STAJ

Fakültemizde staj isteğe bağlı olup amacı Fakülte öğrencilerinin teorik bilgileri ve mesleki yeterliliklerini pekiştirmeye yönelik bir iş tecrübesi kazanmasını, kamu ve özel sektör işyerlerinin işleyiş esasları ve organizasyon yapılarını tanımalarını, mezuniyet sonrası dönemde çalışma alanları seçimine yardımcı olacak ön bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

İsteğe bağlı staj, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Hakkında Yönerge (21 Şubat 2020 Tarihli Senato Kararı Eki) Hükümlerine tabidir. 

İlgili Yönerge'ye göre isteğe bağlı stajla ilgili genel kurallar (Madde 6):

a) Staj hakkından disiplin cezası almamış ve GANO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler yaralanabilir.

b) Staj, ders yükünden sayılmaz ve mezuniyet için gerekli koşullardan değildir.

c) Öğrenciler, 4 (dört) yıllık eğitim-öğretim dönemi boyunca en fazla iki (2) kez ve kesintisiz 20 (yirmi) işgününü kapsayan sürelerle staj yapabilir. Dönemi uzayan öğrencilere staj hakkı verilmez.

ç) Staj, ikinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci yarıyılların sonunda yapılır. Staj dönemi, bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavlarının bittiği tarihte başlar ve takip eden eğitim-öğretim yılının başladığı tarihte sona erer.

d) Öğrenci stajını, Staj Komisyonu tarafından belirlenen ve Staj Birimince ilan edilen Staj Takviminde belirtilen dilimlerde yapar.

e) Yaz öğretimine kesin olarak kayıt yaptıran öğrenci, yaz öğretimi süresince staj yapamaz.

f) Öğrencinin staj hakkından yararlanabilmesi için mezun durumda olmaması gerekir. Öğrencinin staj dönemi içinde mezun olması halinde staj kendiliğinden son bulur.

ğ) Çok sayıda başvuru yapılması halinde Staj Komisyonu yukarıdaki şartlara ilaveten belirleyeceği objektif kriterlere göre, başvuran öğrenciler arasında sıralama yapabilir.

g) Staj yeri kural olarak öğrenci tarafından belirlenir. Staj yerinin Bölümler ya da Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belirlendiği durumlarda, Staj Komisyonu belirleyeceği objektif kriterlere göre staj başvurusunda bulunan öğrenciler arasında seçim yapar.

ı) Belirlenen staj programına katılmayan veya tamamlamadan bırakan öğrenciler ile işveren değerlendirme raporu olumsuz olan öğrenciler staj yapmamış sayılır.

Ayrıca Bkz. İİBF Dekanlık Öğrenci İşleri web sayfası

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [01-Kas-2021 10:07]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Kas-2021 22:41]

İçerik Görüntüleme : [4.894]