Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1985 yılında kurulan Tarım Ekonomisi Bölümü 1993–1994 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Bölümde Yüksek Lisans eğitimi 1986 yılında başlamış, 1993 Güz döneminden itibaren YÖK kararı ile Doktora eğitimi de verilmeye başlanmıştır. Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği ve Tarım Politikası ve Yayım Bilim dallarından oluşmaktadır.

Tarıma girdi sağlanmasından, ürünlerin elde edilmesi, işlenmesi ve onların tüketimine kadar, doğal kaynakların kullanılmasıyla ilgili olan tarım ve gıda faaliyetlerinin ekonomi bilimi ışığında gerçekleştirilmesi için çağdaş ve analitik düşünen bireyler yetiştirme, alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlama, sahip olduğu bilgileri uygulama alanına aktarma Tarım Ekonomisi Bölümünün çalışma alanına girmektedir.

Tarihçe

Geniş bir tarım potansiyeline sahip olan Bursa’ da bir Ziraat Fakültesi kurulmasına ilişkin ilk çalışmalar 1968-69 yıllarında başta Bursa’ nın il yöneticileri ile Üniversite Kurma Derneği tarafından yapılmış ve bu çalışmalar kamuoyundan da büyük destek görmüştür. Nitekim Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1969 yılında hazırladığı bir raporda, Bursa’da kurulacak bir Üniversite bünyesinde Ziraat Fakültesi’ ne de yer verilmesinin gerekçelerini belirterek Ege Üniversitesi’ nden kuruluş için yardım istemiştir.

Bir yandan Bursa’ da bir Ziraat Fakültesi kurulmasına ilişkin çalışmalar sürdürülürken diğer yandan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu 17.04.1975 tarihindeki toplantısında Bursa’ da bir Ziraat Fakültesi açılmasının uygun olacağını ve bunun için yardımda bulunabileceğini kararlaştırarak önerisini Ankara Üniversite Senatosuna sunmuştur. Bunun ardından Bursa ve Ankara Üniversitesi Rektörlükleri ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ nin temsilcileri arasında görüşmeler başlamıştır.

Bursa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat BALKIR’ ın 11.07.1980 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’ na başvurusu ve Devlet Planlama Teşkilatı’ nın da olumlu görüşü sonucu 11.09.1980 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı kuruluşu assignment writing service onaylamıştır. Bu aşamadan sonra kuruluş ile ilgili çalışmalara hız verilmiş ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılan olumlu görüşmeler sonucunda, Ziraat Fakültesi’ nin Bursa Tarım Meslek Lisesi’ ne ait binalarda eğitim-öğretime başlaması kararlaştırılmıştır.

Bursa Üniversitesi Senatosu’ nun 07.05.1981 gün ve 81-9 sayılı oturumunda Ziraat Fakültesi’ nin kuruluşunu gerçekleştirmek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ nden 8 öğretim üyesi istenmesi kararlaştırılmıştır. Bu istek Ankara Üniversitesi’ nce de olumlu karşılanmış ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ve 1750 sayılı Kanunun 46. maddesi gereğince; Prof. Dr. M. Rifat OKUYAN, Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ, Prof. Dr. Y. Sabit AĞAOĞLU, Prof. Dr. Halis Ruhi EKİNGEN, Doç. Dr. Bahattin KOVANCI, Doç. Dr. Günal AKBAY, Doç. Dr. Rahmi KESKİN ve Doç. Dr. Abdurrahim KORUKÇU Bursa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ ni kurmak üzere 3 yıl süre ile görevlendirilmişlerdir.

04.06.1981 tarihinde Rektör Prof. Dr. Nihat BALKIR’ ın başkanlığında toplanan Kurucular Kurulu Prof. Dr. M. Rıfat OKUYAN’ ı Bursa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ nin ilk Dekanlığına seçmiştir. Daha sonra oluşturulan Fakülte Yönetim Kurulu, 1981-1982 ders yılından itibaren 30 öğrenci ile lisans öğrenimine başlanmasına karar vermiş ve Bursa Üniversitesi Ziraat Fakültesi 07 Aralık 1981 günü yapılan bir törenle eğitim-öğretime başlamıştır.

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alınan ilk öğrencilerin tamamı Bahçe Bitkileri lisans programına yerleştirilmiştir. Daha sonra 1982-1983 eğitim-öğretim yılından itibaren Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi ile Zootekni dallarında dört ayrı lisans programı açılmış ve bu programlara 105 öğrenci kaydedilmiştir. Bu gelişmeleri takiben 1983 yılında Bitki Koruma, Kültürteknik, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Mekanizasyon ve Toprak Bölümleri kurulmuştur. Bu bölümlerden 1988-1989 eğitim-öğretim yılında Kültürteknik Bölümü’ ne 24 (1991 yılında ismi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü olarak değişmiştir) ve 1990-1991 eğitim öğretim yılında Bitki Koruma Bölümü’ ne 25 öğrenci alınmıştır. Tarım Makinaları, Tarım Ekonomisi ve Toprak Bölümleri ise 1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamışlardır. 1999 yılında ise Peyzaj Mimarlığı Bölümü kurulmuştur.

Ziraat Fakülteleri’ nin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında 1999 yılında mevcut 9 bölümün katkısı ile fakültemizde Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Gıda Mühendisliği, Tarım Teknolojisi ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 5 program oluşturulmuştur. Ancak bu yapılanma 2003 yılında tekrar değişikliğe uğramış mevcut yapı Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 3 program altında toplanmıştır. 2009 yılında ise Ziraat Mühendisliği Programı kapatılarak Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Zootekni, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Toprak ve Bitki Besleme, Gıda Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı’ ndan oluşan 9 programlı yapıya geçilmiş ve halen fakültemizdeki eğitim-öğretim bu yapılanma çerçevesinde devam etmektedir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [5.632]