HZ. MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK: BİR MEDENİYET TASAVVURU KONFERANSI
 HZ. MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK: BİR MEDENİYET TASAVVURU KONFERANSI

      Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇIPAN'ın konuşmacı olarak katılacağı "Hz. Mevlâna ve Mevlevilik: Bir Medeniyet Tasavvuru" adlı konferansa davetlisiniz. Google Meet üzerinden 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 21.00'de gerçekleştirilecek olan etkinliğimize meet.google.com/ahc-frbh-vce bağlantısı üzerinden katılabilirsiniz.

      Dr. Mustafa ÇIPAN 1960 yılında Konya’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1981’de Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesinde Yüksek Lisans (1986), Selçuk Üniversitesinde Doktora yaptı (1992).

         Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Devlet Konservatuarında akademik ve idarî görevlerde bulundu.

         Bir süre, hazırlamış olduğu “Okudukça” adlı radyo programında roman ve hikâyeler seslendirdi. Üyesi olduğu Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesinde iki haftalık aralıklarla gerçekleştirdiği müzikli “Dîvân Şiiri Sohbetleri” büyük ilgi gördü. Türünün ilk örneği olmak üzere 2005 yılında “Bir Safâ Bahşedelim-Klasik Türk Şiirinden Seçmeler/Kitap-CD Setini yayımladı. Çalışmalarını Mevlevîlik kültürü ve Klasik Türk Mûsıkîsi üzerinde yoğunlaştırdı. Çeşitli TV kanallarının daveti üzerine kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katıldı.

      Akademik çalışmalarının yanı sıra 22 Kasım 2007 ilâ 24 Ağustos 2016 tarihleri arasında Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yerine getirdi. Hâlen Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi olarak çalışmakta; KTO Karatay Üniversitesinde davetli öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

ESERLERİ:

 1. Muğlalı Şâhidî Dede, 1986.
 2. Güfte İncelemesi, 1999. (Türk Müziği Araştırmaları Ödülü)
 3. Dervîş Avnî Güfte ve Şiir Mecmûası, 2000.
 4. Afyon Mevlevîhânesi Şeyhi Dîvâne Mehmed Çelebi, 2002.
 5. Fasîh Dîvânı, 2002 (Dr. Tezi).
 6. Kırk Hadis Mecmûası (Ahmet Efe ile birlikte), 2003.
 7. Bir Safâ Bahşedelim - Klasik Türk Şiirinden Seçmeler, Kitap/CD, 2005.
 8. Âşıklar Kâbesi (Kâ‘betü’l-Uşşâk), (S. Hidayetoğlu, N. Bakırcı, Y. Benli, A. Arar ile birlikte), 2012.
 9. Ney, Kitap/CD, (Niyazi Sayın, Ali Tan ile birlikte), 2013.
 10. Sipehsâlâr Mecdeddîn Ferîdûn, Mevlâna ve Etrafındakiler Risâle-i Sipehsâlâr, 2019.
 11. Hz. Mevlâna’nın Türbesi ve Pûşîdeleri, 2020.
 12. Pîr-i Sânî Dîvâne Mehmed Çelebi, 2022. (TYB Araştırma Ödülü)

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [25-May-2023]

Haber Görüntüleme : [858]