Sempozyum Daveti

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın, 12-14 Ekim 2016 tarihlerinde düzenleyeceği Uluslararası Müzik Sempozyumu’nda “müzikte performans” konusu ele alınacaktır. “Müzikte performans” ana başlığı bağlamında, icracı-dinleyici, ardından onları çevreleyen sosyal yapının, müziğin yeniden üretilmesi-tüketilmesi noktasındaki belirleyiciliklerinden hareketle, aşağıdaki altbaşlıklar tespit edilmiştir. 

Sempozyum sırasında “müzikte performans” konusu;

-        çeşitli yorum ve uygulamalarıyla “performans yönelimleri”,

-        duyulanım, kaygı, motivasyon gibi yönleriyle “performans psikolojisi”,

       sanatçının yaratıcılığı, bireyselliği ve diğer karakteristikleri ile “performansta bireysellik",    

       toplumsal cinsiyet, statü, rol ve benzeri unsurları içeren “performansta toplumsal faktörler”,    

-        antropolojik ve tarihsel boyutuyla “performans etnografisi”,

-        bedenin performansa katılımı, bedensel rahatlık ve sorunların etkisini içeren

        “performans ve beden ilişkisi”,

-        performansın gerçekleştirildiği ortam, yer veya sahne özellikleri ile “performans ve mekan ilişkisi”;

-        özeleştiri veya sanat eleştirisi boyutlarıyla “performans eleştirisi”,

-        müzik alanında sanatçı yetiştiren yükseköğretim programları ve ilgili kurumların yapılanması ile

         “müzik sanatçısı yetiştirme”

alt başlıkları altında ele alınacaktır. Ayrıca müzik performansına yönelik yeni yöntemler, yaklaşımlar sanat uygulamalarıyla sunulacaktır. Yukarıda belirtilen alt başlıklar sınırlayıcı olmayıp müzikte performansı içeren her tür yeni çalışma ile sempozyuma katılınabilir.

Gerçekleştirilecek sempozyum sonucunda hem konu ile ilgili araştırma ve uygulamaları literatüre kazandırmak, olası sorunları tanımlamak ve öneriler getirmek hem de sanatçı ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini, müzikte performansa ilişkin yorumlarını paylaşabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmak amaçlanmaktadır.

Bu bilimsel ve sanatsal ortamın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak isteyen sanatçı ve araştırmacıları aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Sempozyum Hakkında Notlar

“The concept of performance serves as a meeting point for diverse ways of approaching and thinking about the processes and meanings of making music. Methodologies for studying musical performance range from the macro-focused to the micro, from radically contextualized, long-term musical ethnography, to minutely detailed description and analysis of the subtle bodily movements used to play musical instruments. Performance thus emerges as the nexus of society and self, of bodily experience and cultural representation”

                                                                                                 Prof. Thomas James Solomon (Kasım 2015)

 

“Müzik performansının boyutu uçsuz bucaksız çünkü bunu gerçekleştirmek için verilen uğraş ya da alınan eğitim inanılmaz. Konuya yalnızca müzikteki profesyonel ya da kitle eğitimi açısından yaklaşıldığında tek bir boyut söz konusu olur. Performans bir eğitimdir elbette ama bir kültürdür, gelenektir, sözlü aktarımdır, ideolojidir, tutkudur, entelektüel birikimdir, kültürel mirastır, kültürel sermayedir. Bunların tümüdür ama yalnızca biri değildir. Olayın akademik, estetik, toplumsal boyutları söz konusu olduğunda ise karşımıza “kaçınılmaz” yeni alanlar çıkar.”

        Prof. Dr. Fırat Kutluk (Kasım 2015)

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.273]