Sempozyum Sonuç Bildirgesi

ULUSLARARASI MÜZİK SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Osmangazi Belediyesi işbirliği ile 12-14 ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen “Müzikte Performans” başlıklı Uluslararası Müzik Sempozyumu’nda yurt içinden ve yurt dışından 70’in üzerinde akademisyen bir araya gelmiş ve alana ilişkin pek çok konuda fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

            Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Osmangazi Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen Sempozyumun açılış ve birinci gün oturumları şehir merkezindeki tarihî mekânlardan olan Ördekli Kültür Merkezi’nde yapılmıştır. İkinci ve üçüncü gün ise oturumlar, Devlet Konservatuvarı binasındaki salonlarda gerçekleştirilmiştir. Oldukça yoğun bir programa sahip olan Sempozyum süresince 49 sözlü bildiri sunumu, 6 atölye-sanat uygulaması ve 2 poster sunum yapılmıştır.

            Sempozyumun ana başlığı olan “Müzikte Performans” bir müzik eserini seslendirmenin/icra etmenin ötesinde değerlendirilerek; zaman, mekân, dinleyici ve icracı özellikleri, toplumsal faktörler, etnografya, beden, performans psikolojisi gibi alt başlıklar halinde ele alınmıştır. Sözü edilen konulara ilişkin yapılan sunumlarda; müzik performansı sırasındaki beden hareketleri ve mimiklerin dinleyici üzerindeki etkileyiciliği, müzik performansının bir ülkenin inşası, gelişimi üzerindeki etkisi, müziğin kimlik ve kültürel aktarıcı olarak rolü, toplumsal ve kültürel kaynaşmanın müzik yoluyla sağlanabileceği, sessizliğin müzikal anlatıma veya performansa dönüştürülebileceği, müzik ve mekân ilişkisi, müzik performansı sırasında sanatçı yorumlarının ortaya çıkardığı üslûplar, performansın gelişimi ve virtüöziteye ulaşım, çeşitli çalgılar üzerinde geliştirilen performans teknikleri, müzik performansı sırasındaki kaygılar ve bunlarla baş etme, halk müziği ve etnik müziklerden modern müziklere uzanan performans ve analizler ile ilgili çok çeşitli araştırma ve bilgiler paylaşılmış, sanat uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

            Sempozyum sonunda Bilim-Sanat Kurulu’nda yer alan bazı öğretim üyelerinin katılımıyla Sempozyum Değerlendirmesi yapılmış, Sempozyumun bilimsel ve sanatsal çalışmaların nitelikli olarak sunulup paylaşıldığı bir ortam yaratarak müzik alanındaki gelişmelere katkı sağladığı ve literatürü zenginleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Bilim Sanat Kurulu üyelerine, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Osmangazi Belediyesi yetkililerine teşekkür edilerek çalışmalar sonlandırılmıştır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [18-Eki-2016 21:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [1.614]