DERS PLÂNI, DERS YÜKÜ VE DERS ALMA (Lisans)

Maliye Lisans Programı 4 yıl olup toplam 8 dönemden oluşur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi ders planında her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS yükü ders bulunmaktadır. Seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gereken toplam AKTS’nin %25’ini (60 AKTS) oluşturmaktadır. 

Ders kodlarındaki harfler derslerin hangi bölüm tarafından verildiğini gösterir. Örneğin MAL ya da MLY Maliye Bölümü, KAM ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü tarafından verilen dersi ifade eder. Harflerden sonraki ilk rakam ise dersin hangi sınıfa ait olduğunu, son rakam ise hangi döneme ait olduğunu (tek ise güz, çift ise bahar) belirtir. Örneğin MAL3201 "Kamu Bütçesi" dersindeki "3" rakamı bu dersin 3. sınıfa ait olduğunu gösterirken son rakamın (1) tek numara olması dersin ilk dönem (güz) dersi olduğuna işaret eder. Böylece bu dersin 5. dönem dersi olduğu rahatlıkla anlaşılabilir (Bazı istisnai durumlar -özellikle seçimlik derslerde- söz konusu olabilir. Bu nedenle otomasyon sisteminden ders seçimleri sırasında bir dersin hangi sınıf/dönem dersi olarak göründüğüne dikkat edilmelidir).

Bölümümüzde 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren çift müfredat uygulamasına geçilmiştir.

Buna göre 2022-2023 yılında kayıt yaptıran öğrencilerimiz yeni müfredata tabi olacaklar;

2021-2022 ve önceki yıllar kayıt yaptıran öğrencilerimiz ise kayıt yaptırdıkları yıla ait müfredata tabi olmaya devam edeceklerdir.

Ders planından görülebileceği gibi seçmeli dersler 2. sınıfla birlikte başlamaktadır ve her sınıfın seçmeli dersleri birbirinden farklıdır (Hangi dönemde hangi seçmeli derslerin yer aldığına ders bilgi paketinden bakılabilir).

2021-2022 ve Önceki Yıllar Müfredatına Tabi Öğrencilerimizin Maliye Bölümünden mezun olabilmeleri için ders planındaki zorunlu derslerin yanısıra;

2022-2023 Yılında kayıt yaptıran ve yeni müfredata tabi olacak öğrencilerimizin ise Maliye Bölümünden mezun olabilmeleri için ders planındaki zorunlu derslerin yanısıra;

Herhangi bir sınıfın seçmeli dersi diğer bir sınıfa sayılmamaktadır. Örneğin 2021-2022 Yılı müfredatına tabi olan ve 2. sınıfa ait 3 seçimlik dersten başarılı olan bir öğrencimiz 2. sınıf için fazla seçimlik ders almış olup fazladan aldığı 1 ders üst sınıfların seçimlik derslerine sayılamayacaktır. Bu öğrencimizin yine 3. sınıfa ait 4, 4. sınıfa ait 6 seçimlik dersten başarılı olması gerekecektir. Benzer şekilde toplam 15 seçimlik dersten başarılı olan ancak 3. sınıfa ait 4 seçimlik ders yerine 3 dersi bulunan bir öğrenci henüz mezuniyet koşulunu yerine getirmemiş demektir.   

 

MALİYE BÖLÜMÜ DERS PLÂNI (2021-2022 ve Önceki Yıllar Müfredatı)

Birinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 ATA101  ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
 TUD101  TÜRK DİLİ I 2 0 2
 YAD101  YABANCI DİL I (İNGİLİZCE I) 2 0 2
 YAD111  YABANCI DİL I (ALMANCA I) 2 0 2
 YAD121  YABANCI DİL I (FRANSIZCA I) 2 0 2
 MAL1103  KARİYER PLANLAMA 1 0 1
 EKO1005  MATEMATİK 3 0 5
 IKT1203  İKTİSADA GİRİŞ 3 0 5
 ISL1003  İŞLETME 3 0 5
 ISL1201  MUHASEBE I 3 0 5
 KAM1201  HUKUKA GİRİŞ 3 0 4
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

İkinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 ATA102  ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
 TUD102  TÜRK DİLİ II 2 0 2
 YAD102  YABANCI DİL II (İNGİLİZCE II) 2 0 2
 YAD112  YABANCI DİL II (ALMANCA II) 2 0 2
 YAD122  YABANCI DİL II (FRANSIZCA II) 2 0 2
 EKO1202  BETİMSEL İSTATİSTİK 3 0 5
 IKT1204  MİKRO İKTİSAT 3 0 5
 KAM1406  ANAYASA HUKUKU 3 0 4
 ISL1202  MUHASEBE II 3 0 5
 MAL1102  KAMU MALİYESİ I 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Üçüncü Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 IKT2105  MAKRO İKTİSAT 3 0 7
 KAM2405  BORÇLAR HUKUKU 3 0 6
 MAL2101  KAMU MALİYESİ II 3 0 6
 MAL2103  DEVLET BORÇLARI 3 0 6
   SEÇMELİ DERS I (2. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Dördüncü Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MAL2202  MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 3 0 7
 ISL2502  TİCARET HUKUKU 3 0 6
 MAL2102  MALİYE TARİHİ 3 0 6
 MAL2402  VERGİ HUKUKU 3 0 6
   SEÇMELİ DERS I (2. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Beşinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MAL3201  KAMU BÜTÇESİ 3 0 7
 MAL3301  KAMU EKONOMİSİ 3 0 6
 MAL3401  TÜRK VERGİ SİSTEMİ I 3 0 7
   SEÇMELİ DERS I (3. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (3. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Altıncı Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MAL3002  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 5
 MAL3102  ULUSLARARASI MALİYE 3 0 5
 MAL3402  TÜRK VERGİ SİSTEMİ II 3 0 5
 MAL3302  İKTİSADİ GELİŞME ve VERGİLEME 3 0 5
   SEÇMELİ DERS I (3. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (3. Sınıfa Ait Olmalı)     5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Yedinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MAL4001  GÜNCEL KONULAR 3 0 5
 MAL4401  VERGİ CEZA HUKUKU 3 0 5
 MAL4307  MALİYE POLİTİKASI I 3 0 5
   SEÇMELİ DERS I (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS III (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Sekizinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MAL4402  MALİ TAKİP HUKUKU 3 0 5
 MAL4202  KAMU MALİ DENETİMİ 3 0 5
 MAL4306  MALİYE POLİTİKASI II 3 0 5
   SEÇMELİ DERS I (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS III (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

 

MALİYE BÖLÜMÜ DERS PLÂNI (2022-2023 ve Sonraki Yıllar Müfredatı)

Birinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 ATA101  ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
 TUD101  TÜRK DİLİ I 2 0 2
 YAD101  YABANCI DİL I (İNGİLİZCE I) 2 0 2
 YAD111  YABANCI DİL I (ALMANCA I) 2 0 2
 YAD121  YABANCI DİL I (FRANSIZCA I) 2 0 2
 MLY1103  KARİYER PLANLAMA 1 0 1
 EKO1005  MATEMATİK 3 0 5
 IKT1203  İKTİSADA GİRİŞ 3 0 5
 MLY1101  KAMU MALİYESİ I 3 0 5
 ISL1201  MUHASEBE I 3 0 5
 KAM1201  HUKUKA GİRİŞ 3 0 4
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

İkinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 ATA102  ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
 TUD102  TÜRK DİLİ II 2 0 2
 YAD102  YABANCI DİL II (İNGİLİZCE II) 2 0 2
 YAD112  YABANCI DİL II (ALMANCA II) 2 0 2
 YAD122  YABANCI DİL II (FRANSIZCA II) 2 0 2
 EKO1202  BETİMSEL İSTATİSTİK 3 0 5
 IKT1204  MİKRO İKTİSAT 3 0 5
 KAM1406  ANAYASA HUKUKU 3 0 4
 ISL1202  MUHASEBE II 3 0 5
 MLY1104  KAMU MALİYESİ II 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Üçüncü Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MLY2301  KAMU EKONOMİSİ I 3 0 4
 IKT2105  MAKRO İKTİSAT 3 0 4
 MLY2403  VERGİ HUKUKU 3 0 4
 MLY2109  PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER 3 0 4
 KAM2405  İDARE HUKUKU 3 0 4
   SEÇMELİ DERS I (2. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (2. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Dördüncü Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MLY2302  KAMU EKONOMİSİ II 3 0 4
 MLY2202  MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 3 0 4
 MLY2102  MALİYE TARİHİ 3 0 4
 IKT2102  PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3 0 4
 KAM2406  BORÇLAR HUKUKU 3 0 4
   SEÇMELİ DERS I (2. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (2. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Beşinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MLY3101  DEVLET BORÇLARI 3 0 5
 MLY3205  KAMU BÜTÇESİ I 3 0 5
 MLY3401  TÜRK VERGİ SİSTEMİ I 3 0 5
 ISL3503  TİCARET HUKUKU 3 0 5
   SEÇMELİ DERS I (3. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (3. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Altıncı Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MLY3002  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 5
 MLY3206  KAMU BÜTÇESİ II 3 0 5
 MLY3402  TÜRK VERGİ SİSTEMİ II 3 0 5
 MLY3302  İKTİSADİ GELİŞME ve VERGİLEME 3 0 5
   SEÇMELİ DERS I (3. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (3. Sınıfa Ait Olmalı)     5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Yedinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MLY4001  GÜNCEL KONULAR 3 0 5
 MLY4401  VERGİ CEZA HUKUKU 3 0 5
 MLY4307  MALİYE POLİTİKASI I 3 0 5
 MLY4203  KAMU MALİ DENETİMİ 3 0 5
   SEÇMELİ DERS I (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

Sekizinci Dönem

 KODU  DERSİN ADI T U AKTS
 MLY4402  KAMU İCRA HUKUKU 3 0 5
 MLY4104  ULUSLARARASI MALİYE 3 0 5
 MLY4306  MALİYE POLİTİKASI II 3 0 5
 ISL4202  MALİ TABLOLAR ANALİZİ 3 0 5
   SEÇMELİ DERS I (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
   SEÇMELİ DERS II (4. Sınıfa Ait Olmalı) 3 0 5
  YARIYIL KREDİSİ       30

 

DERS KAYDI

Öğrencilerimiz akademik takvimde ve Üniversitemiz web sayfalarında belirtilen tarihlerde her dönem başlamadan önce otomasyon sistemi aracılığı ile ders kaydı yaparlar.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 27. maddesi Ders Yükü ve Ders Alma Kurallarını belirlemiştir. Buna göre;

(1) Ders yükü, öğrencinin her yarıyıl/yılda alacağı ders yükü, ait olduğu bölümün veya programın ders planında belirtilen AKTS kredi yüküdür.

(2) Öğrenci ders alma işlemlerini, otomasyon sisteminde gerçekleştirir.

(3) Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki zorunlu dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenci; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin ilgili kurulu tarafından denkliği kabul edilmek şartıyla Üniversitenin diğer programlarından ders alabilirler. Ancak lisans öğrencileri önlisans programlarından, önlisans öğrencileri ise lisans programlarından ders alamaz.

(4) GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler.

(5) Öğrencilerden;

a) GANO’su 1.80-1.99 arası olanlara, 30 AKTS,

b) GANO’su 2.00-2.99 arası olanlara, 40 AKTS,

c) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS,

kredi yükü kadar ders almasına izin verilir.

(6) Ders muafiyeti uygun görülen öğrenciye, muaf olduğu AKTS kredi yükü kadar, bir üst yarıyıldan/yıldan ders almasına izin verilebilir.

(7) Üst yarıyıl/yıldan ders alma üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren başlar.

(8) Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders arttırabilirler. 

(9) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar ile bu dersleri ilgili yarıyıl/yılda alamayan öğrenciler, yerine konulan eşdeğer derslerden sorumlu olurlar.

(10) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde kapanan seçmeli derslerini iptal ederek, açık bulunan seçmeli veya zorunlu derslere kayıt yaptırabilirler.

(11) Çift anadal, yandal ve değişim programı öğrencileri ile mezuniyeti için en çok iki dersi kalan öğrenciler hariç, birinci örgün öğretim öğrencilerinin ikinci örgün öğretimden, ikinci örgün öğretim öğrencilerinin de birinci örgün öğretimden ders seçmelerine izin verilmez.

(12) İzledikleri müfredat programından, almaları gereken tüm derslere ait yükümlülüklerini yerine getiren, ancak ders planlarındaki değişikliklerden dolayı, mezuniyet için bu Yönetmelikte belirtilen en az AKTS kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciler, eksik kalan AKTS kredi yüklerini Sosyal-Kültürel Seçmeli Havuzundan alacakları ders/dersler ile tamamlamak zorundadırlar.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [01-Kas-2021 10:11]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Eyl-2022 21:02]

İçerik Görüntüleme : [9.477]