Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş sürdürülebilir kalkınma amaçlarından on ikincisi, sorumlu tüketim ve üretim üzerinedir.  Küresel ekonominin itici gücünü oluşturan tüketim ve üretim, doğal çevrenin ve kaynakların kullanımına dayanmaktadır ve gezegen üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümeyi uzlaştırmak hala çözülmesi gereken en önemli problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yüzyılda yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeyi çevresel bozulmanın izlediği bilinmektedir.

Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek ekolojik ayak izimizi azaltmak sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir adım olacaktır.  Sürdürülebilir kalkınma amacı 12’nin alt hedefleri aşağıdaki gibidir:

  1. Doğal kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi
  2. Gıda atıklarının hem tüketici hem perakendeci seviyesinde azaltılması
  3. Kimyasal maddelerin ve atıkların çevre-dostu yönetimi
  4. Atık üretiminin önleme, yeniden kullanım ve geri kazanım yoluyla azaltılması
  5. Şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları benimsemesinin sağlanması
  6. Kamuda sürdürülebilir satın alma politikalarının benimsenmesi
  7. Sürdürülebilir kalkınma bilgisinin paylaşılması, sürdürülebilir kalkınma bilincinin artırılması

 

BUÜ Sürdürülebilir Kampüs

 

Not: Kullanılan görsel Hiroshi Takatsuki (High-Moon) koleksiyonundan alınmıştır. Telife tabi değildir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [08-May-2021 19:10]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [08-May-2021 19:10]

İçerik Görüntüleme : [715]