Prof.Dr. Ertuğrul AKSOY

B. U. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0-224-2941534
Faks: 0-224-2941402
E-posta: aksoy@uludag.edu.tr

Profesörlük, Uludağ Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Bursa, 2020

Doçentlik, Uludağ Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, Bursa, 1996
Doktora, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Balcalı/Adana, 1995
Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi Fen Bilim.Enst. Toprak Anabilim Dalı, Balcalı/Adana, 1988
Lisans, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Balcalı/Adana, 1985

AVESİS Özgeçmiş ve Web Sayfası

 

Araştırma Konuları:

 • Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması
 • Toprak Etüd ve Haritalama
 • Arazi Kullanım Planlaması
 • Uzaktan Algılama
 • Coğrafik Bilgi Sistemleri ve Tarımsal Uygulamaları

Üye Olduğu Dernekler:

 • Türkiye Toprak İlmi Derneği (TSSS)
 • International Society of Soil Science (ISSS)
 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Verdiği Dersler:

Lisans:

 • ZSD-3903 Kartoğrafya
 • ZMD-4901 Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması
 • ZMD-4902 Toprak Etüd ve Haritalama
 • ZSD-4913 Uzaktan Algılama ve CBS
 • ZSD-4908 Arazi Kullanım Planlaması
 • ZMD-4906 Bitirme Çalışması

Lisansüstü:

 • TOP-903/609 Uzaktan Algılama ve Tarımsal Uygulamaları
 • TOP-935/610 Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS)
 • TOP-953/613 Toprak Morfolojisi ve Sınıflandırılması

Seçilmiş Yayınlar ve Araştırmalar:

Aksoy, E., Dinç, U., Şenol, S., Öztürk, N., Kapur., S. Karaman, C., Tuli, A. 1991. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazalt Üzerinde Oluşmuş Vertik Özellik Gösteren Topraklar. Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, Şanlıurfa.

Öztürk, N., Aksoy, E., Kapur, S., Dinç, U., Şenol, S., Sarı, M., Çullu, M. A. 1991. Güneydoğu, Anadolu Bölgesindeki Petrocalcic Horizonlu Toprakların Önemli Özellikleri, Oluşu ve Sınıflandırılması. Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı , Şanlıurfa.

Dinç, U., Şenol, S., Kapur, S., Yeğingil, İ., Yeşilsoy, M. Ş., Güzel, N., Derici, M. R., Gök, M., Kaya, Z., Aydın, M., Çolak, A. K., Özbek, H., Öztürk, N., Çullu, M. A., Aksoy, E., Gülüt, K.Y., Karaman, C., Tuli, A., Bilgehan, G., Peştemalcı, V., Kandırmaz, H. M., Şenol, M., Dinç, A. O. 1991. Şanlıurfa-Suruç Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Temel Toprak Etüdleri. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı , Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı , Ankara.

Dinç, U., Sayın, M., Yeğigil, İ., Güzel, N., Kaya, Z., Derici, M. R., Öztürk, N., Aydın, M., Çullu, M. A., Gülüt, K. Y., Tuli, A., Peştemalcı, V., Şenol, M., Şenol, S., Kapur, S., Yeşilsoy, M. Ş., Gök, M., Çolak, A. K., Özbek, H., Irmak, S., Dinç, A. O., Aksoy, E., Karaman, C., Ortaç, İ., Kandırmaz, H. M., 1992. Mardin-Ceylanpınar Ovaları Toprak Kaynaklarının Temel Özellik ve Dağılımlarının Belirlenmesi ve İdeal Arazi Kullanım Planlarının Hazırlanması. T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı , GAP Yayınları No:52 Adana.

Dinç, U., Yeğingil, İ., Peştemalcı, V., Kandırmaz, H. M., Çullu, M. A., Aksoy, E., Şenol, S., Özbek, A., Özkan, H., Yeşilsoy, M. Ş., Genç, İ., Tekinel, O., Yağbasanlar, T., Barutçular, C., 1992. Sayısal Uydu Verileri Kullanılarak ADANA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR ve ŞANLIURFA İllerinde Tahıl Ekim Alanları Tahminleri, TÜBİTAK, ADANA.

Aksoy, E., Çullu, M. A., Dinç, U., Şenol, S., Yeğingil, İ., Öztürk, N., 1993. Güney doğu Anadolu Bölgesinde Bazalt Kayası Üzerinde Oluşmuş Kireçli Topraklar. Global Climate Changes Impact to Soils, Silsoe Colloge, England. NATO Workshop, (September 22-26, 1993).

Dinç, U., Çullu, M. A., Şenol, S., Yeğingil, İ., Peştamalcı, V., Öztürk, N., Aksoy, E., Öztürk, N., Kandırmaz, H. M., 1994. Sayısal Uydu Verileri ile GAP Bölgesi Topraklarının Detaylı Etüd ve Haritalama Çalışmaları. II. Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri. Harita Genel Komutanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ-BURSA.

Peştamalcı, V., Dinç, U., Yeğingil, İ., Kandırmaz, H. M., Çullu, M. A., Öztürk, N., Aksoy, E. 1995. Adana- İlinde-Türkiye Buğday ve Arpa Ekim Alanlarının Tahmini. International Remote Sensing Journal. Volume 16, No. 6, 1075-1085.

Aksoy, E., Ergün, H., 1996. Bursa’da Şehirleşmenin Gelişimi ve Tarım Arazilerine Olumsuz Etkilerinin Araştırılması İçin Uzaktan Algılama ve CBS’in Kullanılması.International Conference on Land Degradation 10-14 June 1996, Çukurova Üniversity Faculty of Agriculture Department of Soil Secience Adana-TURKEY.

Aksoy, E., Çullu, M. A., Ergün, H., 1997. Bursa İlinde Doğal Kaynaklardaki Olumsuz Değişmelerin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistem Teknikleri Uygulamaları. III. TUFUAB Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri. Harita Genel Komutanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ-BURSA.

Aksoy, E., Şenol, S., Dinç, U., 1998. Amanos Dağlarında Yoğun Orman Örtüsü Altında Oluşmuş Toprakların Genesisleri ve Sınıflandırılmaları. M.Şefik YEŞİLSOY International Symposium on Arid Region Soil . 21-24 September 1998, Menemen-İZMİR-TURKEY.

Aksoy, E., Dirim, M. S., Tümsavaş, Z. ve Özsoy, G. 2001. Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanı Topraklarının Oluşu, Önemli Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılması (Destekleyen Kuruluş: U.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 98/32). U.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Bursa.118 s.

Aksoy E., G. Özsoy, M. S. Dirim, ve Z. Tümsavaş. 2001. Arazi Örtü/Arazi Kullanım Haritalamada Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerindeki Son Gelişmeler: U.Ü. Kampüs Alanı Örneği. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Şanlıurfa. II. Cilt s. 1045-1052.

Aksoy E., G. Özsoy. 2001.Bursa Kenti ve Yakın Çevresinde Tarım Arazilerinin Sanayi ve Kentsel Yerleşimle Kayıplarının CBS Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi, Nedenleri ve Çözüm Önerileri.GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Şanlıurfa. II. Cilt s.1053-1060.

Aksoy E. and G. Özsoy. 2002. Investigation of Multi-Temporal Land Use/Cover and Shoreline Changes of The Uluabat Lake Ramsar Site Using RS and GIS. International Conference on Sustainable Land Use and Management, 10-13 June 2002. Çanakkale, Turkey. p.318-325.

Aksoy E., K. Demirel, M.S. Dirim, G. Özsoy and Z. Tümsavaş. 2002. Detailed Soil Survey and Mapping Studies At The Karacabey-Arız and Doğla Agricultural Lands Using DEM (poster pre.). International Conference on Sustainable Land Use and Management, 10-13 June 2002. Çanakkale, Turkey. p.439-441.

Tezler
Aksoy, E., 1988. Harran Ovası Topraklarının Oluşu, Önemli Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Adana (Yüksek lisans tezi).

Aksoy, E., 1995. Amanos Dağları’nda Toprak Yapan Faktörler ile Toprak Genesisi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Adana (Doktora tezi).

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Mar-2021 12:55]

İçerik Görüntüleme : [8.772]