Fakülte Yönetim Kurulunun 2020-2021 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi Staj Uygulaması Hakkındaki Kararları

Fakülte Yönetim Kurulu 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi Staj Uygulamasına ilişkin aşağıdaki kararları almıştır.

COVİD’19 Pandemi durumunun devam etmesi nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla,

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile uygun görülerek gereğinin Öğrenci İşleri Bürosunca yapılmasına karar verilmiştir.

B.U.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI:

Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler, Tekstil Mühendisliği Bölümü staj değerlendirme esaslarına uygun olarak yüzyüze veya uzaktan öğretim yoluyla (firmada) staj yapabilecektir.

Öğrenciler bölüm staj komisyonu ile iletişimlerini öğrenci e-posta adreslerini kullanarak stajtekstil@uludag.edu.tr e-posta adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

Yüz Yüze Staj: Öğrenciler stajlarını; bahar ders dönemi de dahil olmak üzere uygun zamanlarda (final, bütünleme sınav dönemleri, pazar günleri ve resmi tatiller haricinde); COVID-19 pandemisi sebebiyle Bilim Kurulu’nun belirlediği önlemleri alan (maske, sosyal mesafe, hijyen) tekstil işletmelerinde yapabilecektir. Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili sigorta işlemleri daha önceki yıllarda olduğu gibi Fakülte SGK bürosu tarafından gerçekleştirilecektir.

İşlem akışı:

Uzaktan Öğretim Yoluyla Staj:

Öğrenciler 2020-2021 Bahar Öğretimi boyunca sınırlı kalmak üzere, istenmesi durumunda online staj imkanı sunan iş yerlerinde uzaktan öğretim yoluyla staj yapabilecektir.

Öğrenciler stajlarını; uzaktan öğretim yoluyla staj yapılmasına olanak sağlayan firmalarda (firmalarla iletişime geçme öğrencinin sorumluluğundadır) yapabilecektir.

Öğrenciler stajlarını; bahar ders dönemi de dahil olmak üzere uygun zamanlarda (final, bütünleme sınav dönemleri, pazar günleri ve resmi tatiller haricinde) yapabilecektir.

İşlem akışı:

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [22-Şub-2021]

Duyuru Görüntüleme : [900]