Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere EK SINAV Duyurusu

Başvuru:
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz öğretimi sonunda azami süresini dolduran öğrencilerin 08 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kayıtlı bulundukları birime ekte yer alan formu  doldurarak başvurmaları gerekir.
Form için TIKLAYINIZ.

NOT : BAŞVURU DİLEKÇELERİNİZİ İMZALI OLARAK  mkpogis@uludag.edu.tr  ADRESİNE MAİL ATABİLİRSİNİZ.


Azami süre sonu sınav hakkı hiçbir şekilde devredilemez, ertelenemez, mazeret sınav hakkı verilemez. Bu sınavlara girmeyen öğrencilerin azami süreleri dolduğu için başvuru yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın azami süre sonu sınav haklarını kullanmış sayılırlar  ve sınavlardan sonra işlemleri aşağıda belirtilen kurallar dahilinde değerlendirilerek yapılır.
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.); bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
Buna göre;
 Kayıt donduran öğrencilerin izinli oldukları süreler azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır,
 Hazırlık sınıfında geçirilen süre azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır,
 Önlisans Öğrencileri: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında birinci sınıf olan öğrenciler azami öğrenim süresini doldurmuş öğrencilerdir,
 667 sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Üniversitelerinden Özel Öğrenci olarak Üniversitemize yerleştirilen  öğrenciler de azami süre bakımından yukarıda
belirtilen kurallara tabidirler,
 667 sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Üniversitelerinden ÖSYM’ce Üniversitemize yerleştirilen öğrenciler de azami süre bakımından yukarıda belirtilen
kurallara tabidirler.
 
EK SINAV HAKKINA SAHİP ÖĞRENCİLER (15. Madde)
1. Toplam ders sayısı 6 ve daha fazla olan öğrenciler (başarısız ve/veya devamsız dersi olan öğrenciler)
 Başarısız oldukarı  (FF), (FD), (K) notu alınan dersler,

 Devamsız (D) notu alınan dersler,
 Daha önce hiç alınmayan dersler için iki (2) ek sınav hakkı verilir. 
2. Toplam  ders sayısı 2-5 arasında olan öğrenciler (başarısız ve/veya devamsız dersi olan öğrenciler)
 Başarısız oldukarı  (FF), (FD), (K) notu alınan dersler,
 Devamsız (D) notu alınan dersler,
 Daha önce hiç alınmayan dersler için iki (2) ek sınav hakkı verilir.
 
3. Toplam 1 dersi bulunan sınırsız sınav hakkı olan öğrenciler  (başarısız, devamsız dersi olan öğrenciler)
 Başarısız oldukarı  (FF), (FD), (K) notu alınan dersler,
 Devamsız (D) notu alınan dersler,
 Daha önce hiç alınmayan dersler için iki (2) ek sınav hakkı verilir.
 
A- EK SINAVLARA GİRMEDEN ÖNCEKİ DURUM
1. Ek sınavlara girmeden önce toplam  ders sayısı 2-5 arasında olan öğrenciler (başarısız , devamsız ve/veya daha önce alınmayan dersi olan
öğrenciler)

 Dört yarıyıl ek süre verilir  (yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı ek süre tanınır) her dönem sonunda yapılan
yılsonu/bütünleme  sınavlarına girme hakkına sahiptirler
 Öğrencilerin talep etmeleri halinde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus devam etme hakları bulunur
 Verilen ek süreler içinde toplam ders sayısını 1 derse düşüren öğrenciler sınırsız sınav hakkına sahip olurlar ve sınırsız sınav hakkı kurallarına tabi
olurlar, verilen ek süreler sonunda  toplam ders sayısını 1’e düşüremeyen öğrencilerin ise Üniversite ile  ilişikleri kesilir
 Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler üç eğitim-öğretim yılı üstüste veya aralıklı dönem sonunda açılan sınavlara girmedikleri takdirde sınırsız sınav
hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilişikleri kesilir.
 
2. Ek sınavlara girmeden önce toplam 1 dersi bulunan sınırsız sınav hakkına sahip olan öğrenciler  (başarısız, devamsız ve/veya daha önce alınmayan dersi olan öğrenciler)
 Sınırsız sınav hakları bulunmaktadır
 Dönem sonunda açılan sınavlara katılırlar,

 Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz, talep etmeleri halinde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus devam etme hakları bulunur,
 Üç eğitim-öğretim yılı üstüste veya aralıklı dönem sonunda açılan sınavlara girmedikleri takdirde sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 
3. Sorumlu oldukları program müfredatında yer alan  bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli 2.00 GANO şartını sağlayamayan öğrenciler
 Not ortalamalarını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakları vardır
  Dönem sonunda açılan sınavlara katılırlar,
 Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz, talep etmeleri halinde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus devam etme hakları bulunur,
 Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler üç eğitim-öğretim yılı üstüste veya aralıklı dönem sonunda açılan sınavlara girmedikleri takdirde sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilişikleri kesilir,
 Not yükseltmek üzere aldıkları derslerden başarılı olan ve mezuniyet için gerekli 2.00 GANO şartını yerine getiren öğrenciler mezun olur.
 
B- EK SINAV HAKKINI KULLANDIKTAN SONRAKİ DURUM
1. Ek sınav hakkını kullandıktan sonra toplam ders sayısı 6 ve daha fazla olan öğrenciler (başarısız, devamsız ve/veya daha önce alınmayan dersi olan öğrenciler)
 Üniversite ile ilişikleri kesilir.
2. Ek sınav hakkını kullandıktan sonra toplam ders sayısı 2-5 arasında olan öğrenciler (başarısız , devamsız ve/veya daha önce alınmayan dersi olan öğrenciler)
 Üç yarıyıl ek süre verilir (yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı ek süre tanınır) her dönem sonunda açılan sınavlara girme hakkına sahiptirler

 Verilen ek süreler içinde toplam ders sayısını 1 derse düşüren öğrenciler sınırsız sınav hakkına sahip olurlar ve sınırsız sınav hakkı kurallarına tabi olurlar, verilen ek süreler sonunda  toplam ders sayısını 1’e düşüremeyen öğrencilerin Üniversite ile  ilişikleri kesilir,

 Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz, talep etmeleri halinde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus devam etme hakları bulunur,
 Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler üç eğitim-öğretim yılı üstüste veya aralıklı dönem sonunda açılan sınavlara girmedikleri takdirde sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilişikleri kesilir.
 
3. Sorumlu oldukları program müfredatında yer alan  bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli 2.00 GANO şartını sağlayamayan öğrenciler
 Not ortalamalarını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakları vardır,
  Dönem sonunda açılan sınavlara katılırlar,
 Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz, talep etmeleri halinde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus devam etme hakları bulunur,
 Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler üç eğitim-öğretim yılı üstüste veya aralıklı dönem sonunda açılan sınavlara girmedikleri takdirde sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilişikleri kesilir,
 Not yükseltmek üzere aldıkları derslerden başarılı olan ve mezuniyet için gerekli 2.00 GANO şartını yerine getiren öğrenciler mezun olur.
 

GENEL HÜKÜMLER
1. Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması
olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Öğrencilerin  talep etmeleri halinde uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış  derslere bir defaya mahsus devam etme hakları bulunur,
2. Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için ilişikleri
kesilme durumuna gelen son yarıyıl/yıl; yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını
yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğrenciler sınavlarına katılmak istedikleri dersleri yarıyıl/yıl başında dilekçe
ile kayıtlı oldukları birime bildirmek zorundadırlar,
3. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar,

4. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu
öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar,
5. Sınavlar sonunda mezuniyet için gerekli olan önlisans programlarında 120 AKTS
6. Ek sınavlar sonunda başarısız toplam ders sayısını 5 ve altına düşüren öğrenciler başarısız oldukları derslerin dışında fazladan seçmeli derse kayıt yaptıramazlar ancak başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine aynı sayıda aynı seçmeli ders grubundan seçmeli ders ile değiştirmek suretiyle farklı ders seçebilirler,
7. Sorumlu oldukları Zorunlu Stajı  daha önce yapmayan öğrencilerin ek sınavlardan sonra  öğrenim görmeye hak kazanmaları durumunda kendilerine verilen ek süredeki yaz döneminde stajlarını yapmaları gerekmektedir,
8. Ek sınavlardan sonra  verilen ek süre içinde veya bitiminde tüm derslerden başarılı olan sadece zorunlu stajı kalan öğrenciler üsüste veya aralıklı üç eğitim-öğretim yılı içinde stajlarını yapmadıkları takdirde Üniversite ile ilişikleri kesilir,
9. Zorunlu staj ders sayısına dahil olmayıp, mezuniyet için yapılması şarttır,
10. Bitirme ödevi/projesi, Mezuniyet Projesi, Bitirme Çalışması/Tezi, Tasarım, Seminer, Güncel Konular, Araştırma Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulamaları, Klinik Uygulamaları vb. dersler ile nitelikli uygulamalı derslerin uygulama şekilleri öğrencilerin kayıtlı oldukları birimler tarafından değerlendirileceğinden, bu tür dersi olan öğrencilerin birimleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir,
11. Ek sınavlar sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler mezuniyet işlemlerine ilişkin başvurularını kayıtlı oldukları birime yapacaklardır,
12. Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 ve altına düşüren öğrenciler birimlerine başvuru yaparak varsa ilgili döneme ait ders kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir,
13. Tüm süreçlerin takibinden öğrenciler doğrudan sorumludurlar.
 

SINAV TARİHLERİ:
Azami Süre Sonu 1. Ek Sınavları (15. Madde) : 13 Şubat 2023 – 17 Şubat 2023 (5 iş günü)
Azami Süre Sonu 2. Ek Sınavları (15. Madde): 27 Şubat 2023 - 03 Mart 2022 (5 iş günü)

 

 

 

 

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [30-Oca-2023 08:21]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Şub-2023 08:12]

Duyuru Görüntüleme : [410]