Prof.Dr. Ali Vahap KATKAT

Emekli Öğretim Üyemiz (Emeklilik Tarihi : Ocak 2017)
U. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 16059 Görükle/BursaTel: 0-224-2941532
Faks: 0-224-2941531
E-posta: vahap@uludag.edu.tr
Kişisel Web Sayfası : http://home.uludag.edu.tr/users/vahap

Profesörlük, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Anabilim Dalı, Bursa, 1988
Doçentlik, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Anabilim Dalı, Ankara, 1982
Doktora, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Ankara, 1977
Lisans, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Ankara, 1972

 

Araştırma Konuları:

 • Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
 • Gübreler ve Gübreleme
 • Toprak ve Su Kirliliği

Üye Olduğu Dernekler:

 • Türkiye Toprak İlmi Derneği (TSSS)
 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
 • Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

Verdiği Dersler:Lisans:

 • ZMD-1902 Bitki Fizyolojisi
 • ZSD-3901 Bitki Besleme
 • ZSD-3902 Gübreler ve Gübreleme
 • ZSD-4912 Tarla ve Çayır Mer’a Bitkilerinin Gübrelenmesi
 • ZMD-4906 Bitirme Çalışması
 • TPR-4922 Toprak ve Ekosistem

Yüksek Lisans:

 • TOP 5948 Toprak ve Bitki Analizleri
 • TOP 5949 İleri Toprak Verimliliği
 • TOP 5951 Bahçe Bitkilerinin Beslenmesi
 • TOP 5946 Toprak, Tarım ve Çevre İlişkileri

Doktora Dersleri:

 • TOP 6947 İleri Bitki Metabolizması
 • TOP 6963 Meyve Yetiştiriciliğinde Beslenme
 • TOP 6952 İleri Bitki Fizyolojisi

Özgeçmiş:Prof. Dr. A. Vahap KATKAT 1950 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünü bitirdi. 1977 yılındaZiraat Doktoru, 1982 yılında Doçent ve 1988 yılında Profesör oldu. Fransa hükümeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bursları ile 1979-1981 yılları arasında Fransa’da Doçentlik Tezi hazırladı. Daha sonra TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubunun destekleri ile 1989 yılında üç ay Fransa ve İsviçre’de araştırmalar yaptı. 1984 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölüm Başkanlığı görevini 2000 yılına kadar aralıksız 16 yıl süre ile yürüttü. Prof.Dr.A.Vahap KATKAT bugüne kadar Uludağ Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yerel Gündem 21 Arazi Kullanımı ve Çevre Çalışma Komitesi Başkanlığı, TEMA Vakfı Bursa İl Temsilciliği, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyeliği, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 2000-2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. KATKAT, halen TEMA Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesi olup 2003 yılından itibaren de Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. A. Vahap KATKAT’ın çoğunluğu orijinal araştırma olmak üzere Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış 145 eseri bulunmaktadır.

 

Yayın Listesi

1. KACAR, B., ÇELEBİ, OSKAY, K., ve KATKAT, A.V., 1975. Karadeniz Bölgesi Asit Reaksiyonlu Topraklarında Fosfor Fiksasyonu ve Buna Etki Yapan Bazı Önemli Faktörler Üzerinde Araştırma, TÜBİTAK Yayınları No: 265, Ankara.

2. KATKAT, A.V., 1977. Antalya Kıyı Yöresi Topraklarında Potasyumun Adsorpsiyon ve Fiksasyonu İle Bunları Etkileyen Önemli Etmenler Üzerinde Bir Araştırma (Doktora Tezi). Ankara.

3. KACAR, B., ÖZGÜMÜŞ, A., ve KATKAT, A.V., 1978. Türkiye’de Üretilen Çayın ve Çay Topraklarının Potasyum Durumu. Uluslararası  Potas Enstitüsü Yayınları, Araştırma Serisi 3. Ankara.

4. KACAR, B., ÖZGÜMÜŞ, A., and KATKAT, A. V., 1979. Ammonium fixing power of Some soils in Antalya coastal region. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 29, Fak. 1, 196-211. A. Ü. Basımevi. Ankara.

5. KACAR, B., PRZEMECK, E., ÖZGÜMÜŞ, A., TURAN, C., KATKAT, A. V., ve KAYIKÇIOĞLU, İ., 1979. Türkiye’de Çay Tarımı Yapılan Toprakların ve Çay Bitkisinin Mikroelement Gereksinimleri Üzerinde Bir Araştırma. TÜBİTAK-TOAG/321 (rota). A. Ü.Ziraat Fakültesi bitki Besleme Kürsüsü, Ankara.

6. KATKAT, A. V., ve KACAR, B., 1980. Antalya Kıyı Yöresi Topraklarında Potasyum Adsorpsiyon ve Fiksasyonu İle Bunları Etkileyen Önemli Etmenler Üzerinde Bir Araştırma. A. Ü. Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulu, Doktora Tezi Özetleri,S. 672-686. Ankara.

7. KATKAT, A.V., 1981. Buğday Bitkisinde Fotosentez ve Fotorespirasyon Ürünleri Üzerinde Ayrımlı Işık İntensitelerinin Etkileri (Doçentlik Tezi), Ankara.

8. KATKAT, A. V., 1983. Buğday Bitkisinde Stoma Açıklığının Ayrımlı Işık Yoğunluklarında Porometre Tekniği İle Ölçülmesi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1). 33-41. Bursa .

9. MERMUT, A., BAŞAL, M., KATKAT, A. V., ve YÜKSEL, M., 1983. Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Arazisi Alan Kullanım Planlaması Toprak İlmi Derneği 10. Bilimsel Toplantısı Tebliğleri, Sayfa 11, 1-13, Kırklareli.

10. KACAR, B., PRZEMECK, E., ÖZGÜMÜŞ, A., TURAN, C., KATKAT, A. V., ve KAYIKÇIOĞLU, İ., 1984. Über Die Mikronaehrstoffversorgung Der Teeböden Und Teepflanzen In Der Türkei. Deutsch-Turkisches, Symposium. V. 19-23.11.1980. in Ankara. Forschung zur Entwicklung Der Türkischen Landwirdschaft. Göttingen.

11. KATKAT, A. V., 1984. Bağların Gübrelenmesi, 05-06 Ekim 1984 İznik I. Bağcılık Paneli, İznik.

12. KATKAT, A. V., 1984. Bitkilerin Fotosentez Metabolizmalarındaki Ayrımlılıklar, 08-14 Ekim 1984 Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantısı Tebliğ Özetleri, Mersin.

13. KATKAT, A. V., 1984. Bursa Ovası tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılması. 08-14 Ekim 1984 Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantısı Tebliğ Özetleri, Mersin.

14. KORUKÇU, A., ve KATKAT, A. V., 1985. Domates Yetiştiriciliğinde Sulama ve Gübreleme Teknikleri, 25-26 Nisan 1985. I. Domates Yetiştirme ve Değerlendirme Teknikleri Sempozyumu, Karacabey/BURSA.

15. KATKAT, A. V., AYLA, F., ve GÜZEL, İ., 1985. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Uygulama ve Araştırma Çiftliği Arazisinin Toprak Etüdü ve Verimlilik Durumu, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3 : 71-78. Bursa.

16. EKİNGEN, H. R., ve KATKAT, A. V., 1985. Bursa Ovasının Tüketilmesi, Sonuçları; Bu Olayda Toplumun Kazanç ve Kaybı, 05-07 Haziran 1985. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılması Semineri, Ankara.

17. AÇIKGÖZ, E., KATKAT, A. V., ÖMEROĞLU, S., OKAN, B., 1985. Mineral Elements and Amino Acids Concentration of Field Pea and Common Vetch Forages and Seeds. Z. Acker-und Pflanzenbau (J. Agronomy Crop Science), 155, 179-185.

18. KATKAT, A. V., 1985. Gübreler ve Gübreleme. U. Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No.12. Bursa .

19. KATKAT, A. V., FERRON, F. A. COUDRET ET C. COSTES, 1986. Action d’energie lumineuses elevees sur la photosynthese et la photorespiration chez le ble. Agronomie, 6 (4), 337-344.

20. KATKAT, A. V., 1986. Türkiye Toprak Kaynakları, 08-10 Temmuz 1986, Türkiye-Almanya İşbirliği ile Hazırlanan “Erozyon ve Erozyona Karşı Geliştirilen Yeni Yöntemler Semineri”, Bursa.

21. KATKAT, A. V., 1986. Bitki Fizyolojisi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları : 22, Bursa.

22. KATKAT, A. V., 1987. Gübreler ve Gübreleme Teknikleri, Türkiye Tabiatının Koruma Derneği Tarafından Düzenlenen “Toprak Semineri” 15 Ocak 1987, İstanbul.

23. KATKAT, A. V., ÇELİK, N., YÜRÜR, N., ve KAPLAN, M., 1987. Bursa Ovası Ekolojik Koşullarında Libelulla Buğday Çeşidinin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3 : 55-62, Bursa.

24. KATKAT, A. V., 1987. Bitkilerde Karbondioksit Özümleme Mekanizmaları. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4 : 9 – 16, Bursa.

25. KATKAT, A. V., 1987. Hava Kirliliği ve Fotosentez. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4 : 25-31, Bursa.

26. KATKAT, A. V., 1987. Elmaların Fizyolojik Hastalıklar ve Muhafazası ile Ağaçların Beslenmeleri Arasındaki İlişkiler. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4 : 77-83, Bursa.

27. KACAR, B., PRZEMECK, E., ÖZGÜMÜŞ, A., TURAN, C., KATKAT, A. V., veKAYIKÇIOĞLU, İ., 1987. Mikroelement Gübrelerin Çay Bitkisi Üzerine Etkileri, Uluslararası Çay Sempozyumu, Bildiriler, Sayfa : 97-106, Rize.

28. KATKAT, A. V., ÖZGÜMÜŞ, A., ve KAPLAN, M., 1987. Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Cumhuriyet – 75 Buğday Çeşidinde Tane Verimi ile Tanelerin N, P, ve K Kapsamları Üzerine Etkileri, “Top. İl. Dern. 10. Bilimsel Toplantısı Tebliğleri, Sayfa 30.1-13.” Kırklareli.

29. KATKAT, A. V., 1987. The Eeffect of Nitrogen and Phosphorus Fertilizers on the Yield and N, P, and K Content of Wheat (Cultuvar Sadova). 06-07 October 1987, IPI International Fertilizer Workshop, Ankara.

30. KATKAT, A. V., ÇELİK, N., YÜRÜR, N., ve KAPLAN, M., 1987. Ekmeklik Cumhuriyet 75 Buğday Çeşidinin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi, 06-09 Ekim 1987, Türkiye Tahıl Sempozyumu, Bursa.

31. KATKAT, A. V., 1987. Seralarda Karbondioksit Gübrelemesi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (1986). 5 : 39-46.

32. KAPLAN, M., ÖZGÜMÜŞ, A., ve KATKAT, A. V., 1988. Türkiye’de Gübreleme Alanındaki Gelişmeler ve Sorunları, 15 Ocak 1988 Tarım Orman, Hayvancılık ve Köy Hizmetlerinin Bugününü ve 2000 Yılına Bakan Yarını Semineri, İstanbul. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (1987) 6 : 29-37, Bursa.

33. KATKAT, A. V., ve KAPLAN, M., 1988. Gübre Tüketimindeki Bazı Eğilimler ve Fiyat Faktörünün Etkileri, 07-11 Mart 1988, Uluslararası Gübre Sempozyumu, Bursa.

34. KATKAT, A. V., ÖZGÜMÜŞ, A., ve KAPLAN, M., 1988. Buğday Bitkisinde Yaprak  Gübrelemesinin Ürün Miktarı ve Azot Kapsamı Üzerine Etkileri, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (1987) 6 : 21 – 27, Bursa.

35. ÇALMAŞIR, A., ve KATKAT, A. V., 1988. Güney Marmara Bölgesi Topraklarında Amaç Dışı Kullanım ve bor Kirliliğinin Yarattığı Sorunlar ile Alınması Gerekli Önlemler, 20 – 23 Eylül 1988, III. Ulusal Kültürteknik Kongresi, İzmir.

36. ÖZGÜMÜŞ, A., KATKAT, A. V., ve KAPLAN, M., 1988. Üre ile Yapraktan Gübrelemenin Buğday Bitkisinde Verim ve Danelerin Azot İçeriği Üzerine Etkileri. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (1987), 6 : 109 – 115, Bursa.

37. KATKAT, A. V., 1989. Tarım Topraklarının Amaç Dışı ve Tarım İçi Yanlış Kullanımı Milli Prodüktive Merkezi Yayınları, 387 Sayfa 92 – 101, Ankara.

38. KATKAT, A. V., ÖZGÜMÜŞ, A., ve OSKAY, K., 1989. Buğday Bitkisinde Yaprak Gübrelemesinin Ürün Miktarı ve Azot kapsamı Üzerine Etkileri. Toprak İlmi Derneği 11. Bilimsel Toplantısı “Tebliğ Özetleri” S. 46, Ankara.

39. ÇEVİK, B., TEKİNEL, O., BAŞ, S., ÇEVİKBAŞ, R., KATKAT, A. V., CANGİR, C., ve GÜNAY, T., 1990. Türkiye’de Toprak ve Su Kaynaklarının Potansiyeli, Toprak ve Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Kullanımı ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye ziraat Mühendisliği 3.Teknik Kongresi. S : 25 – 40, Ankara.

40. KATKAT, A. V., 1990. Sadova Buğday Çeşidinde Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Kriterleri Üzerine Etkileri. TÜBİTAK, Doğa Dergisi, 13, 26, 1110 – 1122, (1991), 8 : 9 – 16, Ankara.

41. ÖZGÜMÜŞ, A., KAPLAN, M., ve KATKAT, A. V., 1991. Değişik Azotlu Gübrelerin Buğday Verimine Etkilerinin Karşılaştırılması, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (1991), 8 : 9 – 16, Bursa.

42. KATKAT, A. V., ÖZGÜMÜŞ, A., ATLI, A., KARATAŞ, F., TUNCER, T., ve AVCI, 1990. Sıvı Yaprak Gübresi ve Azotlu Gübrenin Vratsa Buğday Çeşidinin Kalitesine Etkisi. Doğa – Tr.J. of Agriculture and Forestry 15 : 944 – 957. Ankara.

43. KATKAT, A. V., ÖZGÜMÜŞ, A., BAŞAR, H., ve ALTINEL,  B., 1991. Bursa Yöresinde Şeftali Ağaçlarının Demir, Çinko, Bakır ve Mangan ile Beslenme Durumları, Tr. J. Of Agricultural and Forestry 18 (1994) 447 – 456. TÜBİTAK.

44. ÖZGÜMÜŞ, A., KATKAT, A. V., BAŞAR, H., ve ÖZTÜRK, O., 1991. Bursa Yöresindeki Şeftali Ağaçlarında Demir Klorozunun Giderilmesinde Fe-EDDHA (Sequestrene 138 Fe) ve Demir Sülfatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Toprak İlmi Derneği, 23-28 Eylül 1991, 12. Bilimsel Toplantısı “Tebliğ Özetleri” S. 74, Şanlıurfa.

45. KAPLAN, M., ÖZGÜMÜŞ, A., ve KATKAT, A. V., 1991. Gübre Tüketimimizdeki Bazı Değişimler, 30 Eylül – 04 Ekim 1991, Ulusal II. Gübre Kongresi, Ankara.

46. KATKAT, A. V., HADDAD, S., VEİSSEİRE, P., ve COUORET, A., 1991. Effect of NaCI and of the Combination of NaCI and KNO3 on Transpiration of Triticale cereale cv. Clercal. IPI Research Topics No. 14. Bern/Switzerland.

47. KATKAT, A. V., 1992. Orhaneli Termik Santralinin Çevreye Etkileri, Tarım ve Mühendislik, Sayı 42, S. 7 – 12. Ankara.

48. KATKAT, A. V., ve TURGUT, İ. 1992. Atık Suların Çevreye ve İnsan Sağlığın Etkileri, İstanbul’da Tarım Dergisi, Sayı 53, Sayfa 27 – 30, İstanbul.

49. KATKAT, A. V., 1992. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği U. Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları : 49, Bursa.

50. ÇOPUR, Ö. U., ve KATKAT, A. V., 1993. Azotlu Gübrelerin Domates Bitkisinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (1992) 9 : 119 – 120. Bursa.

51. BAŞAR, H., ÖZGÜMÜŞ, A., ve KATKAT, A. V., 1993. Sanayi Domatesinin Meyve Verimi Üzerine Değişik Azotlu Gübrelerin ve Azot Dozlarının Etkisi Üzerinde Bir Araştırma, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (1992) 9 : 141 – 150. Bursa.

52. SOMMER, K., KATKAT, A. V., ve ÖZGÜMÜŞ, A., 1993. Bekampfung Von Fe- Mangelchlorosen Bei Obstbaumen Auf Carbonatböden Mit Hilfe Des “CULTAN” – Verfahrens im Bezirk Bursa. Einladung Zur 30. Wissenschlaflichen Arbeitstagung Der DGG und Des BDGL Vom 10 – 13 Marz 1993, Bonn.

53. BAŞAR, H., TÜMSAVAŞ, Z., ÖZGÜMÜŞ, A., ve KATKAT, A. V., 1993. Şeker Pancarının Kök Verimi Üzerine Değişik Azotlu Gübrelerin ve Azot Dozlarının Etkisi Üzerinde Bir Araştırma, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi (1993) 10 : 99 – 107.

54. SOYERGİN, S., ve KATKAT, A. V., 1993. Bursa Yöresi Gemlik Çeşidi Zeytinlerinin Yaprak ve Meyvelerinde Bor İçeriğinin Mevsimsel Değişimi, Tr. J. of Agricultural and Forestry 18 (1994) 515- 520.

55. TÜMSAVAŞ, Z., ve KATKAT, A. V., 1993. Demir Sülfat ve Fe-EDDHA (Sequestrene 138 Fe) Uygulamalarının Şeftali Yapraklarının Makro Element Kapsamı Üzerine Etkisi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. (1995) 11 : 133 – 142.

56. SOYERGİN, S., ve KATKAT, A. V., 1993. Bursa Yöresi Gemlik Çeşidi Zeytinlerinin Bazı Besin Elementleri İçeriği ve Bu Elementlerin Mevsimsel Değişimleri. U. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları (Basımda).

57. ÇİL, N., ve KATKAT, A. V., 1994. Azotlu Gübre Çeşitleri ve Aşırı Miktarlarının Ispanak Bitkisinin Verim, Nitrat ve Kimi Mineral Madde Kapsamı Üzerine Etkileri, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi (1995) 11 : 143-153.

58. SOYERGİN, S., ve KATKAT, A. V., 1995. Gemlik Çeşidi Zeytinlerinin Yaprak ve Meyvelerinde, Demir, Çinko ve Mangan İçeriğinin Mevsimsel Değişimi Türkiye  II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana Cilt I. Meyve S.706-711.

59. KATKAT, A. V., ÖZGÜMÜŞ, A., TÜMSAVAŞ, Z., ÇİL, N., KORKMAZ, C., ve BAŞAR, H., 1996. Gemlik Gübre Sanayi A. Ş. Atık Sularının Tarımda Kullanılma Olanakları Tr. J. of Agriculture and Forestry 20 (1996) 507-514. TÜBİTAK.

60. SOMMER, K., KATKAT, A. V., BAGET-POMMES, D., ALHAFEZ, M.S., 1996. Line Induced Iron Chlorosis in Fruit Trees Prevented by the “CULTAN” System.  Third International Symposium on Mineral Nutrition of Deciduous Fruit Trees. ISHS, 27-31 May 1996, Zaragoza, Spain.

61. SOMMER, K., KATKAT, A. V., POMMES, D. B., 1996. Überwindung von Kalkchlorosenbei Pfirisich baumen durch “aktives sulfat” nach dem “CULTAN” Verfahren. NH4/NO3. Ernahrung bei pflanzen, 04-06 se 1996 Workshop, Bonn, Germany.

62. KATKAT, A. V., ve ÇİL, N., 1996. Bitki Besleme Uygulama Kılavuzu. U. Ü. Ziraat Fakültesi Uygulama Kılavuzu No: 8, Bursa.

63. ÖZTÜRK, O., BAŞAR, H., ÖZGÜMÜŞ, A., KATKAT, A. V., ve ALTINEL, B., 1996. Bursa Yöresinde Şeftali Ağaçlarında Görülen Mikrobesin Maddeleri Noksanlıklarının Teşhisi ve Tedavisi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel Yayın No: 239, Rapor Servisi No: 187 S. 1-59. Eskişehir.

64. BAŞAR, H., ÖZGÜMÜŞ, A., ve KATKAT, A. V., 1997. Bursa Yöresinde Yetiştirilen Şeftali Ağaçlarının Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum ve Magnezyum İle Beslenme Durumlarının Yaprak Analizleri ile İncelenmesi, Tr.J. of Agriculture and Forestry 21 (1997) 257-266.

65. KACAR, B., ve KATKAT, A. V., 1997. Tarımda Fosfor Bursa Ticaret Borsası Yayınları No: 5, Bursa.

66. AYDIN, M., ve KATKAT, A. V., 1997. Eskişehir Koşullarında Arpada Tane Doldurma Süresi ve Tane Doldurma Oranı Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997. Samsun.

67. BAŞAR, H., TÜMSAVAŞ, Z., KATKAT, A. V., ve ÖZGÜMÜŞ, A., 1998. Saraybosna Buğday Çeşidinin Verim ve Bazı Verim Kriterleri Üzerine Değişik Azotlu Gübrelerin Ve Azot Dozlarının Etkisi, Tr.J. of Agruculture and Forestry 22 (1998) 1 : 59-63.

68. KACAR, B., ve KATKAT, A. V., 1998. Bitki Besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, 595 P. Bursa.

69. AYDIN, M., KALAYCI, M., ALTAY, F., ve KATKAT, A. V., 1998. Effect of Early Growt, Water Use and Stored Water on Grain Yield of Wheat and Barley Cultivars. M. Şefik Yeşilsoy, International Sympossium on Arid Region Soils. İzmir, In Press.

70. TABAN, S., ÖZGÜVEN, N., ÇELİK, H., and KATKAT, A. V., 1999. Effect of Potassium on Macroelements Distribution in Maize Plant Grown under Salt Stress. Dahlia Greidinger International Symposium. Nutrient Management under Salinity and Water Stress. 01-04 March Technion-ITT Haifa, ISRAEL.

71. KATKAT, A. V., TABAN, S., ÖZGÜVEN, N., ÇELİK, H., 1999. Effect of Potassium on Microelements Distribution in Maize Plant Grown under Salt Strees. Dahlia Greidinger International Symposium. Nutrient Management under Salinity and Water Strees. 01-04 March Technion-ITT Haifa, ISRAEL.

72. ÖZGÜVEN, N., ve KATKAT, A. V., 1999. Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Verimlilik Durumunun Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt. 13, S : 43-54.

73. ÖZGÜVEN, N., ve KATKAT, A. V., 1999. Tarımsal Uygulamaların Su Kirliliği Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt. 13, S : 165-178.

74. AYDIN, M., ve KATKAT, A. V., 1999. Eskişehir Koşullarında Bazı Arpa Genotiplerinin Su Tüketimi ve Bitki Gelişmesi. Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 4:797-802.

75. KATKAT, A. V., 1999. Toprak Erozyonu ve TEMA Vakfı Gündem Sağlıklı Yaşam Dergisi Sayı : 2 s.37. Bursa

76. KATKAT, A. V., 1999. Tarımsal Kirlilik ve Organik Tarım Gündem Sağlıklı Yaşam Dergisi Sayı : 3 s.36-37. Bursa.

77. KATKAT, A. V., 1999. Dudaklı’da Bir Anıt Çınar, Bursa Defteri Sayı : 2 s.140-141. Bursa.

78. KACAR, B., KATKAT, A. V., 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 144, Vipaş Yayın No: 20, Bursa.

79. KATKAT, A. V., ve ÖZGÜVEN, N., 2000. Biga Yöresinde Sanayi Domatesi Yetiştirilen Toprakların ve Sulama Sularının Kimi Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Ekoloji Çevre Dergisi, Cilt 9, Sayı : 34 (2000), 27-30.

80. ÇELİK, H., BAŞAR, H., TURAN, M. A., and KATKAT, A. V., 2000. Effect of Various Zinc Compounds, Rates and Application Methods on Zinc and Some Nutrients Contents of Maize via Soil. Plant Nutrition for the next Millennium, April 08-13, 2000 Cairo,Egypt.

81. KATKAT, A. V., BAŞAR, H., ÇELİK, H., and TURAN, M. A., 2000. Effects of Foliar Application of Different Zinc Compounds and Rates on Zinc and Some Nutrients Contents of Maize. Plant Nutrition for the next Millennium, April 08-13, 2000, Cairo, Egypt.

82. TABAN, S., and KATKAT, A. V., 2000. Effect of Salt Stress on Growth and Mineral Elements Concentrations in Shoot and Root of Maize Plant. Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (2), 119-122. Ankara.

83. TÜMSAVAŞ, Z., ve KATKAT, A. V., 2000. Bursa İli ve Civarında Eğimli Tarım Topraklarının Laboratuvar Koşullarında Su Erozyonuna Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Tr. J. of Agriculture and Forestry, 24 6 : 737-744.

84. SOYERGİN, S., KATKAT, A. V., 2000. Studies on Nutrient Contents and Seasonel Element Fluctiations of the olive Variety GEMLİK in BURSA area. 4th International Symposium on Olive Growing I.S.H.S. 25-30 September, 2000, Bari, ITALY.

85. BAŞAR, H., KATKAT, A. V., TURAN, M. A., ve ÇELİK, H., 2000. Determination of Nutritional Status of Some Horticultural Crops Irrigated With Various Water Resources Around İznik Region. International Symposium on Technigues to Control Salination for Horticultaral Productivity, 07-10 November, Antalya / TURKEY.

86. ÖZGÜVEN, N., ve KATKAT, A. V., 2001. Mis Süt Sanayi Arıtma Tesisi Atığının Olanakları, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, S : 177-190.

87. ÖZGÜVEN, N., ve KATKAT, A. V., 2001. Bursa ili Topraklarının Yarayışlı Çinko Durumu ve Bu Topraklarda Çinko Miktarının Belirlenmesinde Kullanılacak Yöntemler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 15, S : 177 – 190.

88. KATKAT, A.V., ÖZGÜVEN, N., 2001. Mısır Bitkisinin Çinko, Demir, Mangan ve Bakır İçerikleri Üzerine Toprağa Artan Miktarlarda Verilen Çinkonun Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 15, S : 191-206.

89. ÖZGÜVEN, N., ve KATKAT, A.V. 2001. Artan Miktarlarda Uygulanan Çinkonun Mısır Bitkisinin Verim ve Çinko Alımı Üzerine Etkisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 15, S : 85 – 97.

90. ALTAY, H., ve KATKAT, A.V. 2001. Anız ve Hasat Artıklarının Yakmanın Tarım Topraklarının Verimliliği İle Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin İrdelenmesi. Ekoloji Çevre Magazin, 2002, Yıl : 11 Sayı 44 S: 16, İzmir.

91. OKUR, N., ÇENGEL, M., KATKAT, A.V., ve UÇKAN, H.S., 2001. Kirlenme Sürecindeki İznik Göl Suyu ile Sulanan Tarım Topraklarında Mikrobiyolojik Aktivitenin Değişimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 38 (2-3) : 119-126.

92. BAŞAR, H., ÇELİK, H., ve KATKAT, A.V., 2002. Tohumdan Uygulanan Değişik Çinko Bileşiklerinin Mısırın Çinko, Kimi Besin Elementleri İçeriği ve Gelişimi Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi Cilt 8, Sayı 1, S : 28-31.

93. OKUR, N., ÇENGEL, M., KATKAT, A.V., ve UÇKAN, H.S., 2002. Toprak Ekosistemindeki Değişimin Mikrobiyel Aktivite Üzerindeki Etkisini Saptamada Ekofizyolojik Parametrelerin Kullanımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 39  (1) S : 95-102.

94. KACAR, B., KATKAT, A.V., ve ÖZTÜRK, Ş., 2002. Bitki Fizyolojisi, VİPAŞ Yayınları  Yayın No : 74, U. Ü. Güçlendirme Vakfı Yayını No: 198, Bursa .

95. BAŞAR, H., ÇELİK, H., TURAN, Murat.A., KATKAT, A.V., 2002. İznik Yöresinde Sulamada Kullanılan Değişik Su Kaynaklarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi Cilt 8. Sayı 3. S : 212-217, 2002.

96. ÖZGÜVEN, N., ve KATKAT, A.V., 2002. Bursa Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Çinko Yönünden Genel Durumu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 16., S:235-244.

97. KATKAT, A.V., ÜNAL, M., 2002. Gıda Sanayi Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanılma Olanakları, Hasad Dergisi, Nisan 2002 Yıl: 17 Sayı : 203. S: 46-48.

98. ÜNAL, M., KATKAT, A.V., 2003. Bisküvi ve Şekerleme Sanayii Arıtma Çamurunun Toprak Özelliklerine ve Mısır Bitkisinin Kimi Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkileri. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1) : 107-118.

99. BAŞAR, H., GÜREL, S., KATKAT, A.V., 2003. İznik Gölü Havzasında Değişik Su Kaynakları ile Sulanan Toprakların Ağır Metal İçeriklerinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 18., Sayı 1, 3 : 93 – 104.

100. McClean, C.J., Cresser, M.S., Smart, R.P., AYDINALP, C., and KATKAT, A.V., 2003. Unsustainable İrrigation Practices in the Bursa Plain. Proceedings of the 7th Inetnational Specialised Conference on Diffuse Pollution and Basin Management, p.60-65.

101. AYDINALP, C., KATKAT, A.V., 2004. The Comparison of Extraction Methods for Evaluating Some Heavy Metals in Polluted Soils. Plant Soil and environment 50 (5) :   12-217.

102. BAŞAR, H., KATKAT, A.V., B. Barış AŞIK, 2004. Bursa İli Topraklarının Verimlilik Özellikleri, Gübre Uygulamaları ve Sorunları. 3. Ulusal Gübre Kongresi Bildiri Kitabı, S. 175 – 182, 11- 13 Ekim 2004, Tokat.

103. AŞIK, B. Barış., KATKAT, A.V., 2004. Gıda Sanayi Arıtma Tesisi Atığının (Arıtma Çamuru ) Toprak Özellikleri ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi. 3. Ulusal Gübre Kongresi Bildiri Kitabı,  S. 597 – 608, 11- 13 Ekim 2004, Tokat.

104. AŞIK, B. Barış., KATKAT, A.V., 2004. Gıda Sanayi Arıtma Tesisi Atığının (Arıtma Çamuru ) Tarımsal Alanlarda Kullanım Olanakları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 18., Sayı 2, S : 59 – 71.

105. ÇELİK, H., TURAN, M.A., BAŞAR, H., ve KATKAT, A.V., 2004. Amonyumlu Gübreleme ve Nitrifikasyon İnkibütörünün Kaya Fosfatın Çözünürlüğü Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 18., Sayı 2, S : 97 – 108.

106. ÇELİK, H., ve KATKAT, A.V., 2005. Bursa İli Şeftali Yetiştiriciliği Yapılan Tarım Topraklarının Potasyum Durumu ve Demir Klorosu ile İlişkisi. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, 03 – 04 Ekim 2005, Eskişehir.

107. ÖCAL, F., ÇELİK, H., ve KATKAT, A.V., 2005. Bursa Ovası Topraklarının Potasyum Durumu ve Bu Topraklarda Alınabilir Potasyum Miktarının Tayininde       Kullanılacak Yöntemler. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, 03 – 04 Ekim 2005, Eskişehir.

108. ÇELİK, H., ve KATKAT, A.V., 2005. Some Soil Properties and the relations between the total and active iron contents of the leaves of peach trees growing on the Bursa  Plain in Turkey. 14 – 16 December, 2005 Dahlia Greidinger Symposium, Cambridge, UK.

109. ÇELİK, H., KATKAT, A.V., ve BAŞAR, H., 2006. Effects of Bicarbonate Induced Iron Chlorosis on Selected Nutrient Contents and Nutrient Ratios of Shoots and Roots of Different Maize Varieties. Journal of Agronomy 5 (2) : 369-374.

110. ÖZSOY, G., AKSOY, E., KATKAT, A.V., 2006. Bursa Ovası, Kentleşme ve Tarım Arazileri, Ulusal Tarım Kurultayı, 15-17 Kasım 2006, Bildiriler Kitabı, S. 231-237, Adana.

111. AŞIK, B.B., TURAN, M.A., ÇELİK, H., ve KATKAT, A.V., 2007. Effect of Soil and Foliar Application of Humic Acid to Dry Weight and Mineral Nutrients Uptake of  Wheat (Triticum vulgare L.) Under Saline Condition. Dahlia Greidinger International Symposium, 12 – 14 March 2007, Haifa, İSRAEL.

112. TURAN, M.A., KATKAT, A.V., ve TABAN, S., 2007. Salinity-Induced Stomatal Resistance, Proline, Chlorophyll and Ion Concentrations of Bean. International Journal of Agricultural Research 2 (5) : 483-488, 2007.

113. TURAN, M.A., KATKAT, A.V., ve TABAN, S., 2007. Variations in Proline, Chlorophyll and Mineral Elements Contents of Wheat Plants Grown Under Salinity Stres. Journal of Agronomy 6 (1) : 137-141, 2007.

114. AŞIK, B.B., ve KATKAT, A.V., 2007. Gıda Sanayi Arıtma Tesisi Atık Suyu’nun Sulama Suyu Olarak Kullanılma Olanağı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2) : 23-31, 2005.

115. UYSAL, E., ve KATKAT, A.V., 2007. Doğu Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Kiraz Ağaçlarının Demir, Çinko, Mangan, Bakır ve Bor ile Beslenme Durumları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2) : 47-59, 2005.

116. ÇELİK, H., ve KATKAT A.V., 2007. Some Physical Soil Properties and Potassium as an Intensified Factor on Iron Chlorosis. International Journal of Soil Science. 2 (4) : 294-300.

117. UYSAL, E., ve KATKAT, A.V., 2007. Bursa Yöresinde Yetiştirilen Kiraz Ağaçlarının Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum ve Magnezyum ile Beslenme Durumları. Anadolu Dergisi, 17 (1) 2007, 71-84.

118. ÇELİK, H., KATKAT, A.V. 2007. Some Soil Properties and Iron Nutrition Status of Peach Orchards. Journal of Biological and Environmental Sciences. 1(3): 111-115.

119. ÇELİK, H., KATKAT, A.V. 2008. Effects of Bicarbonate and Iron-Deprivation on Growth of Different Maize Varieties. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science. 3(2): 169-178.

120. TOPAC, F.O., BAŞKAYA, H.S., ALKAN, U., VE KATKAT, A.V. 2008. Effects of Long Term Irrigation with Polluted Water and Sludge Amendment on Some Soil Enzyme Activities. Journal of Residual Science and Technology. 5 (1): 33-40.

121. ÇELİK, H., and KATKAT, A.V. 2008. Kireçli Topraklarda Yarayışlı Demir İçeriğinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildiriler Kitabı s. 669-678, 8-10 Ekim 2008 Konya / Türkiye

122. AŞIK, B.B ve KATKAT, A.V. 2008 . Arıtma Çamurlarının Tarımsal Alanlara  Uygulanmasına İlişkin Sınırlamalar 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildiriler Kitabı s. 977 – 987, 8-10 Ekim 2008 Konya / Türkiye

123.  BAŞAR, H., GÜREL, S. ve  KATKAT, A.V. 2008 . Yalova Yöresinde Yetiştirilen İç Mekan Süs Bitkilerinin Beslenme Durumlarının Yaprak Analizleri ile İncelenmesi . 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi , Bildiriler Kitabı s. 137 – 142 , 8-10 Ekim 2008  Konya / TÜRKİYE

124. ÇELİK, H., KATKAT, A.V. , AŞIK, B.B. ve TURAN, M.A. 2008. Effects of Soil Application of Humus on Dry Weight and Mineral Nutrients Uptake of Maize under Calcareous Soil Conditions. Archives of Agronomy and Soil Science. 54(6) : 605- 614

125.  ALBAYRAK, B. ve KATKAT, A.V. 2009. Güney Doğu Marmara’da Yetiştirilen Bodur Anaçlı Granny Smith Elma Çeşidinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi . Uludağ Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1) : 93 – 105 . 2007 .

126.  BAŞAR , H., GÜREL, S., and KATKAT, A.V., 2009. Metal Contamination of Soils and Plant Following, Irrigation with water from Lake iznik , Turkey. Commun.In SoiL Science and Plant Analysis 40: 2545- 2561.

127. ÇELİK, H., and KATKAT, A.V. 2009  . Chemical Extraction of the Available Iron Present in Soils . Asian Journal of Chemistry, Vol .21 . No .(6 ) pp. 4469 – 4476

128. B.B.AŞIK, TURAN M.A., ÇELIK, H. and KATKAT, A.V. 2009. Effect of Humic Substances on Plant Growth and Mineral Nutrients Uptake of Wheat Under Conditions of Salinity. Asian Journal of Crop Science. 1(2): 87-95.

129. ÜNAL , M., and KATKAT, A.V. 2009. The effects of food industry sludge on soil properties and growing of maize (Zea mays L. ) . Journal of Food, Agriculture and Environment. VoL. 7(2) ; 435-440.

130. A.V.KATKAT, ÇELIK, H., TURAN, M.A and AŞIK, B.B. 2009. Effects of Soil and Foliar Applications of Humic Substances on Dry Weight and Mineral Nutrients Uptake of Wheat on Calcareous Soil Conditions. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 3(2):1266-1273.

131. ÇELİK, H., and KATKAT, A.V. 2010. Comparison of Various Chemical Extraction Methods used for Determination of the Available Iron Amounts of Calcareous Soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 41 (3)  pp. 290-300.

132. ÇELİK,H., AŞIK, B.B., GÜREL, S. and KATKAT, A.V. 2010. Effects of Potassium and Iron on Some Macro Element Uptake of Maize. Zemdirbyste-Agriculture, 97(1),pp.11-22.

133. ÇELİK,H., AŞIK, B.B., GÜREL, S. and KATKAT, A.V. 2010. Potassium as an Intensifiying Factor for Iron Chlorosis. International Journal of Agriculture and Biology. 12(3),pp.359-364.

134. TURAN,M.A., KATKAT, A.V., ÖZSOY, G. and TABAN, S. 2010. Bursa ili Alüviyal Tarım Topraklarının Verimlilik Durumları ve Potansiyal Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1) : 115 – 130 . 2010.

135. ÇELİK,H., AŞIK, B.B., GÜREL, S. and KATKAT, A.V. 2010. Effects of Potassium and Iron on Some Micro Element Uptake of Maize. African Journal of Agricultural Research.5(16): 2158 – 2168.

136. AŞIK, B.B. and KATKAT, A.V. 2010. Evaluation of wasterwater sludge for possible agricultural use. Environmental Engineering and Management Journal.9 (6): 819-826

137. KATKAT A.V. ve AŞIK, B.B. 2010. Arıtma Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Kullanımı ve Gübre Değeri 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi,15-17 Eylül 2010. İzmir

138. ÇELIK, H., KATKAT, A.V., AŞIK, B.B. ve TURAN, M.A. 2010. Kireçli ve Tuzlu Toprak Koşullarında Humus’un Mısır Bitkisinin Gelişimi ve Kimi Besin Elementi Alımı Üzerine Etkisi, 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi,15-17 Eylül 2010. İzmir

139. AŞIK, B.B., KATKAT, A.V., AYDINALIP, C. ve BIYIKLI, M. 2010. Arıtma Çamurlarının Tarımsal Özellikleri ve Ağır Metal İçerikleri , 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi,15-17 Eylül 2010. İzmir

140. TURAN, M.A ve KATKAT, A.V. 2010. Kükürt Taşıyıcılarının Farklı Özelliklerdeki Topraklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Gelişmesi ve Kükürt İçeriği Üzerine Etkileri, 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi,15-17 Eylül 2010. İzmir

141. ÇELIK, H,. KATKAT, A.V., AŞIK, B.B. ve GÜREL, S. 2010. Potassium-Iron Interactions in maize growth. International Symposium on “Soil Management and Potash Fertilizer uses in West Asia and North Africa Region” 22-25 November 2010, Antalya

142.  SIVRITEPE, N., SIVRITEPE, Ö., ÇELIK, H. and KATKAT, A.V. 2010. Salinity responsese of Gragted Grapevines: Effects of Scion and Rootsock Genotypes” Notulae Botanicae Horti Agricabotanici Cluj- Napoca, 38 (3), 193 – 201

143.  ÇELIK,H; KATKAT, A.V., AŞIK, B.B. ve TURAN, M.A. 2010. Effects of Humus on Growth and Nutrient Uptake of maize under Saline and Calcareous Soil Conditions Zemdirbyste- Agriculture

144. ÇELİK,H., KATKAT, A.V., AŞIK, B.B. and TURAN, M.A. 2011. The Effects of Foliar Applied Humic Acid to Dry Weight and Mineral Nutrients Uptake of Maize Under Calcareous Soil Conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 42(1):1-10

145. ÖZSOY,G., AKSOY,E ve KATKAT,A.V.2011. Küreselleşme ve Amaç Dışı Toprak Kullanımı, Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri Kitabı S.3-33.Ezgi Kitabevi, Bursa.

146.  TURAN,M.A., AŞIK,B.B., KATKAT,A.V. and ÇELİK,H., 2011. The Effects of Soil- Applied Humic Substances to the Dry Weight and Mineral Nutrient Uptake of Maize Plants under Soil-Salinity Conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotonici Cluj- Napoca 39(1):171-177.

147. AKSOY,U., ARSLAN,S., BABAOĞLU,M., İKTEN,C., KATKAT,A.V., ÖZKAN,B., SARI,N., TOPÇU,S. ve YALÇIN,S. Higher Education İn Agriculture and Related Fields in Turkey: Need For Restructuring Programs Considering Global Trends. International Higher Education Congres: New Trends and Issues, 27-29 May 2011, İstanbul/TURKEY

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [5.914]