Mezuniyet

 

A) ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Tezlerin Hazırlanması ve Teslimi

    1.1- Tez Veri Girişi ve Yayımlama izin Formunun Doldurulması 

    1.2- Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması

2- Tez Başarı Hikâyesi Formunun hem türkçesi hem de ingilizcesi doldurularak sagbilogis@uludag.edu.tr adresine PDF formatında mail gönderilmesi. ( Tez Başarı Hikâyeleri Sayfası için tıklayınız ! )

3- Üniversitemiz web sitesi ana sayfasında bulunan Mezunlar Paneline giriş yapılıp ilgili çıktının Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilmesi ya da sagbilogis@uludag.edu.tr adresine mail gönderilmesi. ( Mezunlar Paneline giriş yapmak için tıklayınız )

4-Yabancı Uyruklu öğrencilerin Türkiye Mezunları Bilgi Formunun doldurarak Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilmesi. (Türkiye Mezunları Portalına giriş yapmak için tıklayınız !

B- ENSTİTÜYE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1- En az bir adet ciltli ıslak imzalı tez. 

2- Doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Giriş Formu 

3- Tezi tek bir dosya şeklinde pdf dosyası olarak içeren kompakt disk (2 adet).  Kompakt disklerdeki pdf dosya formatındaki tezlerde: Tez savunma jürisinin bulunduğu kabul onay sayfası bulunmamalıdır !  Ayrıca diğer sayfalardaki kişisel veri kapsamına giren:  imzalar , orcid numarası, kişisel fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, e-mail adresi, telefon, doğum yeri, doğum tarihi, iş ve ev adresi gibi öğeler bulunmamalıdır !. (Dikkat ! :  Basılı tezden farklı olarak tamamen çıkarılacak tek sayfa kabul onay sayfasıdır.) 

4- Kütüphaneden alınan ilişik kesme belgesi.

5- Mezun Paneline kayıt yaptırıldığına dair ekran çıktısı http://mezun.uludag.edu.tr/ (sagbilogis@uludag.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.)

6- Tez Başarı Hikâyesi formu :Tez Başarı Hikâyeleri Sayfası için tıklayınız !  (sagbilogis@uludag.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.)

7- YÖK Burslusu ise öğrenci ve danışmanının doldurması için değerlendirme formu(sagbilogis@uludag.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.)

8- Ana Bilim Dalı tarafından teslim edilmesi gereken evraklar.

 

NOT:

1- Kompakt diskler CD zarfında teslim edilmelidir.

2- Kompakt diskler YÖK'ün hazırlamış olduğu kılavuz dikkatle incelenerek eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Kompakt disklerdeki pdf dosya formatındaki tezlerde: Tez savunma jürisinin bulunduğu kabul onay sayfası bulunmamalıdır !  Ayrıca diğer sayfalardaki kişisel veri kapsamına giren:  imzalar , orcid numarası, kişisel fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, e-mail adresi, telefon, doğum yeri, doğum tarihi, iş ve ev adresi gibi öğeler bulunmamalıdır !. (Dikkat ! :  Basılı tezden farklı olarak tamamen çıkarılacak tek sayfa kabul onay sayfasıdır.)

3- ''Orcid Id'' şeklindeki kullanım yanlıştır !  Doğrusu sadece ''Orcid'' olmalıdır !  

 

 

YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ

Diploma

Tezli yüksek lisans programı

 • MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
 • (2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. (Değişik cümle:RG-1/3/2017-29994) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
 • (3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

 • MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 • (2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
 • (3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Doktora

 • MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
 • (2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
 • (3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. (Değişik cümle:RG-1/3/2017-29994)  Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.  
 • (4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE  UYGULAMA ESASLARI

Diploma

 • MADDE 48 – (1) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/sanatta yeterlik çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye diploma verilir. Enstitü yönetim kurulunca, teslim süresi talep halinde en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • (2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciler, tezin pdf formatında kayıtlı bir adet elektronik kopyasını ve ilişik kesme evraklarını enstitüye, ayrıca jüri üyesi sayısı kadar ciltlenmiş tez çalışmalarını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim etmeleri ve diğer mezuniyet işlemlerini tamamlamaları hâlinde diploma almaya hak kazanırlar.
 • (3) Tezsiz yüksek lisans programlarında kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve bunun üzerine mezuniyet işlemleri yapılır. Diplomaya hak kazanılan tarih, enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.
 • (4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edilerek yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.
 • (5) Sanatta yeterlik programlarında mezuniyet tarihi, anasanat dalı programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; tezli yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik çalışmasının kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
 • (6) Lisansüstü tüm diplomalarda öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
 • (7) Tezin tesliminden itibaren en geç üç ay içinde yüksek lisans/doktora tezlerinin ve sanatta yeterlik çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Ara-2023 08:40]

İçerik Görüntüleme : [10.391]