Bireysel Hizmetler

Sunulacak Hizmetler  

Bireysel Hizmetler 

  1. Bireysel Değerlendirme: Bireyin hazır bulunuşluğunun ve gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla gelişimsel, müfredata dayalı, çevresel değerlendirme yaklaşımları ile destekli eğitsel değerlendirme yapılır.  

  1. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Geliştirilmesi: Değerlendirme sonuçları öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanmasında kullanılır. 

  1. Eğitim Faaliyetleri (Talep Edilirse) 

Öğretimsel Faaliyetler: Öğretim süreci tüm gelişim ve disiplin alanlarına yönelik işlevsel etkinlikler, deneyimler ve materyallerden oluşur. 

İlerlemelerin İzlenmesi: Bireyselleştirilmiş eğitim planının etkililiğinin değerlendirilmesinde işbirlikçi, süreğen ve sistematik bir süreç kullanır. 

  1. Hedef davranış kazandırıldığında, 

  1. Yeterli ölçüde uygulanan bir bireyselleştirilmiş eğitim programının ardından ilerleme gözlenmediğinde, 

  1. Yeterli ölçüde uygulanan bir bireyselleştirilmiş eğitim programının ardından hedef beceriler kazandırılamadığında, 

  1. Bireyin sağlık durumunda veya davranışlarında beklenmedik bir değişiklik yaşandığında, 

  1. Ev, okul, iş veya toplum ortamında belirgin bir değişiklik yaşandığında. 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [06-Eki-2022 09:56]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Eki-2022 10:02]

İçerik Görüntüleme : [631]