AZAMİ SÜRE SONU (15. MADDE) EK SINAV BAŞVURULARI

AZAMİ SÜRE SONU (15. MADDE) EK SINAVLARI

Üniversitemiz Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 15.maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tarihlerde Azami Süre Sınavları yapılacaktır.

Başvuru Tarihi: 08.02.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar.

Sınav Programı İlanı :

Azami Süre 1. Ek Sınav Tarihleri : 13-17 Şubat 2023

Azami Süre 2. Ek Sınav Tarihleri : 27.02.2023-03.03.2023

NOT: Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

___________________________________________

Öğrenim Süreleri

MADDE 15-(1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için, hiç almadıkları ve/veya devam koşulunu yerine getirmedikleri için sınav hakkı elde edemedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları (FF), (FD), (K) notu aldıkları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir.

(4) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, iki ilâ beş dersi kalan öğrencilere üç yarıyıl, ek sınavları almadan iki ilâ beş dersi kalan öğrencilere ise dört yarıyıl; yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı ek süre tanınır. Verilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(6) Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl/yıl; yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğrenciler sınavlarına katılmak istedikleri dersleri yarıyıl/yıl başında dilekçe ile kayıtlı oldukları birime bildirmek zorundadırlar.

(8) Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(9) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(11) Bu maddeye göre yapılacak sınavlara ilişkin esaslar Senato tarafından çıkarılan yönerge ile düzenlenir.

ÖNEMLİ NOT: Başvuru için ekteki dilekçe formunun eksiksiz doldurulup imzalı şekilde PDF Formatında (fotoğraf kabul edilmeyecektir) orhogis@uludag.edu.tr adresine mail olarak gönderilmesi yada Öğrenci İşleri Birimine şahsen yapılması gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [02-Şub-2023 13:01]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Şub-2023 13:01]

Duyuru Görüntüleme : [154]