Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

Öğr.Gör. Şaban UYAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendisine tanımlanmış görevleri yapmak.
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek.
 • Her akademik yarıyılı başında haftalık ders programlarını yapmak.
 • Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
 • Sınav programlarını hazırlamak ve duyurulmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz ÖYÜK toplantılarına katılmak, ÖYÜK tarafından verilen görevleri yerine getirmek, alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
 • Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • Üniversitemiz kalite faaliyetlerini birim bazında temsil etmek ve yürütülmesini sağlamak.
 • Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak.
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
 • Basın ve Halkla İlişkilerin yürütülmesinde Meslek Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak.
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Dikey geçiş başvuru formlarını kontrolü, imzalanması, teslim alınması, listelenmesi, başvuru formlarını ÖSYM’ye gönderilmesi işleri ve işlemleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

Öğr.Gör. Şaban UYAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan  6-16. Maddelere uymak.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendisine tanımlanmış görevleri yapmak.
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek.
 • Üniversitemiz ÖYÜK toplantılarına katılmak, ÖYÜK tarafından verilen görevleri yerine getirmek, alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
 • Her yarıyıl sonunda öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • Üniversitemiz kalite faaliyetlerini birim bazında temsil etmek ve yürütülmesini sağlamak.
 • Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak.
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
 • Basın ve Halkla İlişkilerin yürütülmesinde Meslek Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak.
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

Öğr.Gör. Şaban UYAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:04]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-Ağu-2023 18:04]

İçerik Görüntüleme : [3.674]