Lisansüstü
 

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
(Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Kompozisyon,
Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Bilim/Sanat Dalları Kayıt-Kabul Koşulları) 

  

Genel Koşullar

    Sağlık durumu elverişli olmak,

   İlan edilen süre içinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri tamamlamak.

   • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.

   Özel Koşullar

    Adayların Müzik Anasanat Dalı içindeki yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için;

      - Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Kompozisyon Sanat Dallarında Yüksek Lisans Programı’na başvuracak adayların Devlet Konservatuvarları veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin ilgili bölüm ya da sanat dalı lisans mezunu ve mezuniyet puanının en az 70, yabancı dil puanının en az 50 olması,

      - Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı'na başvuracak adayların müzik alanına ilişkin (çalgı, kompozisyon/bestecilik, müzik eğitimi, müzikoloji vb.) herhangi bir lisans programı mezunu olması, ALES (sözel) puanının en az 55 olması gerekir.

      - Yabancı uyruklu adayların da belirtilen lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

     Adayların Müzik Anasanat Dalı içindeki yüksek lisans programlarına kabul edilebilmeleri için;

      -  Sanatsal performansa dayalı Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Kompozisyon Yüksek Lisans programlarına giriş sınavlarında sanatsal birikim ve performans puanının en az 70 olması koşuluyla %50’si, lisans mezuniyet puanının %25’i ve mülakat puanının %25’i değerlendirmeye alınarak toplam 100 üzerinden 65 puan almaları,

      - Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Yüksek Lisans Programı'na giriş sınavında bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavının en az 60 puan olması koşuluyla %30’u, lisans mezuniyet puanının %20’si, ALES (sözel) puanının %50’si değerlendirmeye alınarak toplam 100 üzerinden 65 puan almaları,

       -  Yabancı uyruklu adaylarda lisans mezuniyet puanının %50’si, sanatsal/bilimsel değerlendirme ve mülakat puanının %50’si alınarak toplam 100 üzerinde 65 puan almaları gerekir.

       - Tüm programlarda yabancı dil puanının mülakat puanına katkı oranı %15’dir.

    Adaylar, sanatsal performansa dayalı Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar ile Piyano sanat dallarındaki yüksek lisans programlarının giriş sınavında; aşağıdaki ölçütlere göre oluşturacakları performans programını icra ederler. (Bu sınavda 100 üzerinden 70 puanın altında olan adaylar hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmazlar.)

       Mülakat performans programı, aşağıda her sanat dalına ve içerdiği çalgıya göre ayrı ayrı verilmiştir: (Program, Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat dallarında sonat hariç, Piyano Sanat Dalı'nda çağdaş eser hariç ezber olarak seslendirilir.)

       Yaylı Çalgılar Sanat Dalı Performans Programı

       Keman

          - Bir Paganini kapris veya bir etüt (Wieniawski ya da Vieuxtemps)
         - Bir konçertonun tamamı
          - Bir sonatın tamamı
          - J.S.Bach solo sonatlarından birinin 1. ve 2. bölümü veya ardışık üç bölümü veya
            re minör partitanın "Chaconne" bölümü

         Viyola

          - Bir etüt (Hermann, Vieux, Paganini, Stanicki, Palashko, Fuchs)
          - Bir konçertonun tamamı
          - Bir sonatın tamamı
          - J.S.Bach solo süitlerden birinin üç bölümü

        Viyolonsel

- F.Dotzauer (4.kitap) veya D.Popper (4.kitap) den bir etüt.
- Bir konçertonun tamamı
- Bir sonatın tamamı
- J.S.Bach solo süitlerden birinin üç bölümü

         Kontrabas

- Bir etüt
- Bir konçertonun tamamı
- Bir sonatın tamamı
- J.S.Bach solo süitlerden birinin üç bölümü

Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat Dalı Performans Programı

- Bir etüt veya solo eser
- Bir sonat
- Bir konçerto
- Bir romantik eser solo veya piyano eşlikli eser

       (Sınav programı üç farklı dönemden hazırlanmış olmalıdır.)

        Piyano Sanat Dalı Performans Programı

- Bir etüt
- Bir Barok eser 
- Bir klasik eser
- Bir romantik eser
- Bir çağdaş eser

        (Sonat, süit, konçerto ve benzeri formda eserlerin tüm bölümleri hazırlanmış olmalıdır.) 

          Kompozisyon Sanat Dalı Performans Sınavı

          Adayların daha önce yaptıkları sanatsal çalışmalarına ilişkin belge ve kayıtların yer aldığı dosya sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Ayrıca adaylar yazılı sınava da alınarak kompozisyon analiz yöntemleri, armoni, kontrpuan konularındaki birikimi değerlendirilir. 

         Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Bilim Dalı Bilimsel Değerlendirme Sınavı

         Adaylardan yazılı sınavda Türk müziği teorisi, tarihi vb. konulara ilişkin sorulan sorularla aranacak birikimin yanı sıra programla ilgili odaklandığı konuları veya yaptığı çalışmaları içeren bir kompoziyon istenir.  Sözlü sınavda ise müzik kültürüne ilişkin birikimleri değerlendirilir.

Not :  •  Yaylı Çalgılar ile Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat Dalları için sınava girecek adaylar, performans programını                 seslendirmek için korrepetitörlerini kendileri temin edeceklerdir.
          •  Sınav dönemlerinde ek bilgiler için 
http://sosyalbilimler.uludag.edu.tr  duyurular alanını tıklayınız.

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI
SANATTA YETERLİK / DOKTORA PROGRAMLARI
(Yaylı Çalgılar, Piyano ve Türk Müziği Programları Kayıt-Kabul Koşulları)

   Genel Koşullar

     Sağlık durumu elverişli olmak,

     İlan edilen süre içinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri tamamlamak.

    • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.

   Özel Koşullar

      Adayların Müzik Anasanat Dalı (Yaylı Çalgılar ve Piyano) Sanatta Yeterlik programlarına kabul edilmeleri için;

      - Devlet Konservatuvarları veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin ilgili bölüm ya da sanat dalı yüksek lisans mezunu olması (yabancı uyruklu adaylar dahil),

       - Yüksek lisans mezuniyet notunun en az 75 olması,

       - Bir yabancı dilde YDS için en az 60 veya benzer dil sınavlardan eşdeğer puan alması (dil puanının mülakat puanına katkısı %15’dir),

      - Giriş sınavında; sanatsal performans puanının en az 70 olması koşuluyla %50’si, yüksek lisans mezuniyet puanının %25’i ve mülakat puanının %25'i değerlendirmeye alınarak toplam 100 üzerinden 70 puan alması gerekir.

      Adayların Müzik Anasanat Dalı (Türk Müziği) Doktora programına kabul edilmeleri için;

      - Müzik alanına ilişkin (çalgı, kompozisyon/bestecilik, müzik eğitimi, müzikoloji vb.) bir dalda yüksek lisans mezunu olması (yabancı uyruklu adaylar dahil),

       - ALES (sözel) puanının en az 55 olması,

       - Bir yabancı dilde YDS için en az 55 veya benzer dil sınavlardan eşdeğer puan alması (dil puanının mülakat puanına katkısı %15’dir),

      - Giriş sınavındaki mülakat ve bilimsel değerlendirme sonucunda en az 70 puan alması koşuluyla %30’u, yüksek lisans mezuniyet puanının %20’si ve ALES (sözel) puanının %50'si değerlendirmeye alınarak toplam 100 üzerinden 70 puan alması gerekir.

     Yabancı uyruklu adayların, lisans mezuniyet puanının %50’si, sanatsal/bilimsel değerlendirme ve mülakat puanının %50’si alınarak toplam 100 üzerinde 65 puan almaları gerekir.

    Adaylar, sanatsal performansa dayalı (Yaylı Çalgılar ve Piyano Sanat Dalı) Sanatta Yeterlik programlarının giriş sınavında, aşağıdaki ölçütlere göre oluşturacakları performans programını icra ederler. (Bu sınavda 100 üzerinden 70 puanın altında olan adaylar hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmazlar.)

      Performans programı, aşağıda her sanat dalına ve içerdiği çalgıya göre ayrı ayrı verilmiştir: (Program, Yaylı Çalgılar Sanat Dalı’nda sonat hariç, Piyano Sanat Dalı'nda çağdaş eser hariç, ezber olarak seslendirilir.)     

      Yaylı Çalgılar Sanat Dalı Performans Programı

       Keman

          - Bir Paganini kapris 
         - Bir konçertonun tamamı
          - L.van Beethovebn İlkbahar Sonat’ın 1.bölümü,
          - J.S.Bach solo sonat veya partitalardan biri (re minör hariç)

         Viyola

          - Bir etüt (Hermann, Vieux, Paganini, Hoffmeister, Stanicki, Fuchs)
          - Bir konçertonun tamamı
          - Bir sonatın tamamı
          - J.S.Bach solo süitlerden birinin tamamı

        Viyolonsel

           - Servais veya A.Piatti’den bir kapris,
           - Bir konçertonun tamamı
           - L.van Beethoven Op.69 Sonat (veya eşdeğer bir sonat) 1.bölüm
           - J.S.Bach solo süitlerden BWV 1012 Re Majör No.6’nın Prelüdü (veya zıt karakterli iki bölümü)
      •  Kontrabas
           - G.P.telemann veya eşdeğer bir sonat,
           - J.S.Bach solo süit No.5 (Prelüd veya bir süitin zıt karakterli iki bölümü)
           - G.Bottesini Fantsie’sur la Sonnambula de Bellini (3.ve 4. çeşitlemeler)
           - G.Bottesini (fa diyez minör) konçerto (veya eşdeğer bir konçerto)
 

 

       Piyano Sanat Dalı Performans Programı

           - Bir virtüöz etüt
           - Bir Barok eser 
           - Bir klasik eser
           - Bir romantik eser
- Bir çağdaş eser

        (Sonat, süit, konçerto ve benzeri formda eserlerin tüm bölümleri hazırlanmış olmalıdır.) 

 Not:  •  Yaylı Çalgılar Sanat Dalı için sınava girecek adaylar, performans programını seslendirmek için korrepetitörlerini kendileri temin edeceklerdir.
          •  Sınav dönemlerinde ek bilgiler için 
http://sosyalbilimler.uludag.edu.tr  duyurular alanını tıklayınız.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Ağu-2022 22:29]

İçerik Görüntüleme : [8.014]