Gıda Teknolojisi Programı (Örgün Öğretim)

Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Misyonu: Milli ve manevi değerlere, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, aldığı bilimsel eğitim ışığında gıdaların sağlıklı ve güvenli üretimi, işlenmesi ve muhafaza edilmesi için gerekli olan teknolojileri iş hayatında uygulayan, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden ve katkıda bulunan, problem çözme yeteneği ve ekip çalışması ruhu taşıyan, liderlik yapabilecek vasıfta bireyler yetiştirmeyi ve paydaşlarla bütünleşerek bu görevlerini evrensel standartlarda kalite yönetimi ile yürütmeyi görev edinen, mesleki ve etik sorumluluğa sahip gıda teknikerleri yetiştirmektir.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Vizyonu: Ülke ekonomisinin talep ettiği gerekli milli, ahlaki değerlere ve mesleki kabiliyete sahip, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile bilime, teknolojiye, endüstriye ve topluma, sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında katkıda bulunan, gıda sistemini her açıdan değerlendirerek yenilikçi ürün ve teknolojik çözümler üretebilen ve ulusal ve uluslararası platformda tanınan, ara eleman yetiştiren bir program olmaktır.

 

Gıda Teknolojisi programının eğitim amaç ve hedefleri;

EA1. Gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda üretim ve işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında mesleki bilgi, beceri ve donanımlara sahip,

EA2. Mesleki gelişmeleri bir yabancı dili de kullanarak takip eden, alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilen, yenilikçi ve sosyal sorumluluk taşıyabilen

EA3. Mesleği ile ilgili etik değerlere bağlı, iş sağlığı ve güvenliği bilincinde, çözüm odaklı ve inisiyatif alabilen,

EA4. Bu yetkinlikleri ile kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip, gıda sanayinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında tercih edilen, yazılı ve sözlü iletişimi etkin kullanabilen, takım çalışmasına yatkın “Gıda Teknikeri” unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

 

Bunu sağlayabilmek adına bölümümüzde Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş 1 adet Doktor Öğretim Üyesi, 1 adet Öğretim Görevlisi Doktor ve 1 adet de Öğretim Görevlisi görev almaktadır. Öğrenciler bu bölümde Yüksekokulumuza ait 1 adet Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı, 1 adet Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve 1 adet Gıda Üretim ve Uygulama Laboratuvarı ile derslerde gördükleri teorik bilgilerinin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim alabilmekte ve üretim aşamalarına katılabilmektedirler.

 

B.U.Ü GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
PROGRAM ÇIKTILARI

BİLGİ
PÇ1 Gıda Teknolojisi ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
PÇ2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
BECERİ
PÇ3 Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve etkin bir şekilde kullanmak.
PÇ4 Alanı ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanmak, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak.
PÇ5 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlayabilme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahip olmak.
YETKİNLİK
PÇ6 Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek.
PÇ7 Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
PÇ8 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak.
PÇ9 Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
PÇ10 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İÇİN GEREKLİ ÇIKTILAR
PÇ11 Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak.
PÇ12 Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak.
PÇ13 Gıda endüstrisinde kalite yönetim sistemlerini ve kalite güvence protokollerini uygulam

 

Staj; Programda okuyan öğrencilerin zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür.

Verilen Derece: Bu program, Gıda Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur ve Gıda Teknikeri unvanı alınır.

Dikey Geçiş: Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı’ndan (DGS) yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Beslenme ve Diyetetik”, “Bitki Koruma”, “Tarımsal Biyoteknoloji”, “Bitkisel Üretim ve Teknolojileri”, “Gıda Teknolojisi” ve “Tarımsal Genetik Mühendisliği” bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri: Gıda Teknolojisi Programı mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükler vb) ve özel sektör kuruluşlarında (meyve ve sebze ürünleri, et ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları) “Gıda Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.

Ders İçerikleri için Tıklayınız.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Haz-2024 12:10]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Haz-2024 08:32]

İçerik Görüntüleme : [247]