Dr.Öğr.Üyesi M.Sabri DİRİM

B. U. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0-224-2941537
Faks: 0-224-2941402
E-posta: sdirim@uludag.edu.tr

Yrd. Doçentlik, Toprak Anabilim Dalı, 2002
Öğr.Gör., Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Görükle/Bursa, 1994
Doktora, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı, Vezneciler/İstanbul, 1991
Jeoloji Yüksek Mühendisi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Yüksek Mühendisliği Bölümü, Vezneciler/İstanbul, 1980

AVESİS Özgeçmiş ve Web Sayfası

 

Araştırma Konuları:

 • Jeoloji
 • Jeomorfoloji
 • Petrografi
 • Toprak Mineralojisi
 • Maden Yatakları ve Jeokimya
 • Jeolojik Etüd ve Haritalama
 • Mineral Kaynakların Rezerv-Tenör ve Jeolojik Değerlendirilmesi
 • Zemin Etüdü
 • Sondaj

Üye Olduğu Dernekler:

 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

Verdiği Dersler:

Lisans:

 • ZSD-3909 Jeoloji
 • ZSD-3908 Petrografi
 • ZSD-4907 Jeomorfoloji
 • ZSD-4914 Toprak Mineralojisi
 • ZSD-4916 Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
 • ZMD-4906 Bitirme Çalışması

Lisansüstü:

 • TOP-957/608 Kayaçlar ve Mineraller

Seçilmiş Yayınlar ve Araştırmalar:

DİRİM, M. S., 1983. Balya (Balıkesir-Türkiye) Maden Yatağı Sahasında Yapılan Sondajların Jeoistatiksel İncelenmesi. Freie Universitat Berlin, Institut für Geologie (WE 1), Mathematische Geologie.

DİRİM, M. S., KOÇAK, N., YİĞİT, L. ve KANÇIN, N., 1985. Keban Fırat Batı Yakası Mn-Ag-Pb-Zn-Au Cevherleşmesi ve 1984 Yılı Arama Çalışmaları. Etibank Genel Müdürlüğü, MAM., 1006, Ankara.

KOÇAK, N., YİĞİT, L. ve DİRİM, M. S., 1986. Keban Fırat Batı Yakası 1985 Yılı Arama Çalışmaları. Etibank Genel Müdürlüğü, MAM., 1067, Ankara.

DİRİM, M. S., 1989. Zeytinbağ (Keban) Oksitli Asil Metal Cevherleşmesi, Rezerv ve Tenör durumu ile 1986-1988 Yılları Arama Çalışmaları. Etibank Genel Müdürlüğü, Maden Arama Dairesi Başkanlığı, 1427, Ankara.

ÜNSAL, A. ve DİRİM, M. S., 1989. Ordu-Ünye-Göbü Köyü Killik Mevkiindeki İ.R.-1591 Ruhsat No’lu Bentonit Sahasına Ait Rezerv Raporu. Etibank Genel Müdürlüğü, Maden Arama Dairesi Başkanlığı, 1366, Ankara.

ÜNSAL, A. ve DİRİM, M. S., 1990. Küre Cıvarındaki Bakır Zuhurlarında Yapılan Çalışmalar Hakkında Rapor. Etibank Genel Müdürlüğü, Maden Arama Dairesi Başkanlığı, 1495, Ankara.

AKKUŞ, T., DİRİM, M. S. ve ERSÖZ, O., 1991. Kastamonu-Taşköprü Sahası Jeoloji ve Jeofizik Etüd Raporu. Etibank Genel Müdürlüğü, Maden Arama Dairesi Başkanlığı, 1495, Ankara.

DİRİM, M. S. ve ORHON, Ş. 1991. Küre-Bakibaba Sahası Arama Projesi. Etibank Genel Müdürlüğü, Maden Arama Dairesi Başkanlığı, 1420, Ankara.

DİRİM, M. S. ve ÖZTUNALI, Ö., 1998. Keban (Elazığ) Karbonat Platformunun Evrimi, Yeni Stratigrafi ve Yaş Bulguları. T.C.’nin 75.Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20.Yılı Sempozyumu. 12-16 Ekim 1998, Elazığ.

DİRİM, M. S., 1998. Küre-Toykondu (Kastamonu) Bakırlı Pirit Cevherleşmesinin Ekonomik ve Jeolojik Değerlendirilmesi. T.C.’nin 75.Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20.Yılı Sempozyumu. 12-16 Ekim 1998.

ÖZGÜMÜŞ, A., DİRİM, M. S., ATAMAN, Y., 1999. Türkiye’nin Değişik Yörelerinde Yer Alan Pomzaların Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Kulanım Olanaklarının Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 97-9, Bursa.

AKSOY, E., DİRİM, M. S., TÜMSAVAŞ, Z. ve ÖZSOY, G. 2001. Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanı Topraklarının Oluşu, Önemli Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılması (Destekleyen Kuruluş: U.Ü.Araştırma Fonu, Proje No: 98/32). U.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Bursa. 118 s.

AKSOY, E., ÖZSOY, G., DİRİM, M.S., ve TÜMSAVAŞ, Z. 2001. Arazi Örtü/Arazi Kullanım Haritalamada Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerindeki Son Gelişmeler: U.Ü. Kampüs Alanı Örneği. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Şanlıurfa. II. Cilt s. 1045-1052.

AKSOY, E., DEMİREL, K., ÖZSOY, G., DİRİM, M.S., and TÜMSAVAŞ, Z.. 2002. Detailed Soil Survey and Mapping Works at the Karacabey-Ariz and Doğla (Bursa) Agricultural Lands Using DEM (poster pre.). International Conference on Sustainable Land Use and Management, 10-13 June 2002, Çanakkale-Turkey. p.439-441.

Tezler
DİRİM, M. S., 1980. Saimbeyli-Kandilli-Mahmutlu (Adana) Civarının Jeoloisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

DİRİM, M. S., 1991. Keban, Zeytindağ-Hazine Mağara Asil Metal Cevherleşmelerinin Kökeni ve Ekonomik Jeolojik Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı, İstanbul.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Mar-2021 13:13]

İçerik Görüntüleme : [5.886]