Uzgörü-Özgörev

 

ÜNİVERSİTE MİSYONU

Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı, tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, üretilen bilgiyi tüm paydaşlara sunarak toplumsal gelişime katkı sağlamaktır.

MKPAŞA MYO. ÖZGÖREV : Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu; Milli ve manevi değerlere, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, problem çözme yeteneği ve ekip çalışması ruhu taşıyan, liderlik yapabilecek vasıfta bireyler yetiştirmeyi ve paydaşlarla bütünleşerek bu görevlerini evrensel standartlarda kalite yönetimi ile yürütmeyi görev edinmiştir.

ÜNİVERSİTE VİZYONU

Kaliteli eğitimi, nitelikli bilimsel araştırmaları, yenilikçiliği ve girişimciliği ile geleceğe yön veren öncü bir araştırma üniversitesi olmaktır.

MKPAŞA MYO. UZGÖRÜ : Ülke ekonomisinin talep ettiği gerekli milli, ahlaki değerlere ve mesleki kabiliyete sahip, yenilikçi teknolojilere açık, piyasada aranan ara meslek elemanları yetiştiren, mensubu olmaktan gurur duyulan bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLER

Ortak Akıl ve Katılımcılık : Üniversite çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.

Etik Değerlere Bağlılık: Üniversite çalışmalarında hukuki, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek.

Kurumsal Aidiyet: Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, görüşlerini önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayışı ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak.

Kalite Odaklılık: Üniversite yönetim sisteminin ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak, kurum kalite kültürünü oluşturmak.

Yenilikçilik ve Girişimcilik: Yeni düşüncelerin ve girişimlerin faydalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme süreçlerini desteklemek.

Çevreye Saygı ve Duyarlılık:Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak

Evrensel ve Yerel Değerlere Saygı: Üniversitenin görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı tutum ve tavır içinde olmak

Sosyoekonomik ve Kültürel Kalkınmaya Destek: Akademik bilgi birikimleri, küresel ve bölgesel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak

Araştırma ve Geliştirmede Kalite ve İş Birliği: Tüm sektörlerle işbirliği içinde özgün değeri ve fikri mülkiyete dönüşme potansiyeli bulunan nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

Öğrenci Odaklılık: Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma katkı süreçlerinde öğrenci odaklı uygulamalarda bulunmak.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [04-Mar-2021 08:13]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Eyl-2022 08:37]

İçerik Görüntüleme : [2.888]