Etkinlik : Elif Öztürk'ün Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Etkinlik Yeri : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Kütüphanesi


Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26-09-2022


Etkinlik Bitiş Tarihi : 26-09-2022

Etkinlik Başlangıç Saati : 10:00


Etkinlik Bitiş Saati : 12:00


Etkinlik Açıklama :

Tez Konusu: Bursa İlinde Deveci Armudu Bahçelerinin Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme Durumları

Tez Danışmanı: Prof. Dr Hakan ÇELİK

 

Bağlantı Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBlM2Q1ZDQtNTMyZC00MWU1LWFmMDUtMjM1NGE5MTdmY2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8%22%2c%22Oid%22%3a%22288fc40d-fc25-40a9-867f-836b20488a66%22%7d


Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Tüm Etkinlikler

Etkinlik Tarihi : [26-Eyl-2022]

Etkinlik Görüntüleme : [1.503]