Akademik faaliyetlerimiz

2020 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

H. Z. İNAN, “COVID 19 SÜRECİNDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  RESTRUCTURING EARLY CHILDHOOD EDUCATION DURING THE COVID 19 PANDEMIC ,” Milli Eğitim Dergisi, vol. 49, no. Özel Sayı, pp. 831–849, Dec. 2020.

T. AYDEMİR ÖZALP and H. Z. İNAN, “TÜRKİYE DE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI TEMELLİ UYGULAMALAR YAPAN OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN DENEYİMLERİ  BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI,” Ekev Akademi Dergisi, vol. 24, no. 83, pp. 615–646, Oct. 2020.

Ç. ÇOBAN and H. Z. İNAN, “OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ,” EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol. 24, no. 83, pp. 137–163, Oct. 2020.

P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, B. Doğan, and M. Şimşek, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk İhmal ve İstismarı ile Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri,” Turkish Studies Educationa Sciences, vol. 15, no. 2, pp. 691–715, Apr. 2020.

P. BAĞÇELİ KAHRAMAN and B. Arabacıoğlu, “TÜRK VE SURİYELİ BEŞ YAŞ ÇOCUKLARIN OYUNLARININ ÇİZİMLERİ YOLUYLA İNCELENMESİ,” Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol. 8, no. 24, pp. 320–337, Nov. 2020.

P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, T. Kartal, and S. Yıldız, “Resimli Çocuk Kitaplarında Çocuk Hakları,” Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 138–163, Dec. 2020.

B. Arabacıoğlu and P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, “The Effect of Social Skills Education on 60 69 Months Old Syrian Children s Social Skills  Problem Solving and Adaptation,” Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 49, no. 2, pp. 734–768, Oct. 2020.

M. TANER DERMAN, A. B. URAL, and S. GÜNEY, “Occupational Burnout Level of Preschool Teachers Working in the East and West of Turkey,” International Journal of Progressive Education, vol. 16, no. 4, pp. 66–80, Aug. 2020.

M. TANER DERMAN, Ş. TÜREN, and T. BUNTÜRK, “Okul öncesi çocukların empati bölümleri ile annelerinin ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi,” Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 331–362, Oct. 2020.

M. TANER DERMAN, E. ŞAHİN ZETEROĞLU, and A. ERGİŞİ BİRGÜL, “The Effect of Play Based Math Activities on Different Areas of Development in Children 48 to 60 Months of Age,” SAGE Open, vol. 10, no. 2, pp. 1–12, Apr. 2020.

M. TANER DERMAN, E. ŞAHİN ZETEROĞLU, and A. ERGİŞİ BİRGÜL, “The Effect of Play Based Math Activities on Different Areas of Development in Children 48 to 60 Months of Age,” SAGE Open, vol. 10, no. 2, pp. 1–12, May 2020.

E. ŞAHİN ZETEROĞLU and D. KOZAN, “The relationship between parental attitudes and school maturity of preschool children,” African Educational Research Journal, no. 2, pp. 180–185, Oct. 2020.

 

2019 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

 

B. SARI UĞURLU, H. A. BAŞAL, Z. Tacaks, and A. Bus, “A randomized controlled trial to test efficacy ofdigital enhancements of storybooks in support ofnarrative comprehension and word learning,” Journal of Experimental ChildPsychology, vol. 179, pp. 212–226, Mar. 2019.

H. A. BAŞAL, B. SARI UĞURLU, M. Çelik, T. Şeker, and M. Şahin, “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Farklılıklara Saygı Algılarının Anne Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi,” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 1, pp. 271–292, Jun. 2019.

H. K. Akıtürk and P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri,” Değerler Eğitimi Dergisi, vol. 17, no. 38, pp. 267–294, Dec. 2019.

P. BAĞÇELİ KAHRAMAN and A. Çubukcu, “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Annelerinin  İstismar Düzeyleri  Ebeveyn Tutumları ve  Çocuklarının Davranış Problemleri Arasındaki İlişki,” OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol. 10, no. 17, pp. 1304–1331, Mar. 2019.

P. BAĞÇELİ KAHRAMAN and H. Özdemir, “Resimli Çocuk Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi,” Mediterranean Journal of Educational Research, vol. 13, no. 27, pp. 64–85, Mar. 2019.

Çubukcu and P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki,” Uludağ Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 1, pp. 25–41, Jun. 2019.

P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, S. Yılmaz, and G. İlyas, “The Views of the Preschool Children in The Countryside and City Zones Regarding Environmental Pollution,” Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 783–810, Oct. 2019.

G. ONUR SEZER and P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, “Perceptions of Teacher Candidates Regarding Democracy,” Journal of Education and Future, vol. 16, pp. 39–50, Jul. 2019.

M. TANER DERMAN, Y. CİVCİK, S. BAYKARA, and S. ÖZÇINAR, “Sınıflarında Kaynaştırma Öğrencisi Olan ve Olmayan 4 6 Yaş Çocuklarının Bakış Açısı Alma Becerilerinin Belirlenmesi,” Trakya Eğitim Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 580–589, Sep. 2019.

M. TANER DERMAN, A. ERGİŞİ BİRGÜL, and E. ŞAHİN ZETEROĞLU, “Farklı Tekniklerle Sunulan Türkçe Dil Etkinliklerinin 48 60 Aylık Çocukların Dil Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi,” Journal of Turkish Studies, vol. 14, no. Volume 14 Issue 1, pp. 667–680, Mar. 2019.

M. TANER DERMAN, B. Doğan, and M. Metin, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki,” Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 1–17, May 2019.

Ç. GÖKDUMAN, N. KORKMAZ, and M. TANER DERMAN, “Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5 6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları,” Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 1–12, Feb. 2019.

 E. ŞAHİN ZETEROĞLU and H. HALAVURT, “Göçmen Olan ve Olmayan Annelerin Tutumları İle Çocuklarının Medya Kullanımının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 1, pp. 245–269, Jan. 2019.

D. KOZAN and E. ŞAHİN ZETEROĞLU, “Okul öncesi eğitimi öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin metaforları,” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 3, pp. 1029–1040, Jan. 2019.

F. DOĞAN and E. ŞAHİN ZETEROĞLU, “Philosophy Related Views and Philosophy Related Metaphors of Pre school Teacher Candidates for Children,” Strategies for Policy in Science and Education, vol. 27, no. 3, pp. 320–338, Jan. 2019.

M. BULUNUZ and D. KOÇ, “The evaluation of pre service preschool teachers  experiences and views regarding integrated guided reading practices,” European Early Childhood Education Research Journal, vol. 27, no. 2, pp. 208–220, Feb. 2019.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Mar-2021 09:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Mar-2021 09:02]

İçerik Görüntüleme : [2.014]