ÖĞRENCİ KABULÜ (Maliye Yüksek Lisans)

Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı kontenjanları ve giriş koşulları diğer programlarda olduğu gibi Anabilim Dalı Kurulunun teklifi Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Kararı ve Senato onayı ile belirlenmektedir. Mevcut düzenlemelere göre Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları kontenjanları, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. Başvurular sadece elektronik ortamda Sosyal Bilimler Enstitüsüne yapılır. Kesin kayıtta belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuru için aranan ön koşullar ve süreç (Koşul ve işleyişin yıldan yıla değişebileceği gözönünde bulundurulmalıdır):

1- Maliye, İşletme, İktisat Bölümü ve Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2- Lisans Mezuniyet Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2,50 olması

3- ALES'ten (Eşit Ağırlık) en az 55 puan almış olmak

4- Yabancı dilden asgari 40 puan almış olmak şeklinde uygulanmıştır (20 Haziran 2022 tarihli ilânı incelemek için tıklayınız).

Başvurusu B.U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yaptığı ön değerlendirme sonucu geçerli olan adaylar, ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50 + GANO %50) dikkate alınarak sıralanır ve kontenjanın belirli bir katı kadar aday bilimsel değerlendirme sınavlarına çağrılır.

Yazılı Bilim Sınavı ve yapılması öngörüldüyse Mülâkat Sınavına giren adaylar bilimsel değerlendirmeden 100 puan üzerinden bir not alırlar. Sonuçta bu sınavlara giren adaylar ALES'in %50'si + GANO'nun %20'si + Bilimsel Değerlendirmenin %30'su toplanarak genel başarı puanlarına göre sıralanır. Başarı puanı 65'in altında olanlar başarısız sayılır. 65 ve üzeri olanlardan en yüksek puanlı olandan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılarak Maliye Yüksek Lisans Programına girmeye hak kazanırlar.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [01-Kas-2021 10:27]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Eki-2022 12:21]

İçerik Görüntüleme : [4.510]