkçesinin izleri. C. Alyılmaz ve O. Mert (Ed.), I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s. 471-477). Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2020). Ahıska Ağzındaki zarf-fiil eklerinin durumu. İ. Kalenderoğlu (Ed.) XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (746-751).

ALİYEVA ÇINAR, M. (2020). Ahıska Bölgesindeki Gürcülerin konuştuğu Türk ağzı. Ankara: Astana Yayınevi.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2020). Âşık Şevki Halıcı’dan derlenen halk hikâyelerinin dil özellikleri. IJHAR International Journal of Humanities and Art Researches, Published: Proffesor Dr. Şeref Kara Spesial Issue , 4(3), 84–93.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2020). Edhem Rahimoğlu ve Lobnor Ağzı. Türkologiya, (3), 36–53.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2020). Интеграция студентов в образовательное пространство  проблемы и перспективы. Presented at the Международная научно-практическая конференция” Профессионализм педагога: психолого-педагогическое сопровождениие успешной карьеры”, Yalta.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2020).  “Пословицы в этнопедагогике турок ахыска”, Presented at the Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием” Развитие образования в полиэтническом регионе”, Kırım.

Bayat, F. ve ALİYEVA ÇINAR, M. (2020). Eski Türkçe sözlük. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

ALYILMAZ, S. ve Polatcan, F. (2020). Yabancılara Türkçe öğretiminde iletişim becerisi. İzmir: Duvar Yayınları.

ALYILMAZ, S. ve Ürün Karahan, B. (Ed.). (2020). Dil bilgisi öğretimi. İstanbul: Kriter.

Demir, S. ve ALYILMAZ, S. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin dinleme yaşantılarına yönelik bir değerlendirme. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1306–1321.

ARI, G., YAŞAR, M. S., ve İstanbullu, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarıyla ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2014-2018). Ana Dili Eğitimi Dergisi8(2), 487–508.

ARI, G., ve Soylu, S. (2020). Beşinci sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi9(2), 718–735.

BAŞTÜRK, Ş. ve Kılıç, Z. (2020). Yedi İklim Türkçe A1 Kitabı ile Sejong Hangugo Korece 1A 1B Kitaplarının tema ve kelimeler açısından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi33(3), 802–838.

Durmaz, G. ve BAŞTÜRK, Ş. (2020). Fâl-ı Türkî-i manzûm (İnceleme-dil özellikleri-metin-dizin-tıpkıbasım). Bursa: Emin Yayınları.

ÇANAKLI, L. A. (2020). Aşk romanının dili. International Journal of Humanities and Arts Research4(3), 65–76.

ÇANAKLI, L. A. (2020). Avrupa’da Bir Cevelan’da Türklükle ilgili meseleler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi9(1), 144–165.

ÇANAKLI, L. A. (2020). Bir sufinin romanı: Tahirü’l-Mevlevi ve Teşebbüs-i Şahsi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi13(69), 61–76.

Mert, E. ve ENSAR, F. (2020). Türkçe eğitiminde aile katılımı. İ. Kalenderoğlu ve P. Kanık Uysal (Ed.), Türkçe eğitimine adanan bir ömür Dr. Asiye Duman’a armağan içinde (s.219-239). Ankara: Pegem Akademi.

ERDAL, K. (2020). 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına Dair Bir Dergi İncelemesi Örneği: Doğan Kardeş Çocuk Dergisi. Presented at the International Scientific Conference, “Global Challenges – Scientific Solutions II”, Antwerp.

ERDAL, K. (2020). Çocuk Kitaplarında Çocuk Olmak. Presented at the World Children Conference, ANKARA.

ERDAL, K. (2020). Gençlere Yanlışları Fısıldayan Kitap: Ölüme Fısıldayan Adam. Presented at the International Scientific Conference, “Global Challenges – Scientific Solutions II”, Antwerp.

ERDAL, K. (2020). Örneklerle değerler eğitimi. Bursa: Sentez Yayıncılık.

ERDAL, K. (2020). Sevinç Kuşoğlu’nun çocuk kitaplarında yer alan baba modelleri. TÜRÜK8(21), 146-161.

ERDAL, K., Sınar Uğurlu, A., Energin, A. ve Şahin, H. (2020). Ömer Seyfettin’in Kaşağı öyküsünün çocuklara uyarlamaları üzerine bir değerlendirme. A. Sınar Uğurlu ve S. Kırlı (Ed.), Vefatının 100. yılında Ömer Seyfettin’e armağan kitabı içinde (s. 315-328). Bursa: Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları.

ERDAL, K. & Erdal, G. (2020). The hidden danger in digital children games: Gambling. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi9(3), 366–373.

ERDAL, K. ve KONU, M. M. (2020). Gençlik dönemi kitaplarında anne baba ve genç modelleri. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi Ijhar5(6), 56–67.

Erdal, G., Soylu Baştuğ, D., & ERDAL, K. (2020). Anadolu ve Türk kültüründe zeytin. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi9(3), 164–169.

EROĞLU, S. (2020). Bir ihtilâc-nâme nüshası -Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Bölümü 2705-. The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS), 5(2), 180-198.

EROĞLU, S. (2020). Domaniç Merkez ağzından Derleme Sözlüğü’ne katkılar. İ. Kalenderoğlu (Ed.) XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (897-905).

EROĞLU, S. (2020). Eskimeyen mısralar. Bursa: Emin Yayınları.

EROĞLU, S. (2020). Kütahyalı Harîmî Gonca-i Bâğ-ı Murâd. Bursa: Bursa Akademi.

EROĞLU, S. (2020). Manzum Bir Kur’an Falı -Floransa Laurenziana Kütüphanesi Nüshası-. Presented at the 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ACADEMIC STUDIES IN PHILOLOGY (BICOASP), Bandırma.

EROĞLU, S. (2020). Sultan III. Murad dönemi Osmanlı Şark Seferleri’ni ihtiva eden iki manzum tarih: Âsafî’nin Şecâat-nâme’si ve Harîmî’nin Gonca-i Bâğ-i Murâd’ı. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (IJHAR)3(3), 53–64.

İPEK, O. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yazım öğretimi. H. Karatay (Ed.), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı içinde (s.473-520). Ankara: Pegem Akademi.

Dolunay, S. K., Karabuğa, H., ve İPEK, O. (2020). Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin biçimbilgisel istem yanlışları: Fiiller üzerine bir sıklık çalışması. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi6(2), 508–530.

KONU, M. M. (2020). Dil bilimi açısından Türkçe öğretiminin sorunları. C. Alyılmaz, O. Er ve İ. Çoban (Ed.), Türkçe eğitiminin güncel sorunları içinde (s.229-265). Ankara: Eğiten Kitap.

KONU, M. M. (2020). Türkçe öğretimine söylem çözümlemesi açısından bir bakış. C. Alyılmaz ve O. Mert (Ed.), I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s. 437-454). Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi.

ULUOCAK, M. (2020). 18. Yüzyıl sefaretnamelerinde türetme ve işletme ekleri. Bursa: Emin Yayınları.

ULUOCAK, M. (2020). Maktel-i İmam Hüseyn. Bursa: Emin Yayınları.

ULUOCAK, M. (2020). Risale-i Nikrîsiyye'deki tıp terimleri üzerine. İ. Kalenderoğlu (Ed.) XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (763-777).

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Kas-2019 12:20]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Mar-2021 08:27]

İçerik Görüntüleme : [2.074]